ENG

Nyere historie (1814-)

Opphavet til dagens helseinstitusjonar i Rogaland
Opphavet til dagens helseinstitusjonar i Rogaland
I Stavanger var det biskop Torgils som bygde det første hospitalet etter kongebrev i 1272.
Grunnloven
Grunnloven
16. februar 1814 samlet Christian Frederik en gruppe fremstående norske menn på Eidsvoll for å drøfte norsk motreaksjon mot bestemmelsene i Kieltraktaten.
Riksforsamlingen
Riksforsamlingen
Signeter, seglstamper og segl
Signeter, seglstamper og segl
Som kongens stattholder i Norge, og senere som regent og konge, måtte Christian Frederik ha utstyr for å kunne sette segl på dokumenter og konvolutter.
Dagbøker
Dagbøker
Mye av vår kunnskap om det som skjedde i 1814 har vi fra dagbøker og private brev. Mange av disse oppbevares i Riksarkivet.
Abdikasjonen
Abdikasjonen
Det er sagt og ment mye om krigen sensommeren 1814, og om Christian Frederiks innsats, både i samtid og ettertid.
Død manns kiste
Død manns kiste
I desember 1816 ble det på Ørlandet funnet en kiste med klær, bøker og brev som hadde drevet i land fra et forlist engelsk skip - The Mercator. Brevene gir et glimt av hverdagslivet i England etter Napoleonskrigen.
Søknad om fast stilling som skarpretter
Søknad om fast stilling som skarpretter
På 16- 17- og tidlig 1800-tall var det mange bødler i landet. Etter hvert som det ble færre kroppslige straffer fikk de mindre å gjøre. Fra slutten av 1840-tallet var det bare en skarpretter igjen som betjente hele riket. Han var ansatt av staten og het Samson Isberg.
Kampen for religionsfridom etter 1814
Kampen for religionsfridom etter 1814
Trusfridom – retten til å velja livssyn utan å bli forfylgd eller diskriminert – er ein menneskerett i eit levande demokrati, ein rett så sjølvsagd at vi gjerne gløymer at han har kosta kamp og offer i vårt land, og at kampen var lang og seig. Religionsfridomen kom ikkje med Grunnlova i 1814.
En trønder i den amerikanske borgerkrigen
En trønder i den amerikanske borgerkrigen
Den amerikanske borgerkrigen brøt ut i 1861. Les brevet fra en ung trønder som deltok i krigen og aldri kom hjem igjen.
Sjømannsmisjonen – ein møteplass i utlandet
Sjømannsmisjonen – ein møteplass i utlandet
Sjømannsmisjonen har vore ein viktig møteplass for nordmenn i utlandet i 150 år. For mange norske sjømenn i utanriksfart var sjømannskyrkjene kjend som ”eit lite stykke Noreg”.
Amundsens ekspedisjon gjennom Nordvestpassasjen 1903-06
Amundsens ekspedisjon gjennom Nordvestpassasjen 1903-06
I Riksarkivet finnes en meddelelse fra det danske Marineministeriet om at Gjøa var kommet frem til Nome i Alaska 31. august 2016.
Bilkjøring tidlig på 1900-tallet
Bilkjøring tidlig på 1900-tallet
I dag er det ingen som reagerer om de møter en bil eller motorsykkel etter veien. Slik var det ikke i våre fylker på begynnelsen av 1900-tallet. Den gang vakte det stor oppsikt når disse støyende monstrene dukket opp langs landeveien.
Unionsoppløsningen
Unionsoppløsningen
7. juni 1905 fattet et enstemmig Storting beslutning om å oppløse unionen med Sverige, og det ble i vedtaket slått fast at "kongen har opphørt å fungere som norsk konge". Begrunnelsen var at den svensk-norske kongen skulle ha vist seg ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser etter konstitusjonen.
Kongevalget 1905
Kongevalget 1905
18. november 1905 valgte Stortinget prins Carl av Danmark til norsk konge og prinsen tok imot valget. I tilknytning til TV-serien som ble sendt i julen 2009, viser Riksarkivet dokumenter om kongevalget i 1905.
Ti kvinner i Rogaland. Fødd før 1913
Ti kvinner i Rogaland. Fødd før 1913
Camilla Collett, Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Fernanda Nissen var dei ”fire store” i den nasjonale stemmerettskampen før 1913. Dei ti kvardagskvinnene i Rogaland på 1800- og 1900-talet supplerer desse ”fire store” og fyller ut biletet av kva det ville seia å vera kvinne i lokalsamfunnet før 1913.
Norske kvinner dokumenterer folkemord
Norske kvinner dokumenterer folkemord
Det som ettertiden har kalt det første folkemordet i det 20. århundre fant sted i Armenia for 90 år siden. Norske hjelpearbeidere i området befant seg midt i begivenhetene.
Boliginspektør Nanna Broch
Boliginspektør Nanna Broch
“Vi gir oss ikke før alle kjellere er stengt, og alle bakgårder er jevnet med jorden, før alle gamle råtne rønner, og alle små, elendige bordhytter er revet, før alle barn vokser op i gode hjem.”
Det kommer alltid en buss
Det kommer alltid en buss
Siden første verdenskrig har folk rundt hovedstaden kunnet stole på bussen som transportmiddel til og fra Oslo. Ingeniør Martin O. Schøyen var her den ruvende skikkelsen. Han bygget opp Schøyens Bilcentraler A/S til å bli en ledende aktør innen norsk rutebilnæring like fra starten i 1921 til selskapet ble overtatt av andre i 2007.
Kontoret for belgisk murstein
Kontoret for belgisk murstein
Det heter seg at ”war is waste”, men også gjenreisingen kan ha følgeskader. Historien om det iørefallende Kontoret for belgisk murstein er et lite eksempel på det.