ENG
BERRE_kvinne og jente

Foto: Berre

Utviklingsprosjekter

Her finner du informasjon om strategiske utviklingsprosjekter og aktiviteter. Noen foregår i Arkivverkets regi, mens andre er knyttet opp mot samarbeidet i arkivsektoren eller andre eksterne aktører.

Pågående prosjekter
Pågående prosjekter
Oversikt over alle pågående prosjekter Arkivverket er engasjert i.
Avsluttede prosjekter
Avsluttede prosjekter
Her finnes informasjon om avsluttede prosjekter, både våre egne og aktiviteter i samarbeid med andre aktører.