ENG
BERRE_kvinne og jente

Foto: Berre

Utviklingsprosjekter

Her finner du informasjon om strategiske utviklingsprosjekter og aktiviteter. Noen foregår i Arkivverkets regi, mens andre er knyttet opp mot SKATE-samarbeidet eller inn mot samarbeidet i arkivsektoren

Pågående prosjekter
Pågående prosjekter
Oversikt over alle pågående prosjekter Arkivverket er engasjert i.
Avsluttede prosjekter
Avsluttede prosjekter
Her finnes informasjon om avsluttede prosjekter, både våre egne og aktiviteter i samarbeid med andre aktører.
SKATE
SKATE
Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen.