ENG
BERRE_kvinne og jente

Foto: Berre

Utviklingsprosjekter

Her samler vi informasjon om strategiske utviklings-prosjekter og aktiviteter. Noen av disse foregår i Arkivverkets regi, mens andre er knyttet opp mot SKATE-samarbeidet samt inn mot samarbeidet i arkivsektoren

Høsting av sosiale medier (pilot SoMe)
Høsting av sosiale medier (pilot SoMe)
Arkivering av poster på sosiale medier har lenge vært en utfordring. Vi har til nå ikke hatt gode verktøy for høsting og bevaring av denne informasjonen.
Foranalysen "Dokumentasjons-forvaltning og arkiv"
Foranalysen "Dokumentasjons-forvaltning og arkiv"
Utfordringene på arkivområdet er større enn noen gang, og arkivsektoren har ikke endret seg i takt med den teknologiske og organisatoriske utvikling i forvaltningen forøvrig. For at offentlig sektor skal kunne håndtere nye former for dokumentasjon er det behov for en økt satsning på området.
SAMDOK
SAMDOK
SAMDOK (2013 til 2017) var Riksarkivarens program for arbeidet med helhetlig samfunnsdokumentasjon. Arkiver fra statlig, kommunal og privat sektor utfyller hverandre og dokumenterer samfunnet fra ulike vinkler og ståsteder.
MAVOD
MAVOD
Arkivverket har siden 1. april 2016 utredet hvordan arkivvedlikehold og overføring til depot i offentlig forvaltning kan moderniseres. MAVOD-prosjektet leverte våren 2017 sin anbefaling til Riksarkivaren.
Brukerorientert arkivtilsyn (2017--)
Brukerorientert arkivtilsyn (2017--)
Arkivverkets tilsynsvirksomhet er tatt inn under Difis stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign. Målet er at Arkivverket skal utvikle et brukerorientert arkivtilsyn. Kommunene skal derfor være med i arbeidet.