ENG
BERRE_kvinne og jente

Foto: Berre

Utviklingsprosjekter

Her samler vi informasjon om strategiske utviklings-prosjekter og aktiviteter. Noen av disse foregår i Arkivverkets regi, mens andre er knyttet opp mot SKATE-samarbeidet samt inn mot samarbeidet i arkivsektoren

Vi bygger et nytt Digitalarkiv!
Vi bygger et nytt Digitalarkiv!
Vi har fått i oppdrag av regjeringen og utvikle, forvalte og drifte en ny felles løsning for arkiv. Fra mottak til publisering. For stat, kommuner og arkivinstitusjoner. Det skal bli et nettsted for alle som søker historiske data. Løsningen vil se annerledes ut, ha mer innhold og være enklere i bruk enn i dag.
Innebygd arkivering
Innebygd arkivering
Innebygd arkivering er en tilnærming til hvordan forvaltningen skal ta vare på digitale data på nye måter. Det betyr at man allerede i utformingen av nye arbeidsprosesser, systemer og løsninger tar hensyn til tilgangen til data i et langtidsperspektiv.
Pågående prosjekter
Pågående prosjekter
Her vil vi legge ut informasjon om alle pågående prosjekter vi er engasjert i - også ut over de strategiske hovedsatsingene.
SKATE
SKATE
Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen.
Avsluttede prosjekter
Avsluttede prosjekter
Her finnes informasjon om avsluttede prosjekter, både våre egne og aktiviteter i samarbeid med andre aktører.