ENG
Gotisk_DSC013

Hjelp til å lese gotisk håndskrift

Mange kilder fra arkivene er skrevet med gotisk håndskrift. En egen app på nett og mobil kan hjelpe deg med å forstå skriften.

Gotisk håndskrift var den vanlige skriften i Norge frem til andre halvpart av 1800-tallet. Den er en fjern slektning av vår egen håndskrift, som egentlig heter latinsk skrift.

Flere av bokstavene i gotisk håndskrift ser så annerledes ut at det ikke er mulig å forstå ordene uten videre. Mange får sitt første møte med denne skriften når de vil lese gamle kirkebøker på nettet.

Arkivverket har utviklet en app som kan hjelpe deg med å forstå gotisk håndskrift. 

Appen kan også lastes ned fra Apples App Store

Hvem har skrevet ordene i appen?

Ordene i appen har vi hentet fra kirkebøker som er skrevet med svært pen og tydelig håndskrift. Skriften er fra omkring 1850 og tilhører Gunder Therkildsen. Han var klokker i Vestre Moland, et prestegjeld som omfattet Lillesand og omegn.

I likhet med mange andre vekslet han mellom latinsk og gotisk skrift. Han brukte latinske bokstaver til stedsnavn og personnavn, gotiske bokstaver til alt annet, for eksempel yrkesbetegnelser.

Hva kan du selv gjøre?

I appen viser vi bare ord skrevet med gotiske bokstaver. Du får mulighet til å tyde disse ordene. Ut fra ordene har vi satt sammen et fullstendig alfabet.

Her kan du øve deg på å skrive bokstavene, og du får vite mer om hver enkelt av dem. Vi har dessuten laget en helt ny font. Skriv det du vil, så får du se hvordan det tar seg ut med gotisk håndskrift!

Vil du komme videre?

Når du er blitt vant til å lese skjønnskriften, er du klar til å lese vanskeligere håndskrift. Du finner skrift i alle vanskelighetsgrader på Digitalarkivet. Vil du lære mer om gotisk håndskrift, anbefaler vi Knut Johannessen: Den glemte skriften. Gotisk håndskrift i Norge. Riksarkivaren. Skriftserie 28, Oslo 2007.