Opplysninger om eiendom

Arkivene inneholder mange opplysninger om fast eiendom. En del opplysninger kan du selv finne fram ved hjelp av våre selvbetjente løsninger på nettet.

Slik finn du sjølv eigedomsopplysningar på nett
Slik finn du sjølv eigedomsopplysningar på nett
Rettleiing for å finne fram til eldre eigedomsopplysninger ved hjelp av Arkivverket sine digitale tenester.
Grenser og rettigheter
Grenser og rettigheter
Vil du vite hvor grensene til en eiendom går? Vil du vite hvilke rettigheter og plikter som har vært og er på din gård? Søker du bekreftelse på eiendomsoverdragelse?
Kilder til gårdshistorie
Kilder til gårdshistorie
Oversikt over hvor du kan finne opplysninger om hvem som eide eller bodde på en gård, dens avling og besetning og hva den var verdsatt til.
Hvordan så huset ut?
Hvordan så huset ut?
Opplysninger om hvordan et hus har sett ut kan du finne i forskjellige arkiver. Det kan være tegninger, beskrivelser og fotografier.
Branntakster
Branntakster
Branntakster er tekniske bygningsbeskrivelser utført som grunnlag for fullverdiforsikring i Norges Brannkasse.
Elektriske kraftlinjer i grunnbok
Elektriske kraftlinjer i grunnbok
Panteregistrene og grunnboka kan ofte inneholde registreringer av elektriske kraftlinjer som ble trukket over en eiendom
Avskrifter
Avskrifter
Til rettslig bruk kan du bestille avskrift fra Arkivverket av dokumenter som er skrevet med gotisk håndskrift. Vi forvalter også store samlinger med avskrifter.