Starte med slektsgransking

Mange av arkivene Arkivverket oppbevarer inneholder opplysninger som er nyttige for slektsforskere. Arkivverket har tilrettelagt mange kilder på nett slik at du i størst mulig grad selv kan finne den informasjonen du ønsker. På disse sidene finner du en veiledning til hvordan du kan komme i gang med slektsgransking.

Enkel introduksjon til slektsgransking med kilder fra Arkivverket:

Nybegynner i slektsgransking
Nybegynner i slektsgransking
Her får du tips om hvordan du kan komme i gang med din egen slektshistorie.
Hvordan finne opplysninger om slekt
Hvordan finne opplysninger om slekt
Det er mange muligheter til å drive med slektsgransking på nett. Digitalarkivet er Arkivverkets nettportal for å søke i digitalt arkivmateriale.
Folketellinger
Folketellinger
Folketellingene inneholder opplysninger om alle personer som bodde i Norge på en bestemt dato i et bestemt år.
Kirkebøker
Kirkebøker
Kirkebøkene var gamle dagers folkeregistre. I dag er kirkebøkene viktige kilder for slektsgranskere.
Historikk for prestegjeld og sogn
Historikk for prestegjeld og sogn
Sognehistorikk. Arkivverkets oversikt over prestegjeld og sokn gjennom tidene er til nytte for brukere av skannede kirkebøker på Digitalarkivet.
Arv og skiftemateriale
Arv og skiftemateriale
Ved dødsfall ble det i mange tilfeller holdt offentlig skifte. På Digitalarkivet finner du skiftemateriale fra hele landet.
Skifte og arv - en innføring
Skifte og arv - en innføring
Utdypende veiledning: Hva er skifter? Hva slags skiftemateriale finnes i arkivene, og hvordan får du tilgang på det?
Sjeleregister
Sjeleregister
For å holde orden på sognebarna begynte prestene på 1700-tallet å føre såkalte sjeleregistre. Disse var våre første folketellinger, men de gav også opplysninger om lesekunnskap.
Sjøinnrullering
Sjøinnrullering
Sivilt og militært mannskap til sjøs har blitt registrert av ulike instanser gjennom årenes løp. Denne oversikten viser hvor du kan finne opplysninger om disse.
Flytting innenlands i Norge
Flytting innenlands i Norge
Arkivverket får mange henvendelser om flytting innenlands. Før opprettelsen av folkeregistrene er slike opplysninger ofte vanskelig tilgjengelige og dessuten mangelfulle.
Kilder til utvandring i arkivene
Kilder til utvandring i arkivene
Norge var lenge et land med stor utvandring. Emigrantene har satt spor etter seg i arkivene, og Riksarkivet og statsarkivene har bevart en rekke kilder som dokumenterer enkeltpersoner og gruppers flytting ut av landet.
Passasjerlister
Passasjerlister
Ved personbefordring over lange avstander har det gjennom de siste par hundre årene i perioder vært krav om skriftlig registrering av passasjerene. Men passasjerlistene som har vært ført har hatt ulike formål, og de varierer mye både i form og innhold.
Opplysninger om eiendom
Opplysninger om eiendom
Arkivene inneholder mange opplysninger om fast eiendom. En del opplysninger kan du selv finne fram ved hjelp av våre selvbetjente løsninger på nettet.
Personlig dokumentasjon
Personlig dokumentasjon
Arkivverket bevarer arkiver som inneholder opplysninger om personlige forhold og eiendom. Dette er opplysninger som kan være nødvendige for å dokumentere dine rettigheter og interesser. Her finner du informasjon om hvordan du kan få tilgang til opplysninger fra arkivene.
Hjelp til å lese gotisk håndskrift
Hjelp til å lese gotisk håndskrift
Mange kilder fra arkivene er skrevet med gotisk håndskrift. En egen app på nett og mobil kan hjelpe deg med å forstå skriften.