Finn din slekt

Her vil vi veilede deg som vil komme i gang med slektsgranskning. Du kan finne svært mye på egenhånd ved hjelp av våre selvbetjente løsninger på nett.

Les om ulike kilder til slektsgranskning
 

Kirkebøker
Kirkebøker
Kirkebøkene var gamle dagers folkeregistre. I dag er kirkebøkene viktige kilder for slektsgranskere.
Kirkebokføring
Kirkebokføring
Kirkebøkenes historie og funksjon.
Historikk for prestegjeld og sogn
Historikk for prestegjeld og sogn
Sognehistorikk. Arkivverkets oversikt over prestegjeld og sokn gjennom tidene er til nytte for brukere av skannede kirkebøker på Digitalarkivet.
Folketellinger
Folketellinger
Folketellingene inneholder opplysninger om alle personer som bodde i Norge på en bestemt dato i et bestemt år.
Sjeleregister
Sjeleregister
For å holde orden på sognebarna begynte prestene på 1700-tallet å føre såkalte sjeleregistre. Disse var våre første folketellinger, men de gav også opplysninger om lesekunnskap.
Flytting innenlands i Norge
Flytting innenlands i Norge
Arkivverket får mange henvendelser om flytting innenlands. Før opprettelsen av folkeregistrene er slike opplysninger ofte vanskelig tilgjengelige og dessuten mangelfulle.
Kilder til utvandring i arkivene
Kilder til utvandring i arkivene
Norge var lenge et land med stor utvandring. Emigrantene har satt spor etter seg i arkivene, og Riksarkivet og statsarkivene har bevart en rekke kilder som dokumenterer enkeltpersoner og gruppers flytting ut av landet.
Passasjerlister
Passasjerlister
Ved personbefordring over lange avstander har det gjennom de siste par hundre årene i perioder vært krav om skriftlig registrering av passasjerene. Men passasjerlistene som har vært ført har hatt ulike formål, og de varierer mye både i form og innhold.
Hjelp til å lese gotisk håndskrift
Hjelp til å lese gotisk håndskrift
Mange kilder fra arkivene er skrevet med gotisk håndskrift. En egen app på nett og mobil kan hjelpe deg med å forstå skriften.
Arv og skiftemateriale
Arv og skiftemateriale
Ved dødsfall ble det i mange tilfeller holdt offentlig skifte. På Digitalarkivet finner du skiftemateriale fra hele landet.
Slektsgransking på nett
Slektsgransking på nett
Digitalarkivet er Arkivverkets nettportal for søk i digitalt arkivmateriale.
Sjøinnrullering
Sjøinnrullering
Sivilt og militært mannskap til sjøs har blitt registrert av ulike instanser gjennom årenes løp. Denne oversikten viser hvor du kan finne opplysninger om disse.
Sjøinnrullering - historikk og rulleføring
Sjøinnrullering - historikk og rulleføring
Utdypende veiledning til sjøinnrulleringen - kort historikk og hvordan rullene ble ført.