BERRE_lovbok

Regelverk og standarder

Arkivverket forvalter arkivloven og to tilhørende forskrifter. Til sammen utgjør arkivloven, arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift kjernen i regelverket som regulerer håndteringen av arkiv. På disse sidene finner du informasjon om disse, samt om andre lover, forskrifter og bestemmelser som får følger for arkiv.