ENG

Søk innsyn til personlige formål

En rekke opplysninger som gjelder deg selv regnes som personlige forhold og er underlagt taushetsplikt. Dette gjelder for eksempel skatteopplysninger, farskap, bidrag, krigsbarn, militær helsemappe, vitnemål og rettferdsvederlag. Du har rett til å se opplysninger som gjelder deg selv, men du må søke om innsyn.

Finner du ikke det du leter etter?

Gjelder henvendelsen din fødsels- og dåpsopplysninger, dødsfall/skifte, eiendom, fartstid til sjøs, tildeling av medaljer, landssviksaker eller andre spørsmål, gå til Bestill opplysninger fra arkivene.

Om tjenesten

Arkivverket fatter vedtak om partsinnsyn i taushetsbelagte opplysninger. Formålet er å gi parter rettmessig adgang til taushetsbelagte opplysninger slik at de kan dokumentere sine rettigheter. Personer som tilfredsstiller forvaltningslovens definisjon av «part» slik det er formulert i forvaltningslovens §13a, nr 1 og tilhørende regelverk har rett til innsyn.

Les mer om taushetsbelagte opplysninger og innsyn

 Arkivverkets serviceerklæring finner du her

Alle har i utgangspunktet rett til å få se opplysninger som gjelder en selv. Du må identifisere deg for å kunne søke om partsinnsyn i opplysninger som oppbevares i Arkivverket.