ENG

Søk innsyn til personlige formål

En rekke opplysninger som gjelder deg selv regnes som personlige forhold og er underlagt taushetsplikt. Dette gjelder for eksempel skatteopplysninger, farskap, bidrag, krigsbarn, militær helsemappe, vitnemål og rettferdsvederlag. Du har rett til å se opplysninger som gjelder deg selv, men du må søke om innsyn.

Viktig informasjon i forbindelse med koronaviruset 

For å forebygge spredning av koronavirus har Arkivverket besluttet å stenge alle sine lokaler fra og med 13. mars og foreløpig til og med 15. juni. Dette gjelder alle lesesaler og publikumsarealer. Alle arrangementer i nærmeste framtid er avlyst. Vi følger situasjonen tett og vil informere publikum fortløpende. 

Henvendelser fra publikum om innsyn i arkiver som er avlevert til Arkivverket kan ikke behandles, da våre ansatte ikke har fysisk tilgang til arkivene. Vi henstiller derfor til publikum om ikke å be om opplysninger fra arkivene med mindre saken er av kritisk viktig art (som helse og økonomiske verdier). 

Som en følge av dette er enkelte bestillingsskjemaer midlertidig fjernet fra nettsidene. Skjemaer for bestilling av kritisk viktig informasjon er fortsatt tilgjengelige, men det må påregnes ekstra behandlingstid også på disse sakene. 

Vi beklager ulempene dette medfører og ønsker samtidig å takke for forståelse i en krevende situasjon. 

Finner du ikke det du leter etter?

Gjelder henvendelsen din fødsels- og dåpsopplysninger, dødsfall/skifte, eiendom, fartstid til sjøs, tildeling av medaljer, landssviksaker eller andre spørsmål, gå til Bestill opplysninger fra arkivene.

Om tjenesten

Arkivverket fatter vedtak om partsinnsyn i taushetsbelagte opplysninger. Formålet er å gi parter rettmessig adgang til taushetsbelagte opplysninger slik at de kan dokumentere sine rettigheter. Personer som tilfredsstiller forvaltningslovens definisjon av «part» slik det er formulert i forvaltningslovens §13a, nr 1 og tilhørende regelverk har rett til innsyn.

Les mer om taushetsbelagte opplysninger og innsyn

Les mer om Arkivverkets tjenestepolitikk

Alle har i utgangspunktet rett til å få se opplysninger som gjelder en selv. Du må identifisere deg for å kunne søke om partsinnsyn i opplysninger som oppbevares i Arkivverket.