ENG
BERRE 9384logo

Tall og data (statistikk)

Riksarkivaren samler inn, bearbeider og publiserer tall og data fra hele arkivsektoren.

Formålet med innhentingen er å få et overordnet bilde av situasjonen i arkivsektoren i Norge, og å måle endringer over tid. Oversikten benyttes i flere tilfeller av Riksarkivaren, eksempelvis i tilsyns- og veiledningsarbeidet og i rollen som utviklingsaktør.

Det er også et mål at de som har avgitt dataene selv skal kunne benytte seg av dem, for eksempel som styringsdata internt og som virkemiddel for å synliggjøre seg selv eksternt.

Tallmaterialet presenteres på disse sidene i form av tilstandsanalyser, rapporter og rådatafiler.

Arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum (ABM)
Arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum (ABM)
Arkivstatistikken er en årlig innsamling av statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum, og inngår i SSBs årlige publikasjon "Kulturstatistikk".
Kommunearkiver
Kommunearkiver
Arkivverkets årlige undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner ble sendt ut for første gang i 2010.
Statlige arkiver
Statlige arkiver
Arkivverkets årlige undersøkelse av arkivholdet i statlige virksomheter ble sendt ut for første gang i 2018.