ENG
BERRE_taperobot

Mediekonvertering

Mediekonvertering handler om å overføre fysiske og analoge kilder til digitalt format. Her finnes informasjon om skanning, indeksering og transkribering.

Arkivverkets digitaliseringsvirksomhet omfatter transkribering og skanning. En del kilder blir både transkribert og skannet. Da kan brukerne søke fram den informasjonen de er på jakt etter, for deretter å kontrollere med originalkilden at informasjonen stemmer. De digitaliserte kildene publiseres i Digitalarkivet.

Skanning og indeksering
Skanning og indeksering
Skanningsvirksomheten i Arkivverket foregår hovedsakelig i seksjon for mediekonvertering. Andre seksjoner bidrar til skanningsvirksomhet utenfor Oslo i den grad de har ressurser til det. Mediekonvertering utarbeider standarder og koordinerer arbeidet med skanning i Arkivverket. Ansatte i seksjon for mediekonvertering jobber både med fotografering, skanning og tilrettelegging av materialet i forkant.
Transkripsjon
Transkripsjon
Transkripsjon innebærer avskrift av arkivmateriale for å gjøre innholdet digitalt tilgjengelig i søkbar form. Transkripsjoner publiseres i Digitalarkivet. Noe arkivmateriale blir både skannet og transkribert.
Om digitalisering for kassasjon (2016)
Om digitalisering for kassasjon (2016)
[Nyhet 2016] Arkivverkets strategi og planer for digitalisering av arkivmateriale har blitt debattert i media den siste tiden. Rapporten ”Digitalisering for kassasjon – en utredning – og en utfordring” fra desember 2015 har dannet grunnlaget for de vurderingene Riksarkivaren nå gjør, og gir et godt bilde av status og utfordringer på feltet, både i Norge og i utlandet.