Eldre historie (-1814)

Middelaldersamlingen i Riksarkivet
Middelaldersamlingen i Riksarkivet
Introduksjon til Riksarkivets samling av dokumenter og fragmenter fra middelalderen.
Sivile arkiver i Riksarkivet før 1814
Sivile arkiver i Riksarkivet før 1814
Oversikt over arkiver etter sivile organer fra fellestiden med Danmark.
Soldater i Kongens tjeneste 1628-1814
Soldater i Kongens tjeneste 1628-1814
I arkivene finnes det mange militære ruller og andre lister som gir informasjon om rekrutter og soldater fra denne tiden.
Lens- og fogderegnskap (1500-tallet–ca. 1810)
Lens- og fogderegnskap (1500-tallet–ca. 1810)
Disse regnskapene er noen av de viktigste kildene til kunnskap om forholdene i Norge på 1600- og 1700-tallet. Særlig etterspurt er skattemanntallene med navn på gårder og brukere.
Forskjellige regnskap før 1814
Forskjellige regnskap før 1814
Innføring i hva du kan finne i: Byregnskap, kirkeregnskap, bergverksregnskap, tollregnskap og militære regnskap.
Fragmenter: Biter av 900 år gamle dokumenter
Fragmenter: Biter av 900 år gamle dokumenter
Rester av håndskrifter fra middelalderen har stor verdi for forskere i dag. Arkivverket har nå lagt ut 550 norrøne fragmenter på nettet. Noen av de små pergamentbitene er de reneste kunstverk sett med dagens øyne.
Hekser og trolldom i Finnmark
Hekser og trolldom i Finnmark
Finnmark ble hardt rammet av trolldomsforfølgelsene på 1600-tallet. Av 135 anklagede ble 91 brent på bålet. Vi har hentet frem tre av disse skjebnene.
Det eldste brevet fra Oslo
Det eldste brevet fra Oslo
Brevet er datert 12. mars 1225, og ble utstedt i Bispegården - på samme sted som Oslo ladegård i Gamlebyen ligger nå.
Oslo hovedstad i 700 år?
Oslo hovedstad i 700 år?
Derom strides de lærde, men det er en uomtvistelig sannhet at 31. august 1314 bestemte kong Håkon 5. Magnusson at prosten ved Mariakirken i Oslo skulle være Norges kansler til evig tid.
Dei vestindiske øyane og den dansk/norske slavehandel
Dei vestindiske øyane og den dansk/norske slavehandel
I 1917 selde Danmark sine tre vestindiske øyer til USA. Dermed var ei 250 år lang kolonitid i Vestindia avslutta. Nordmenn og norske interesser var tydeleg til stades i koloniane, både som sjøfolk, handelsmenn og kolonistar. Ved sidan av spennande historier om handel og kolonisering er dette også eit mørkt kapittel i dansk/norsk historie, som fortel om slavehandel og undertrykking. I denne artikkelen kan du lese om korleis trondheimske handelsmenn deltok i dette.
Larvik hospital
Larvik hospital
Larvik hospital kalles den elegante hvite steinbygningen som ligger idyllisk til ved Tollerodden - like ved Larvik kirke. Det opprinnelige bygget fra 1736 var en liten trebygning i en etasje mens den nåværende ble tatt i bruk i 1760. Hospitalet ble reist for å gi opphold og støtte til fattige. Bygningen ble fredet i 1922.
Skottetoget
Skottetoget
Den 26. august 1612 ble det utkjempet en blodig kamp ved Kringen i Gudbrandsdalen.
Flaskepost fra 1809 - funnet i Statsarkivet i Bergen
Flaskepost fra 1809 - funnet i Statsarkivet i Bergen
Det finnes mange små og store skatter i arkivene. En av Statsarkivet i Bergens flittige lesesalsgjester, Halvor Skurtveit fra Fjell, fant for kort tid siden en skatt da han var på leting etter historien om kystvernet i Fjell.
Fant igjen svartebok fra 1779
Fant igjen svartebok fra 1779
Vil du vite hvordan du skal unngå å bli full, hvordan du kan bli usynlig eller hvordan du kan få en Guds Engel i tale? Svarteboken har svarene.
Ein kravstor prest i Telemark
Ein kravstor prest i Telemark
Innbyggarane i Tinn i Telemark var fortvila over den kravstore presten sin, og sende ei innstendig bøn til kongen om å hjelpe dei av med den pengeglade, men også valdelege prelaten. Bøna vart sendt i form av eit klagebrev, ein supplikk, frå allmogen i Tinn prestegjeld i Bratsberg amt vinteren 1786−87.