Eldre historie (-1814)

Tingbøkene og tingbokavskrifter
Tingbøkene og tingbokavskrifter
Tingbøkene er ei av dei eldste og mest innhaldsrike arkivseriane som finst i Arkivverket. I tillegg til å gje eit gløtt inn i rettsvesenet på Voss i 1732 der sokneprest Harboe var hamna i krangel med naboen, fortel denne artikkelen meir om tingbøker og om det arbeidet ein einskild privatperson har gjort for å gjera tingbøker frå Hordaland meir tilgjengelege for bruk.
"Uhældige Skjæbner" i tingbøkene
"Uhældige Skjæbner" i tingbøkene
Blant sakene på bygdetingene finnes alt fra tvister om eiendom, skatteunndragelser, ære og ekteskap, omstreiferi, krangling, vold, incest, drap og tyverier. Her er historien om en fattig, ukonfirmert stakkar som ble tatt for tyveri i Røldal i 1813, basert på forhør og dom i en av tingbøkene for Hardanger. Hvor det ble av ham og om han virkelig var født i Finnmark av norsk mor og svensk far vet kanskje leserne?
Tingbøkene - en ukjent gullgruve?
Tingbøkene - en ukjent gullgruve?
Arkivverkets samarbeid med frivillige gir resultater. En enkelt frivillig har nå skrevet av mer enn 45 000 sider med avskrift fra tingbøker, noe som tilsvarer rundt 20 årsverk. Dette avskriftsarbeidet gir både forskere og arkiv- og historieinteresserte langt bedre muligheter til å bruke en kilde som ellers er vanskelig tilgjengelig.
Konger og dronninger på nett
Konger og dronninger på nett
Norske statsdokumenter – ordene får oss til å tenke på store menn, viktige begivenheter og staslige dokumenter. Dette er også navnet på en samling av dokumenter fra middelalderen og det påfølgende århundret som befinner seg i Riksarkivets diplomsamling, og nå også på Digitalarkivet.
Folketellingen 15. august 1769
Folketellingen 15. august 1769
I 1769 ble den første fullstendige folketellingen i Danmark og Norge gjennomført.
«Men hvor forundret bleve Vii icke!»
«Men hvor forundret bleve Vii icke!»
En liten studie i bergensk vrangvilje ved 250-års markeringen for Norges første folketelling.
De ti vanskeligste trolldomsprosessene i nord
De ti vanskeligste trolldomsprosessene i nord
Arkivverket ba Liv Helene Willumsen om å lage en liste over de 10 trolldomssakene som hadde gjort sterkest inntrykk på henne. Vi fikk ikke bare en navneliste, men fortellingene om ti kvinner og menn som alle mistet livet etter å ha vært beskyldt for trolldom, noen etter ulovlig tortur, andre etter langvarig press. Om man tilsto eller nektet ble resultatet det samme, å bli brent på bål, enten levende eller død.
Adelsbrevet til Bredo von Munthe af Morgenstierne
Adelsbrevet til Bredo von Munthe af Morgenstierne
Bredo Munthe fikk dette brevet av Fredrik 5. da han i 1755 ble adlet med navnet von Munthe af Morgenstierne.
Middelaldersamlingen i Riksarkivet
Middelaldersamlingen i Riksarkivet
Introduksjon til Riksarkivets samling av dokumenter og fragmenter fra middelalderen.
Sivile arkiver i Riksarkivet før 1814
Sivile arkiver i Riksarkivet før 1814
Oversikt over arkiver etter sivile organer fra fellestiden med Danmark.
Soldater i Kongens tjeneste 1628-1814
Soldater i Kongens tjeneste 1628-1814
I arkivene finnes det mange militære ruller og andre lister som gir informasjon om rekrutter og soldater fra denne tiden.
Lens- og fogderegnskap (1500-tallet–ca. 1810)
Lens- og fogderegnskap (1500-tallet–ca. 1810)
Disse regnskapene er noen av de viktigste kildene til kunnskap om forholdene i Norge på 1600- og 1700-tallet. Særlig etterspurt er skattemanntallene med navn på gårder og brukere.
Forskjellige regnskap før 1814
Forskjellige regnskap før 1814
Innføring i hva du kan finne i: Byregnskap, kirkeregnskap, bergverksregnskap, tollregnskap og militære regnskap.
Fragmenter: Biter av 900 år gamle dokumenter
Fragmenter: Biter av 900 år gamle dokumenter
Rester av håndskrifter fra middelalderen har stor verdi for forskere i dag. Noen av de små pergamentbitene er de reneste kunstverk sett med dagens øyne.
Finnemanntallet og den finske innvandringen på 1600-tallet
Finnemanntallet og den finske innvandringen på 1600-tallet
Sult, uår og krevende livsvilkår tvang folk fra Savolaksområdet i Finland på vandring vestover på slutten av 1500-tallet. Finnene brakte med seg svedjebruket. Dette er en dyrkingsmåte for korn som innebærer at skog blir svidd av i bråter og rug sås i asken. Finnene slo seg særlig ned i skogstraktene i Värmland i Sverige, men dro også vestover over grensen til Norge.
Hekser og trolldom i Finnmark
Hekser og trolldom i Finnmark
Finnmark ble hardt rammet av trolldomsforfølgelsene på 1600-tallet. Av 135 anklagede ble 91 brent på bålet. Vi har hentet frem tre av disse skjebnene.
Det eldste brevet fra Oslo
Det eldste brevet fra Oslo
Brevet er datert 12. mars 1225, og ble utstedt i Bispegården - på samme sted som Oslo ladegård i Gamlebyen ligger nå.
Oslo hovedstad i 700 år?
Oslo hovedstad i 700 år?
Derom strides de lærde, men det er en uomtvistelig sannhet at 31. august 1314 bestemte kong Håkon 5. Magnusson at prosten ved Mariakirken i Oslo skulle være Norges kansler til evig tid.
Dei vestindiske øyane og den dansk/norske slavehandel
Dei vestindiske øyane og den dansk/norske slavehandel
I 1917 selde Danmark sine tre vestindiske øyer til USA. Dermed var ei 250 år lang kolonitid i Vestindia avslutta. Nordmenn og norske interesser var tydeleg til stades i koloniane, både som sjøfolk, handelsmenn og kolonistar. Ved sidan av spennande historier om handel og kolonisering er dette også eit mørkt kapittel i dansk/norsk historie, som fortel om slavehandel og undertrykking. I denne artikkelen kan du lese om korleis trondheimske handelsmenn deltok i dette.
Larvik hospital
Larvik hospital
Larvik hospital kalles den elegante hvite steinbygningen som ligger idyllisk til ved Tollerodden - like ved Larvik kirke. Det opprinnelige bygget fra 1736 var en liten trebygning i en etasje mens den nåværende ble tatt i bruk i 1760. Hospitalet ble reist for å gi opphold og støtte til fattige. Bygningen ble fredet i 1922.
Skottetoget
Skottetoget
Den 26. august 1612 ble det utkjempet en blodig kamp ved Kringen i Gudbrandsdalen.
Flaskepost fra 1809 - funnet i Statsarkivet i Bergen
Flaskepost fra 1809 - funnet i Statsarkivet i Bergen
Det finnes mange små og store skatter i arkivene. En av Statsarkivet i Bergens flittige lesesalsgjester, Halvor Skurtveit fra Fjell, fant for kort tid siden en skatt da han var på leting etter historien om kystvernet i Fjell.
Fant igjen svartebok fra 1779
Fant igjen svartebok fra 1779
Vil du vite hvordan du skal unngå å bli full, hvordan du kan bli usynlig eller hvordan du kan få en Guds Engel i tale? Svarteboken har svarene.
Kong Håkons brev og segl
Kong Håkons brev og segl
Et av de best bevarte norske kongeseglene finnes i Lübeck. Det tilhørte kong Håkon Håkonsen og henger på et brev han sendte til fogd, råd og kommune i Lübeck vinteren 1247-1248. Internasjonalt arkivsamarbeid gjør at du nå selv kan studere det i Digitalarkivet.
Ein kravstor prest i Telemark
Ein kravstor prest i Telemark
Innbyggarane i Tinn i Telemark var fortvila over den kravstore presten sin, og sende ei innstendig bøn til kongen om å hjelpe dei av med den pengeglade, men også valdelege prelaten. Bøna vart sendt i form av eit klagebrev, ein supplikk, frå allmogen i Tinn prestegjeld i Bratsberg amt vinteren 1786−87.
Fragment av Fagrskinna
Fragment av Fagrskinna
I det norske kongesogehandskriftet Fagrskinna finn vi dei fire første verselinjene i eitt av i alt to kjende vers av kvadet Valþjófsflokkr av den islandske skalden Þórkell Skallason.
En nesten utradert familie
En nesten utradert familie
I forbindelse med arveoppgjør var det viktig å vite hvem som hadde levd lengst, spesielt etter Svartedauden, som rammet Norge i 1349-50.
Mannen med ansvar for alt
Mannen med ansvar for alt
Stiftamtmannens ansvarsområder var altomfattende i sin region. Arkivet er derfor umåtelig innholdsrikt enten du vil vite om ubåter, selvmordere, branner, sykdom eller samferdsel. Arkivet etter stiftamtmannen i Bergen er ordnet og katalogisert. Mange flere burde oppdaget de mange skattene som finnes i dette arkivet.
Meldeplikt for å kome inn til Kristiansand
Meldeplikt for å kome inn til Kristiansand
6. desember 1786 vart alle vegar inn til Kristiansand by stengt for fri ferdsel. Styresmaktene var redde for at lofthustilhengjarar frå eit stort omland skulle invadere byen og skape opprørsliknande tilstander.
Kristiansand tukthus
Kristiansand tukthus
Mellom 1789 og 1876 ble over 4000 fanger innsatt på tukthuset i Kristiansand. Bak disse tallene skjuler det seg mange forskjellige skjebner, alt fra 10 år gamle barn og ugifte mødre til virkelige forbrytere.
Regnskap, restaurering og renhold - hvordan har kirkene sett ut?
Regnskap, restaurering og renhold - hvordan har kirkene sett ut?
Adventstid er kirketid for svært mange. Både i og utenfor arkivene finnes det mange historier knyttet til gamle kirker som har vært en viktig del av lokalsamfunnet. Men har du noen gang tenkt over hvordan kirken så ut før?
Biskop Randulfs kopibok
Biskop Randulfs kopibok
Biskopene kom i kontakt med svært mange sider av menneskenes liv og levnet. Deres kopibøker er derfor alt annet enn kjedelig lesning. Biskop Randulfs kopibok fra 1667-1674 er en av de mest innholdsrike og varierte. Altså alt fra sjalusi og krangel, til spetakkel om eiendom, ulovlig samboerskap, og fruktsommelige kvinner med fredløse ektemenn.
En trønder i Tranquebar
En trønder i Tranquebar
Nordmenns rolle i den Dansk-Norske kolonitiden har fått lite oppmerksomhet i Norge, selv om det finnes kilder til dette i Arkivverket. En av nordmennene var den unge soldaten Mathias von Biørn med røtter i Trøndelag og Drammen. Mathias var bare 24 år gammel da han døde ugift og barnløs på Tranquebar. Han etterlot seg likevel et såpass rikt bo at det ble holdt skifte etter ham. En gjenpart av dette skiftet fra Tranquebar finnes i et lite privatarkiv i Trondheim.
Rundeskatten - en tingbok forteller
Rundeskatten - en tingbok forteller
Sorenskrivernes tingbøker er ukjent for mange, selv om de inneholder rettsreferater og historier fra virkeligheten som langt overgår vår fantasi. En av tingbøkene fra Sunnmøre kaster også lys over det som skjedde etter at det hollandske skipet Akerendam forliste utenfor Runde i 1725. Dette funnet var også medvirkende til at kulturminneloven ble endret i 1974.