ENG
eldste brev oslo

Det eldste brevet fra Oslo

Brevet er datert 12. mars 1225, og ble utstedt i Bispegården - på samme sted som Oslo ladegård i Gamlebyen ligger nå.

Ellen Elster Martol i Riksarkivet viser fram det eldste bevarte brevet som er skrevet i Oslo. Det er fra 1225 og nevner to sentrale elementer i tilknytning til middelalderbyen: Bispegården og Hovedøya. Brevet er utstedt i Bispegården der biskop Nikulas og domkapitlet i Oslo bekrefter at en mann med navn Uddard har gitt to gårdparter til klosteret på Hovedøya, – til Guds, jomfru Marias og St. Edmunds ære.

Innholdsmessig er dette et typisk brev fra middelalderen. Da var det vanlig at folk skjenket gaver til kirker og klostre, ofte for at det skulle bli bedt for dem til evig tid. Klosteret på Hovedøya var grunnlagt i 1147, og i løpet av middelalderen ble det en av de rikeste institusjonene i Norge. I dette tilfellet fikk de ½ markebol i gården Voll i Grue sogn og ½ markebol i Skipping på Jeløya. Brevet stadfester at Uddard hadde kjøpt disse gårdpartene av biskopen og domkapitlet i Oslo, og at disse nå fraskrev seg alle rettigheter. Det har hengt to segl under brevet, men de er nå borte.

Brevet er skrevet på norrønt og er bare om lag ti år yngre enn det eldste brevet vi har i norrøn språkdrakt. Skriften er såkalt karolingisk minuskel, og du kan studere bildet av brevet og sammenligne med avskriften i Diplomatarium Norvegicum. I Regesta Norvegica er hovedinnholdet i brevet gjengitt.

Riksarkivets diplomsamling, NRA dipl. perg. 12. mars 1225