ENG

oldTjenester for arkivsektoren

Arbeider du for en arkiveier, systemleverandør eller depotinstitusjon i statlig, kommunal eller privat sektor og trenger kontakt med Arkivverket, kan du skrive til oss på e-post: postmottak@arkivverket.no.

For andre henvendelser, se Våre tjenester.

Forvaltning og utvikling
Forvaltning og utvikling
Her har vi samlet all informasjon om arkivhold, dokumentasjonsforvalting og arkivutvikling for arkiveiere, systemleverandører og depotinstitusjoner i statlig, kommunal og privat sektor.
For arkiveiere/arkivskapere
For arkiveiere/arkivskapere
Dokumentasjonsforvaltning er en samlebetegnelse for alle aktiviteter knyttet til arkivers levetid, fra de dannes og frem til langtidslagring i depot. Store deler av dette foregår mens arkivene er i administrativ bruk.
For arkivsektoren/depot
For arkivsektoren/depot
Her finnes informasjon om mottak, test og langtidslagring av elektronisk og analogt arkivmateriale, samt en oversikt over tilgjengelig metodikk og verktøy og løsninger.