ENG
bokhylle

Bibliotekene i Arkivverket

Arkivverkets bibliotek er offentlige fagbibliotek som yter tjenester til arkivets publikum og ansatte. Du finner biblioteker i riksarkivbygningen i Oslo og i statsarkivene.

Vi sørger for at relevant informasjon og kunnskap er tilgjengelig i trykt form og digital tilgang. Våre digitale bibliotektjenester er tilpasset arkivbrukernes behov.

Bibliotekets samling inneholder: bøker, årbøker, tidsskrifter, aviser og kart. Hovedvekt er på slektshistorie, lokalhistorie, norsk historie, biografier, lovsamlinger, kildeutgivelser, oppslagsverk og arkivfag.

Bøkene som er oppstilt på lesesalen kan fritt brukes av alle gjestene. Det er ikke mulig å låne materiale med seg hjem. Bøker som er bestilt fra magasinet kan reserveres så lenge gjesten bruker dem aktivt.

Riksarkivet og alle statsarkivene har en felles, søkbar katalog:

Arkivverkets felles bibliotekbase

Du finner flere opplysninger om bibliotekene under informasjon om lesesalene i Arkivverket.