ENG

Tjenester for privat sektor

Arkivverket veileder både private virksomheter og privatpersoner i spørsmål om privatarkiv, og er nasjonal utviklingsaktør for privatarkivsektoren. Her har vi samlet Arkivverkets tjenester knyttet til bevaring av privatarkiver.

Veiledning om privatarkiv

Formål
Arkivverket veileder både private virksomheter og privatpersoner i spørsmål om privatarkiv.

Beskrivelse
Ønsker du veiledning om privatarkiv kan du beskrive problemstillingen og sende en henvendelse til postmottak@arkivverket.no. Før du kontakter oss kan det imidlertid være lurt å sette seg inn i regelverket og veiledningene som finnes på våre nettsider.

Les mer
Arkiver fra privat sektor

Avlevering av privatarkiv

Formål
Arkivverket vurderer om private arkiv er verneverdige og inngår avtale om overføring og vilkår for bruk av arkivet, dersom det avgjøres at det skal avleveres til Arkivverket.

Beskrivelse
Dersom du ønsker å avlevere eller deponere et privatarkiv, eller har behov for en vurdering, kan du bruke skjema for henvendelse om overføring av privatarkiv.

Arkivet skal ordnes, og det skal inngås skriftlig avtale om overføring.

Les mer
Veileder for overføring av personarkiv
Veileder for overføring av fra private virksomheter
Veileder for overføring av arkiv etter nedlagte private virksomheter

Utviklingsaktør for privatarkiv

Formål
Arkivverket har ansvar for å koordinere og bidra til målrettet utvikling av arbeidet med privatarkiv på tvers av forvatningsnivå og bevaringsinstitusjoner. Målet er mer helhetlig samfunnsdokumentasjon gjennom bevaring og tilgjengeliggjøring av viktige privatarkiver fra hele landet.

Beskrivelse
Arkivverket bidrar til kompetanseheving og utvikling i privatarkivsektoren gjennom å sette i gang utviklingsarbeid og delta i prosjekter. Arkivverket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler for bevaring og tilgjengeliggjøring av viktige privatarkiv fra hele landet. Andre virkemidler er nettverk for privatarkiv, arkivstatistikken og Digitalarkivet.

Les mer
Utviklingsmidler
Arkivstatistikken
Digitalarkivet
Strategisk råd