ENG
forv_tallABM BERR0124

Arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum (ABM)

Arkivstatistikken er en årlig innsamling av statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum, og inngår i SSBs årlige publikasjon "Kulturstatistikk".

Riksarkivaren sender hvert år ut et spørreskjema til arkivinstitusjoner og til museum og bibliotek som oppbevarer arkiver. På̊ denne siden vil du som skal svare på̊ skjemaet få en oversikt over viktige frister og en liste over hvem du kan kontakte hvis du trenger hjelp.

Nettsiden inneholder også veiledning om hvordan det elektroniske skjemaet fungerer, inkludert ofte stilte spørsmål og vanlige problemer som kan oppstå og mer informasjon og hjelpetekster til de ulike spørsmålene som du skal svare på̊. Du kan også laste ned en PDF av spørsmålene stilt i årets undersøkelse, eller laste ned en Excel-versjon som kan være til hjelp for innsamling av tall internt i egen institusjon.

Tal og analyser frå 2018
Tal og analyser frå 2018
På denne sida finn du statistikk frå arkivinstitusjonar og arkiv i bibliotek og museum for rapporteringsåret 2018.
Tidligere år
Tidligere år
Norsk Kulturråd har i flere år samarbeidet med SSB om statistikken. Fra og med rapporteringsåret 2014 har innsamlingen blitt gjort av Arkivverket.
Ressurser
Ressurser
Her finner du (eksterne) artikler, sammendrag m.m.