ENG
forv_tallABM BERR0124

Arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum (ABM)

Arkivstatistikken er en årlig innsamling av statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum, og inngår i SSBs årlige publikasjon "Kulturstatistikk".

Riksarkivaren sender hvert år ut et spørreskjema til arkivinstitusjoner og til museum og bibliotek som oppbevarer arkiver. På denne siden finner du siste års resultater, og også et arkiv som inneholder resultater helt tilbake til 2014. Er du interessert i rapporter o.l. som omtaler arkivstatistikken, kan du se under Ressurser.

Veiledning til arkivstatistikken
Veiledning til arkivstatistikken
Arkivverket sender hvert år ut et spørreskjema til arkivinstitusjoner og til museum og bibliotek som oppbevarer arkiver. På denne siden vil du som skal svare på skjemaet få en oversikt over viktige frister og tilgang til ulike hjelpemidler, samt utfyllende informasjon. Du finner også kontaktinfo dersom du har behov for hjelp.
Tal og analyser frå 2019
Tal og analyser frå 2019
På denne sida finn du statistikk frå arkivinstitusjonar og arkiv i bibliotek og museum for rapporteringsåret 2019.
Tidligere år
Tidligere år
Norsk Kulturråd har i flere år samarbeidet med SSB om statistikken. Fra og med rapporteringsåret 2014 har innsamlingen blitt gjort av Arkivverket.
Ressurser
Ressurser
Her finner du artikler, sammendrag, St.meld m.m. som er relevante for Arkivstatistikken og arkivsektoren.