forv_tallABM BERR0124

ABM-institusjoner

"Arkivstatistikken" er en årlig innsamling av statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i museum og bibliotek, og inngår i SSBs årlige publikasjon "Kulturstatistikk".

Norsk Kulturråd (og tidligere ABM-utvikling) har i flere år samarbeidet med Statistisk sentralbyrå om statistikken. Fra og med rapporteringsåret 2014 har innsamlingen blitt gjort av Arkivverket.

Formålet med arkivstatistikken er å gi et representativt bilde av ressurser og aktiviteter i arkivbevaringsinstitusjonene. Informasjonen brukes til å definere behov for sektoren.

Statistikken inneholder blant annet opplysninger om arkivbestand, bruk av arkiv, formidling av arkiv og institusjonenes interne organisering.