ENG
forv_tallABM BERR0124

ABM-institusjoner

Arkivstatistikken er en årlig innsamling av statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum, og inngår i SSBs årlige publikasjon "Kulturstatistikk".

Norsk Kulturråd (og tidligere ABM-utvikling) har i flere år samarbeidet med Statistisk sentralbyrå om statistikken. Fra og med rapporteringsåret 2014 har innsamlingen blitt gjort av Arkivverket.

Formålet med arkivstatistikken er å gi et representativt bilde av ressurser og aktiviteter i arkivbevaringsinstitusjonene. Informasjonen brukes til å definere behov for sektoren.

Statistikken inneholder blant annet opplysninger om arkivbestand, bruk av arkiv, formidling av arkiv og institusjonenes interne organisering.

Veiledning til arkivstatistikken
Veiledning til arkivstatistikken
Riksarkivaren sender hvert år ut et spørreskjema til arkivinstitusjoner og til museum og bibliotek som oppbevarer arkiver. På denne siden vil du som skal svare på skjemaet få en oversikt over viktige frister, en liste over hvem du kan kontakte hvis du trenger hjelp, veiledning om hvordan det elektroniske skjemaet fungerer (inkl. ofte stilte spørsmål / vanlige problemer), og mer informasjon/hjelpetekster til de ulike spørsmålene som du skal svare på. Du kan også laste ned en PDF av spørsmålene stilt i årets undersøkelse, eller laste ned en Excel-versjon som kan være til hjelp for innsamling av tall internt i egen institusjon.
Tall og analyser fra 2017
Tall og analyser fra 2017
På denne siden finner du statistikk og analyser fra arkivinstitusjoner, bibliotek og museer for rapporteringsåret 2017. Her har vi samlet analyserapporten, rådata, samletabeller og enkeltrapporter fra ABM-institusjoner som har svart på årets undersøkelse.
Tall og analyser fra 2016
Tall og analyser fra 2016
På denne siden finner du statistikk og analyser fra arkivinstitusjoner, bibliotek og museer for rapporteringsåret 2016. Her har vi samlet analyserapporten, samletabeller og enkeltrapporter fra ABM-institusjoner som har svart på årets undersøkelse.
Tidligere år
Tidligere år
Norsk Kulturråd (og tidligere ABM-utvikling) har i flere år samarbeidet med Statistisk sentralbyrå om statistikken. Fra og med rapporteringsåret 2014 har innsamlingen blitt gjort av Arkivverket.