ENG
forv_tallABM BERR0124

Arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum (ABM)

Arkivstatistikken er en årlig innsamling av statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum, og inngår i SSBs årlige publikasjon "Kulturstatistikk".

Riksarkivaren sender hvert år ut et spørreskjema til arkivinstitusjoner og til museum og bibliotek som oppbevarer arkiver. På denne siden finner du siste års resultater, og også et arkiv som inneholder resultater helt tilbake til 2014. Er du interessert i rapporter o.l. som omtaler arkivstatistikken, kan du se under Ressurser.

Tal og analyser 2023
Tal og analyser 2023
På denne sida finn du statistikk frå arkivinstitusjonar og arkiv i bibliotek og museum for rapporteringsåret 2023.
Tal og analyser 2022
Tal og analyser 2022
På denne sida finn du statistikk frå arkivinstitusjonar og arkiv i bibliotek og museum for rapporteringsåret 2022.
Tal og analyser 2021
Tal og analyser 2021
På denne sida finn du statistikk frå arkivinstitusjonar og arkiv i bibliotek og museum for rapporteringsåret 2021.
Tal og analyser 2020
Tal og analyser 2020
På denne sida finn du statistikk frå arkivinstitusjonar og arkiv i bibliotek og museum for rapporteringsåret 2020.
Tidligere år
Tidligere år
Norsk Kulturråd har i flere år samarbeidet med SSB om statistikken. Fra og med rapporteringsåret 2014 har innsamlingen blitt gjort av Arkivverket.
Ressurser
Ressurser
Her finner du artikler, sammendrag, St.meld m.m. som er relevante for Arkivstatistikken og arkivsektoren.