ENG
forv_tallABM BERR0124

Arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum (ABM)

Arkivstatistikken er en årlig innsamling av statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum, og inngår i SSBs årlige publikasjon "Kulturstatistikk".

Norsk Kulturråd (og tidligere ABM-utvikling) har i flere år samarbeidet med Statistisk sentralbyrå om statistikken. Fra og med rapporteringsåret 2014 har innsamlingen blitt gjort av Arkivverket.

Formålet med arkivstatistikken er å gi et representativt bilde av ressurser og aktiviteter i arkivbevaringsinstitusjonene. Informasjonen brukes til å definere behov for sektoren.

Statistikken inneholder blant annet opplysninger om arkivbestand, bruk av arkiv, formidling av arkiv og institusjonenes interne organisering.

Tal og analyser frå 2018
Tal og analyser frå 2018
På denne sida finn du statistikk frå arkivinstitusjonar og arkiv i bibliotek og museum for rapporteringsåret 2018.
Tall og analyser fra 2017
Tall og analyser fra 2017
På denne siden finner du statistikk fra arkivinstitusjoner, bibliotek og museer for rapporteringsåret 2017.
Tall og analyser fra 2016
Tall og analyser fra 2016
På denne siden finner du statistikk fra arkivinstitusjoner, bibliotek og museer for rapporteringsåret 2016.
Tidligere år
Tidligere år
Norsk Kulturråd (og tidligere ABM-utvikling) har i flere år samarbeidet med Statistisk sentralbyrå om statistikken. Fra og med rapporteringsåret 2014 har innsamlingen blitt gjort av Arkivverket.