ENG

Utvidet tilgang til lesesal

Vi ønsker å gi våre brukere tilgang til arkivmateriale på lesesalene dersom de trenger det. Derfor kan du søke om utvidet tilgang dersom de ordinære åpningstidene ved statsarkivene ikke dekker ditt behov. Vi gjør oppmerksom på at de ordinære åpningstidene i Oslo og Stavanger er ment å dekke behovet.

Om tjenesten 

Vi vurderer hver søknad individuelt ut fra behovet til arkivbrukeren og våre egne ressurser. Vårt mål er å være fleksible overfor brukerne våre og gjennom dialog komme fram til gode løsninger for den enkelte, samtidig som vi bruker våre egne ressurser på en hensiktsmessig måte. Grunnet kapasitetshensyn må vi prioritere hvilke søknader vi kan innvilge. Vi legger først og fremst prioriteringene i vår serviceerklæring til grunn. Ut over dette gjør vi en helhetsvurdering av søkers behov og vår mulighet for å imøtekomme disse. Summen av disse hensynene avgjør hvilket tilbud vi kan gi. 

Se her for de ordinære åpningstidene på lesesalene 

Hva forventes av deg? 

Du må søke om utvidet tilgang til lesesalen minst to uker før planlagt besøk. 

Søknaden din må inneholde en begrunnelse på hvorfor du trenger utvidet tilgang og nøyaktige arkivreferanser til materialet som du ønsker å se. 

Dersom du får innvilget søknaden, må du selv bestille arkivsakene til lesesalen gjennom Arkivportalen. 

Dersom du ønsker tilgang til arkivmateriale som er klausulert, må du på forhånd ha fått innvilget innsyn i materialet. 

Du bestiller utvidet tilgang til lesesal her: