Norsk helsearkiv

Helsearkivregisteret er et nasjonalt helseregister som består av avdøde pasienters journaler fra spesialisthelsetjenesten. Både nyere digitalt skapte journaler og eldre, digitaliserte papirjournaler kan gjøres tilgjengelige for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende lovverk. Norsk helsearkiv er ledende innen digital langtidsbevaring og våre helsedata bidrar til ny kunnskap og bedre folkehelse.