ENG
BERR0124

Arkivering

Dokumentfangst er utgangspunktet for all arkivering. Dette innebærer at digitale objekter fra forskjellige plattformer og systemer identifiseres og «fryses». Når objektene er arkivert, må arkivet beskytte innholdet mot alle fremtidige endringer.

Arkivansvaret og arkiveringsplikten
Arkivansvaret og arkiveringsplikten
Arkivloven pålegger offentlige organer et ansvar for å ha arkiv. Arkivansvaret må ses i sammenheng med arkiveringsplikten slik denne er definert i arkivloven med forskrifter.
Om dokumentfangst og arkivering i elektroniske arkiver
Om dokumentfangst og arkivering i elektroniske arkiver
Dokumentfangst er utgangspunktet for all arkivering. Dette innebærer at digitale objekter identifiseres og «fryses», og at arkivet må kunne beskytte innholdet mot alle fremtidige endringer.
Om papirarkiv og blanda arkiv
Om papirarkiv og blanda arkiv
Stadig meir arkivmateriale blir skapt digitalt, og i fremtida kan vi forvente at nesten alt arkivmateriale skapas digitalt. Men det finst framleis mykje arkivmateriale på papir, som fotografier, på lydbånd eller på film.
Skytjenester
Skytjenester
Skytjenester, nettsky, cloud computing eller cloud er ulike navn på IT-tjenester levert via internett. Skyleverandørenes målsetningen er å tilby tjenester som enkelt kan endres og skaleres ved behov. Skytjenester er ofte basert på selvbetjening og kunden har vanligvis ikke kontroll over hvor dataene blir behandlet og lagret.
Journalføring
Journalføring
En gjennomsiktig forvaltning og innsyn i prosesser og dokumenter, er en forutsetning for offentlig diskusjon og dermed for demokratiet. Ved hjelp av offentlige journaler kan borgerne finne fram i saker og gå rett til kildene.
Arkivering uten journalføring
Arkivering uten journalføring
Arkiveringsplikten går lenger enn journalføringsplikten, og i noen tilfeller vil det være behov for å arkivere dokumenter uten å journalføre dem.