ENG
BERR0124

Arkivering

Dokumentfangst er utgangspunktet for all arkivering. Dette innebærer at digitale objekter fra forskjellige plattformer og systemer identifiseres og «fryses». Når objektene er arkivert, må arkivet beskytte innholdet mot alle fremtidige endringer.

Arkivansvaret og arkiveringsplikten
Arkivansvaret og arkiveringsplikten
Arkivloven pålegger offentlige organer et ansvar for å ha arkiv. Arkivansvaret må ses i sammenheng med arkiveringsplikten slik denne er definert i arkivloven med forskrifter.
Om dokumentfangst og arkivering i elektroniske arkiver
Om dokumentfangst og arkivering i elektroniske arkiver
Dokumentfangst er utgangspunktet for all arkivering. Dette innebærer at digitale objekter identifiseres og «fryses», og at arkivet må kunne beskytte innholdet mot alle fremtidige endringer.
Om papirarkiv og blanda arkiv
Om papirarkiv og blanda arkiv
Stadig meir arkivmateriale blir skapt digitalt, og i framtida kan vi forvente at nesten alt arkivmateriale blir skapt digitalt. Men det finst framleis mykje arkivmateriale på papir, som fotografier, på lydbånd eller på film.
Skylagring og skanning i utlandet
Skylagring og skanning i utlandet
Offentlige organer som vil ta i bruk skytjenester eller skanne papirarkiv i utlandet må ta hensyn til arkivlovens forbud mot å føre arkiv ut av landet.
Journalføring
Journalføring
En gjennomsiktig forvaltning og innsyn i prosesser og dokumenter, er en forutsetning for offentlig diskusjon og dermed for demokratiet. Ved hjelp av offentlige journaler kan borgerne finne fram i saker og gå rett til kildene.
Arkivering uten journalføring
Arkivering uten journalføring
Arkiveringsplikten går lenger enn journalføringsplikten, og i noen tilfeller vil det være behov for å arkivere dokumenter uten å journalføre dem.
Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon
Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon
Offentlige virksomheter har behov for å identifisere hva som er dokumentasjon i deres arbeidsprosesser, og hvordan de kan sikre den på en systematisk og forståelig måte.