ENG
Arkivverket

Jobb i Arkivverket

Arkivverket er nasjonens hukommelse. Hos oss finner du både 1000 år gamle kilder og en innovasjonslab hvor vi jobber med kunstig intelligens. Nå skal vi bygge verdens første nasjonalarkiv samlet på én digital plattform. Arkiv er et av de områdene som påvirkes aller mest av digitaliseringen i samfunnet og vi er inne i en spennende utvikling.

Vil du bli med på Norges største digitaliseringsprosjekt?

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bevare historien og gjøre den tilgjengelig, både i dag og for våre etterkommere. Arkivverket står nå midt i den største omstillingen i etatens historie. Vi er trolig landets største dataforvalter og vi driver med et av landets største digitaliseringsprosjekter.

For å klare det, i en digital tidsalder, trenger vi engasjerte og uredde medarbeidere som vil være med å utvikle nye selvbetjente løsninger, og bidra til å sikre demokrati, rettssikkerhet og kulturarv. Dette gir muligheter for spennende oppgaver og vi ser etter kollegaer med ulik kompetanse innenfor flere spennende fagområder.

Fokus på læring og utvikling

Vi jobber stadig med å utfordre det eksisterende og utforske det nye.
Vi er i stadig utvikling og jobber med spennende oppgaver knyttet til bruk av nye digitale løsninger, mer effektive arbeidsmetoder og brukerorientering.  I Arkivverket er vi opptatt av at medarbeiderne skal kunne utvikle seg! For å dra nytte av den varierte kompetansen vi sitter på, samarbeider vi mye på tvers virksomheten, og kompetansedeling er viktig i vår arbeidshverdag. 

Her finner du oversikt over alle våre ledige stillinger

Her kan du lese mer om hvordan vi gjør det og hva du som søker kan forvente.

Her kan du lese om våre viktigste satsinger i årene som kommer 

Vil du vite enda mer om hva vi jobber med, ta gjerne kontakt HR@arkivverket.no