ENG
Stock_foto_2023_Folk_i_Arkivverket_AV_01635_Foto_Sofie_Holberg (1)

Jobb i Arkivverket

Arkivverket er nasjonens hukommelse. Hos oss finner du både 1000 år gamle kilder og en innovasjonsavdeling hvor vi jobber med kunstig intelligens. Arkiv er et av de områdene som påvirkes aller mest av digitaliseringen i samfunnet og vi er inne i en spennende utvikling. Arkivverket jobber blant annet med å bygge verdens første nasjonalarkiv samlet på én digital plattform.