ENG
COLOURBOX

Foto: Colourbox

Arkivverkets utviklingsmidler på arkivfeltet

Arkivverket har siden 2015 disponert prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.

Utlysning av utviklingsmidler på arkivfeltet 2021
Utlysning av utviklingsmidler på arkivfeltet 2021
Arkivverket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål. I år er det avsatt 12,3 millioner av Norsk Tippings spilleoverskudd til enkeltaktiviteter, til landsomfattende eller regionale samarbeidstiltak og til utvikling av fellesløsninger. Søknadsfrist 1.oktober.
Ressursside for pågående prosjekter
Ressursside for pågående prosjekter
Kommer - under utarbeidelse.
Prosjektrapporter / sluttrapporter
Prosjektrapporter / sluttrapporter
Søkerne som mottar støtte skal levere sluttrapport innen 6 måneder etter at prosjektet er avsluttet. For å bidra til deling av kunnskap publiserer Arkivverket rapportene her.
Tidligere søknader og tildelinger
Tidligere søknader og tildelinger
Arkivverket har delt ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv siden 2015. Her finner du informasjon om tidligere års søknader og tildelinger.
Erfaringsseminar for utviklingsmidler for privatarkiv 2019
Erfaringsseminar for utviklingsmidler for privatarkiv 2019
Søknadsmassen til Arkivverkets utviklingsmidler viser tydelig at både fylkeskommunale og kommunale arkivinstitusjoner og museer i alle deler av landet er sterkt engasjert i arbeidet med privatarkiv. 14. mai 2019 arrangerte Arkivverket for første gang erfaringsseminar om bruk av midlene.