ENG
COLOURBOX

Foto: Colourbox

Arkivverkets utviklingsmidler på arkivfeltet

Arkivverket har siden 2015 disponert prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.

Disse har søkt arkivutviklingsmidler i 2020

Arkivverket deler hvert år ut utviklingsmidler på arkivfeltet med formål å styrke sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. Arkivverket har i år mottatt 76 søknader på til sammen 30,8 millioner kroner. Potten som skal fordeles er på 12 millioner. 

Arkivutviklingsmidlene kommer fra Norsk Tippings spilleoverskudd og målgruppen for støtteordningen er institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv. Arkivinstitusjoner, museer, bibliotek og andre med formål å bevare og tilgjengeliggjøre arkiv har vært invitert til søke.

Kulturdepartementet har i år bevilget 12 millioner kroner til arkivutviklingsmidler, der deler av tilskuddsrammen skal gå til planmessig arbeid med sikring og tilgjengeliggjøring av privatarkiv.

Fristen for å søke om utviklingsmidler var 1.oktober. Det kom inn totalt 76 søknader fra museer, kommuner, byarkiv, fylkesarkiv, interkommunale arkiv, med mer. I år som tidligere år kom det inn flest søknader til innsatsområdet for bevaring og digitalisering av privatarkiv. Flere søkte også på innsatsområdet Digitalarkivet i et økosystem, der flere utviklingstiltak omhandler beriking og kobling av metadata fra både offentlige og private arkiver.

Se søkerlisten her!

Vedtak om tilskudd vil etter planen foreligge i desember 2020.

Arkivutviklingsmidler for 2020: 12 millioner kroner

Totalt antall søknader: 76

Total søkersum: 30,8 millioner kroner

  • Digitalarkivet i et økosystem: 5,2 millioner og 13 søknader
  • Digitalt skapte privatarkiv: 1,3 millioner og 2 søknader
  • Bevaring og digitalisering av privatarkiv: 22,2 millioner og 52 søknader
  • Annet: 2,1 millioner og 9 søknader

Vedtak om tilskudd vil etter planen foreligge i desember 2020

Prosjektrapporter / sluttrapporter
Prosjektrapporter / sluttrapporter
Søkerne som mottar støtte skal levere sluttrapport innen 6 måneder etter at prosjektet er avsluttet. For å bidra til deling av kunnskap publiserer Arkivverket rapportene her.
Tidligere søknader og tildelinger
Tidligere søknader og tildelinger
Arkivverket har delt ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv siden 2015. Her finner du informasjon om tidligere års søknader og tildelinger.
Erfaringsseminar for utviklingsmidler for privatarkiv 2019
Erfaringsseminar for utviklingsmidler for privatarkiv 2019
Søknadsmassen til Arkivverkets utviklingsmidler viser tydelig at både fylkeskommunale og kommunale arkivinstitusjoner og museer i alle deler av landet er sterkt engasjert i arbeidet med privatarkiv. 14. mai 2019 arrangerte Arkivverket for første gang erfaringsseminar om bruk av midlene.