ENG
COLOURBOX

Foto: Colourbox

Arkivverkets utviklingsmidler på arkivfeltet

Arkivverket har siden 2015 disponert prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.

Om utviklingsmidlene 2021
Om utviklingsmidlene 2021
I 2021 kunne det søkes om tilskudd til utviklingstiltak innen fire innsatsområder under to programområder. Arkivverket mottok 55 søknader på til sammen 27,7 millioner kroner.
Ressursside for pågående prosjekter
Ressursside for pågående prosjekter
Dette er en ressursside for dere som har mottatt støtte fra Arkivverket, gjennom tilskuddsordningen for tippemidler, til prosjekter og utviklingstiltak på arkivfeltet. Nettsiden er fortsatt under utvikling og vil bli oppdatert ved behov.
Prosjektrapporter / sluttrapporter
Prosjektrapporter / sluttrapporter
Søkerne som mottar støtte skal levere sluttrapport innen tre måneder etter at prosjektet er avsluttet. For å bidra til deling av kunnskap publiserer Arkivverket rapportene her.
Tidligere søknader og tildelinger
Tidligere søknader og tildelinger
Arkivverket har delt ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv siden 2015. Her finner du informasjon om tidligere års søknader og tildelinger.
Erfaringsseminar for utviklingsmidler for privatarkiv 2019
Erfaringsseminar for utviklingsmidler for privatarkiv 2019
Søknadsmassen til Arkivverkets utviklingsmidler viser tydelig at både fylkeskommunale og kommunale arkivinstitusjoner og museer i alle deler av landet er sterkt engasjert i arbeidet med privatarkiv. 14. mai 2019 arrangerte Arkivverket for første gang erfaringsseminar om bruk av midlene.