ENG
COLOURBOX

Foto: Colourbox

Arkivutviklingsmidler

Arkivverket har siden 2015 disponert prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.

Arkivutviklingsmidler 2023
Arkivutviklingsmidler 2023
Arkivverket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål. I 2023 er det avsatt 12,3 millioner kroner av Norsk Tippings spilleoverskudd til arkivfeltet. Fristen for å søke midler gikk ut 1. oktober. Vedtak om tildelinger ble publisert 15. desember 2023.
Erfarings- og inspirasjonsseminar arkivutviklingsmidlene 2023
Erfarings- og inspirasjonsseminar arkivutviklingsmidlene 2023
I august ble det avholdt et erfarings- og inspirasjonsseminar som var åpent for alle potensielle søkere til arkivutviklingsmidlene 2023.
Arkivutviklingsmidler 2022
Arkivutviklingsmidler 2022
Arkivverket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål. I 2022 er det avsatt 12,3 millioner kroner av Norsk Tippings spilleoverskudd til enkeltaktiviteter, til landsomfattende eller regionale samarbeidstiltak og til utvikling av fellesløsninger. Søknadsfrist gikk ut 1. oktober og vedtak om tildelinger ble publisert 14.des 2022.
Ressursside for pågående prosjekter
Ressursside for pågående prosjekter
Dette er en ressursside for dere som har mottatt støtte fra Arkivverket, gjennom tilskuddsordningen for tippemidler, til prosjekter og utviklingstiltak på arkivfeltet. Nettsiden er under utvikling og vil bli oppdatert ved behov.
Prosjektrapporter / sluttrapporter
Prosjektrapporter / sluttrapporter
Søkerne som mottar støtte skal levere sluttrapport innen tre måneder etter at prosjektet er avsluttet. For å bidra til deling av kunnskap publiserer Arkivverket rapportene her.
Tidligere søknader og tildelinger
Tidligere søknader og tildelinger
Arkivverket har delt ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv siden 2015. Her finner du informasjon om tidligere års søknader og tildelinger.
Erfaringsseminar for utviklingsmidler for privatarkiv 2019
Erfaringsseminar for utviklingsmidler for privatarkiv 2019
Søknadsmassen til Arkivverkets utviklingsmidler viser tydelig at både fylkeskommunale og kommunale arkivinstitusjoner og museer i alle deler av landet er sterkt engasjert i arbeidet med privatarkiv. 14. mai 2019 arrangerte Arkivverket for første gang erfaringsseminar om bruk av midlene.