ENG
BERR9485

Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.

Målgruppen er offentlig og private arkivinstitusjoner, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvalting og arkiv. Det presiseres at statsforvaltningen og Arkivverket ikke kan søke prosjektmidler som forvaltes av Riksarkivaren. Det vi si at statlig forvaltning som hovedregel ikke kan være prosjekteiere og tilskuddsmottakere; men kan være samarbeidspartnere i utviklingsprosjekter.

 

Søke utviklingsmidler for privatarkiv i 2019? Kom på erfaringsseminar!

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. Tenker din institusjon søke utviklingsmidler for privatarkiv i 2019? Da kan du la deg inspirere og lære av andres erfaringer med slike prosjekter de siste åra.

Vi arrangerer et erfaringsseminar i Riksarkivet den 14. mai. Frist for påmelding er 7. mai og kan gjøres her  Meld deg på seminaret her; skriv inn din e-postadresse, og du vil snart motta et skjema for påmelding.

Du kan se programmet her: Erfaringsseminar 2019 - program

 

2018

Riksarkivaren inviterte i juni 2018 til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Midlene skulle tildeles aktiviteter og prosjekter som:

 • er knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring
 • tilrettelegger for synligere, enklere og mer effektiv formidling og forskning
 • kommer mange til gode og fremmer samarbeid og helhet
 • er nytenkende og/eller tar i bruk ny teknologi

 

 

2017

Riksarkivaren inviterte i 2017 til søknader om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak, innenfor et program med tre innsatsområder:

 • Kommunale arkiv
 • Arkiv i digital forvaltning
 • Privatarkiv

 

2016

Riksarkivaren inviterte i 2016 til søknader om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak, innenfor et program med tre innsatsområder:

 • Kommunale arkiv
 • Privatarkiv
 • Arkiv i digital forvaltning

2015

Riksarkivaren inviterte i 2015 til søknader om tilskudd til utviklingsprosjekter på følgende innsatsområder:

 • Løsninger for åpne data; enklere tilgang for offentligheten og ulike brukergrupper til digitalt innhold fra arkiv
 • Samarbeidstiltak og fellesløsninger for dokumentasjon, bevaring og tilgjengelighet til arkiv
 • Kompetanseutvikling knyttet til sikring, forvaltning og tilgjengelighet til digitalt skapte arkiv
 • Bevaring av arkiv som skapes av og dokumenterer privat samfunnssektor (bedrifter, organisasjoner, personer), herunder tiltak som styrker samarbeidet mellom private virksomheter og arkivbevarende institusjoner
 • Regionale bevaringsplaner for privatarkiv med sikte på en mer allsidig og dekkende dokumentasjon av samfunnet

 

 

Her legges det ut ferdigstilte prosjektrapporter fortløpende (siste års tildelinger øverst):

 

2017-tildelinger:

 • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek - Farvel DBS. Prosjektfase 2

 • Lokalhistorisk arkiv i Bergen - Norsk Sjømatarkiv

 • Opplandsarkivet, Mjøsmuseet AS - Eksport av data fra fagsystemet FIOL - klargjøring til nytt fagsystem

 • IKA Trøndelag - Ordning og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Orkla og Chr.Salvesen & Chr. Thams Communication Aktieselskab, del 2

 • MIA Museene i Akershus - Bevaringsplan for privatarkiv i Akershus

 • Varanger Museum IKS - Privatarkivarbeid ved Varanger Museum

 • Østfoldmuseene - Bevaringsplan for privatarkiv i Østfold

 • Helgeland museum - Bevaring og publisering av arkivet etter Bindalsbruket

 • Aust-Agder museum og arkiv - Bevaring av arkivet etter Pusnes mekaniske verksted

 • Vestfoldarkivet, Vestfoldmuseene IKS - Bevaringsplan for privatarkiv i Buskerud

 • Museum Vest - Takk for handelen! Og på gjensyn…. Bevaring av arkiver fra norsk handelsnæring

 • Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum - Ordning og formidling av Boliden-arkivet

 • Telemarksarkivet v/Vest-Telemark Museum - Synliggjøring av de usynlige arkivene i Telemark

 • Vestfoldarkivet, Vestfoldmuseene IKS - Hvalfangstarkiver - ordning, tilgjengeliggjøring og formidling

 • Bergen byarkiv - Ordning av arkivet etter Trengereid fabrikker

 • Oslo byarkiv - Oslo Håndverks- og Industriforenings historiske arkiv - en redningsoperasjon!

 • Eiker arkiv, Øvre Eiker kommune - Ordning og formidling av cellulosefabrikkene Vestfos og Skotselv i Øvre Eiker

 • Drammens museum - Bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkivene etter arkitektkontorene Nilsen&Grenager og Ljøterud&Ødegård

 • Norsk institutt for bunad og folkedrakt - Bevaring av privatarkiv fra bunadarbeid og draktforskning i Norge

 • Stiftinga for folkemusikk og folkedans - Digitalisering av audiovisuelt arkivmateriale

 • Anno museum, avd Norsk skogmuseum - Ordning av Klevfos Cellulose- & Papirfabrik

 • Stiftinga Jærmuseet - Arkiver fra redskapsindustrien på Jæren fram i lyset

 • Arkiv i Nordland - Digitalisering av arkivet etter Sulitjelma Aktiebolag

 • IKA Møre og Romsdal - Digitalisering og publisering av skipstegninger fra Voldnes skipsverft

 • Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS - Fiskeriarkiver i Gamvik kommune

 • MIA Museene i Akershus - Om Camembert og lokalt næringsliv i endring

 • Arkivforbundet - Landsomspennende nettverk for privatarkiv i Norge

 • VID vitenskapelige høgskole AS - Kartlegging av norske misjonsarkiv

 • Midt-Troms Museum - Arkivkatalog for MTMU

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune - Regionalt arkiv Trøndelag

 • Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane - Skulen min

 • Arkivforbundet - Brukermedvirkning ASTA

 • Norsk Arkivråd - Fagmøter om digitalisering for arkivledere

 • KDRS - Definering og utvikling av malsett for uttrekk fra fagsystemer

 • Fylkearkivet i Oppland - Sikker distribusjon av personsensitiv dokumentasjon til/fra arkivdepot

 • IKA Møre og Romsdal - Digitalisering og publisering av kommunestyreprotokoller

 • KDRS - Hvilken rolle blokkjede kan spille for forvaltningsarkivene

 • IKA Hordaland - Trygg digital levering

 • Trondheim kommune - Arkivet-I-Dokumentet

 • IKA Østfold - Etablering av rutine for uttrekk av digitalt skapt arkiv i Østfold

 • IKA Kongsberg - Pilotprosjekt publikumstinga digitalisering

 • IKA Kongsberg - Frysing av arkivmateriale med skjeggkre

 • Drammen byarkiv - Digitalisering og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Byarkitekten i Drammen

 • Norsk Arkivråd - Tjenesteerklæring for offentlig dokumentasjonsforvaltning

 • Norsk Arkivråd - Dagseminar for arkivledere i kommuner som skal slå seg sammen

 

2016-tildelinger:

2015-tildelinger: