ENG
BERRE_mann med notatblokk

Relevante rapporter og artikler om utviklingsmidler til arkiv

Et utvalg, bestående av Arkivverket, Norsk Arkivråd, Arkivforbundet, Strategisk råd for privatarkiv og KS, har sett på hvordan arkivmidlene bør bli fordelt de neste årene. Sammen foreslår de at tippemidlene til arkiv de neste årene bør brukes til å stimulere til nyskaping innenfor arkiv, og til å sikre at viktige privatarkiv blir tatt vare på og gjort tilgjengelig.