ENG

Bestill opplysninger fra arkivene

Arkivverket kan ikke prioritere oppslag i fritt tilgjengelig arkiv som ikke gjelder rettigheter eller spørsmål som blir stilt i yrkessammenheng, se vår serviceerklæring. Dersom det aktuelle materialet er fritt tilgjengelig, vil du bli henvist til egne undersøkelser, enten på Digitalarkivet eller ved søk i arkivportalen og besøk på en av våre lesesaler.

Merk at smitteverntiltak kan medføre lenger saksbehandlingstid enn normalt. Vi prioriterer henvendelser fra brukere som har kritisk behov, men vi får stadig lengre køer. Vi henstiller derfor til publikum om å ikke etterspørre svar på tidligere innsendte henvendelser om opplysninger fra arkivene, med mindre saken er av kritisk viktig art (som helse og økonomiske verdier). Vi gjør oppmerksom på at det for tiden er særskilt lang saksbehandlingstid i Trondheim.

Opplysninger om personlige forhold

Gjelder henvendelsen din attester, skatteopplysninger, vitnemål/fagbrev, militær tjenestetid, bidragssak, farskapssak, krigsbarn eller dokumentasjon for å søke erstatning, gå til Søk innsyn til personlige forhold.

Innsyn til faglige formål

Forskere kan søke innsyn i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål. Det er også mulig å søke innsyn til andre faglige formål. Les mer om tjenesten her.

Om tjenesten

Arkivverket gjør kun oppslag i rettighetssaker og ved allment innsyn kun når materialet er klausulert. Hvis det aktuelle materialet er fritt tilgjengelig, vil du bli henvist til egne undersøkelser, enten på Digitalarkivet eller på en av våre lesesaler. 

For adgang til opplysninger som er underlagt taushetsplikt må du søke om innsyn spesielt.

Arkivverkets serviceerklæring finner du her.

Før du kontakter oss ber vi om at du gjør deg kjent med informasjonen som ligger på Arkivverkets nettsider om blant annet personlig dokumentasjon, eiendom og slekt. For at vi skal kunne hjelpe deg må du fylle ut aktuelt skjema mest mulig presist.