ENG

Bestill opplysninger fra arkivene

Arkivverket kan ikke prioritere oppslag i fritt tilgjengelig arkiv som ikke gjelder rettigheter eller spørsmål som blir stilt i yrkessammenheng, se vår serviceerklæring. Dersom det aktuelle materialet er fritt tilgjengelig, vil du bli henvist til egne undersøkelser, enten på Digitalarkivet eller ved søk i arkivportalen og besøk på en av våre lesesaler.

Bestill opplysninger som gjelder deg selv

En rekke opplysninger som gjelder deg selv regnes som personlige forhold og er underlagt taushetsplikt. Dette gjelder for eksempel skatteopplysninger, farskap, bidrag, krigsbarn, militær helsemappe, vitnemål og rettferdsvederlag. Du har rett til å se opplysninger som gjelder deg selv, men du må søke om innsyn. Søk innsyn til personlige forhold her.

Søk innsyn til faglige formål

Arkivmateriale kan være sperret fordi det kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Hvem som helst kan imidlertid be om å få se slikt materiale. Opplysningene i det aktuelle materialet vil da bli vurdert av arkivfaglig personale. Hvis materialet viser seg å inneholde taushetsbelagte opplysninger må du ha godkjent innsyn for å se det. Forskere kan søke innsyn i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål. Det er også mulig å søke innsyn til andre faglige formål. Søk innsyn til faglige formål her.

Skjemaer for saksbehandlere i offentlig forvalting

Dersom du er saksbehandler i offentlig forvaltning og trenger tilgang til konkrete opplysninger fra avleverte arkiv til din saksbehandling, kan du bruke kontaktskjemaene ovenfor eller gå til egne kontaktskjemaer for forvaltningen. Gå til vår side for tjenester for offentlig sektor

Om tjenesten

Arkivverket gjør kun oppslag i rettighetssaker og ved allment innsyn kun når materialet er klausulert. Hvis det aktuelle materialet er fritt tilgjengelig, vil du bli henvist til egne undersøkelser, enten på Digitalarkivet eller på en av våre lesesaler. 

For adgang til opplysninger som er underlagt taushetsplikt må du søke om innsyn spesielt.

Arkivverkets serviceerklæring finner du her

Før du kontakter oss ber vi om at du gjør deg kjent med informasjonen som ligger på Arkivverkets nettsider om blant annet personlig dokumentasjon, eiendom og slekt. For at vi skal kunne hjelpe deg må du fylle ut aktuelt skjema mest mulig presist.