ENG

Bestill opplysninger fra arkivene

Arkivverket kan gjøre oppslag for deg i kilder hvis kildene ikke er tilgjengelige for selvbetjening gjennom Digitalarkivet. Fyll ut skjema for det emnet du søker opplysninger om.

Smitteverntiltak kan medføre lenger saksbehandlingstid enn normalt. Vi prioriterer henvendelser fra brukere som har kritisk behov, men vi får stadig lengre køer. Vi henstiller derfor til publikum om å ikke etterspørre svar på tidligere innsendte henvendelser om opplysninger fra arkivene, med mindre saken er av kritisk viktig art (som helse og økonomiske verdier). Vi gjør oppmerksom på at det for tiden er særskilt lang saksbehandlingstid i Trondheim.

Opplysninger om personlige forhold

Gjelder henvendelsen din attester, skatteopplysninger, vitnemål/fagbrev, militær tjenestetid, bidragssak, farskapssak, krigsbarn eller dokumentasjon for å søke erstatning, gå til Søk innsyn til personlige forhold.

Innsyn til faglige formål

Forskere kan søke innsyn i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål. Det er også mulig å søke innsyn til andre faglige formål. Les mer om tjenesten her.

Om tjenesten

Arkivverket kan hjelpe deg med å finne opplysninger fra kilder som oppbevares hos oss og som ikke er tilgjengelige i Digitalarkivet. For adgang til opplysninger som er underlagt taushetsplikt må du søke om innsyn spesielt.

Les mer om Arkivverkets tjenestepolitikk

Før du kontakter oss ber vi om at du gjør deg kjent med informasjonen som ligger på Arkivverkets nettsider om blant annet personlig dokumentasjon, eiendom og slekt. For at vi skal kunne hjelpe deg må du fylle ut aktuelt skjema mest mulig presist.