Åpningstider

Om Arkivverket 
Arkivverket består av Riksarkivet og åtte statsarkiv rundt omkring i landet, i tillegg til Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Bortsett fra Norsk helsearkiv har alle steder en lesesal som er åpen for alle. Her kan du selv undersøke arkivkilder og få veiledning om hvordan du kan bruke arkivene. På vår nettside digitalarkivet.no finnes det arkivmateriale digitalt tilgjengelig, og der blir det daglig lagt ut nye arkivkilder. 

  

Under finner du nærmere informasjon om hver enkelt lesesal og åpningstider. I Arkivverket er vi opptatt av stadig å forbedre våre tjenester, og vi jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring – blant annet for å prøve ut nye måter å gjøre arkivmateriale tilgjengelig på for våre brukere. Som et ledd i dette vil åpningstidene på våre lesesaler kunne endres, og det er derfor viktig at du undersøker dette for den konkrete lesesalen du ønsker å besøke. Endringer kan skje på kort varsel, sjekk hjemmesiden for den enkelte lokasjon samme dag du skal på en lesesal.  

 

Vi minner også om at Arkivverket viderefører tilbudet om skanning på forespørsel, les mer om dette tilbudet her. I tillegg vil forskere kunne bestille tilgang på forskercelle, les mer om dette tilbudet her.