ENG
lesesal

Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo

Velkommen til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo. Riksarkivet bevarer arkiver fra sentrale statlige organer. Statsarkivet i Oslo forvalter regionale og lokale statlige arkiver fra Oslo og de tidligere fylkene Akershus og Østfold (fra 1.1.2020 en del av Viken fylke). Vi har også mange privatarkiver Nedenfor finner du informasjon om adresse, åpningstider og andre praktiske opplysninger som er nyttige når du skal besøke oss.

Besøksadresse

Sognsveien 221, 0863 Oslo
(Varelevering til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo: Folke Bernadottes vei 21, 0862 Oslo)

Åpningstider

Mandag 09.00 - 15.00
Tirsdag  09.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 17.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 15.00
Lørdag stengt.

Lurer du på hvordan du kan bruke våre lesesaler? Her får du mange gode tips!

Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo har felles lesesal. Alle opplysninger på her gjelder også for Statsarkivet i Oslo.

 • Riksarkivbygningen ligger rett ved Sognsvann t-banestasjon. Det finnes også mange parkeringsplasser ved Sognsvann stasjon
 • Bygningen er tilrettelagt for bevegelseshemmede
 • Røyking er ikke tillatt i bygningen
 • Mobiltelefoner skal være slått av når du er i arkivekspedisjonen og på lesesalen
 • Publikumsarealene har trådløst nettverk

Resepsjonen

Når du kommer til Riksarkivbygningen må du registrere deg i resepsjonen. Hvis det er første gang du er her, må du også få utstedt et adgangskort. Vesker skal leveres inn i resepsjonen. Yttertøy skal henges i garderoben, der det er låsbare skap. Du kan bare ta med deg skrivemateriell og nødvendige papirer inn på lesesalen, men permer, mapper og aviser må etterlates i garderoben. Når du forlater bygningen, skal du også melde deg i resepsjonen. Vakten har adgang til å kontrollere de sakene du bringer med deg ut av lesesalen. Husk på å sette av nok tid til en slik kontroll før du forlater bygningen!

Veiledningen

Bestilling av arkivsaker skjer elektronisk gjennom Arkivportalen.no. Se informasjon om bestillingsfrister nedenfor. Hvis du har bestilt arkivmateriale på forhånd, må du henvende deg i veiledningsskranken for å få hentet fram arkivsakene, som blir utlevert på lesesalen. I veiledningen kan du få hjelp med arkivfaglige spørsmål og søk.

Her finner du også Riksarkivets bibliotek. Mer informasjon nedenfor. 

I veiledningsområdet finner du også papirkataloger for arkivene, samt datamaskiner for søk på Arkivportalen og Digitalarkivet. Her finnes også en del håndbøker og oppslagsverk som kan være nyttige i arkivarbeidet.

I området står også et leseapparat for mikrofilm, samt en kopieringsmaskin med papirutskrifter og en skanner som skanner til minnepinne. Du må selv ta med minnepinne, eller kjøpe den i resepsjonen for kroner 50,–.

Lesesalen

Når du kommer inn på lesesalen må du registrere deg hos lesesalsvakten og få tildelt en plass. Arkivmaterialet blir utlevert der. Du får bare utlevert inntil tre esker/pakker eller protokoller om gangen. Hvis du har bestilt flere enheter, blir disse stående hos lesesalsvakten til du er ferdig med de tre første.

Et stort antall arkivsaker ekspederes på lesesalen hver dag. Disse arkivsakene er uerstattelige og må behandles med stor varsomhet. I tillegg er det viktig å vise hensyn og ha ro på lesesalen. Derfor er det viktig at alle gjestene våre følger lesesalsreglementet.

På lesesalen står det bygdebøker for hele Norge og mye annen litteratur. Publikum kan fritt benytte disse bøkene på lesesalen, men må selv sette dem tilbake etter bruk. Det finnes også en mengde bøker i vårt bibliotek.

Forskerrom

Forskere som skal arbeide med større prosjekter og har behov for å bruke arkivmaterialet over flere måneder, kan etter søknad få disponere et rom i tilknytning til lesesalen. Bruk dette skjemaet hvis du vil søke om tilgang.

Reglement for bruk av forskerrom.

Arkivsaker som skal brukes på lesesalen bestilles på Arkivportalen.no eller ved personlig fremmøte på lesesalen i Oslo. Oppgi mest mulig korrekt kildereferanse. 

Dersom materialet ikke finnes på Arkivportalen, kan du benytte eget skjema for lesesalsbestilling (gjelder kun Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo). 

Bruk av Arkivportalen

For å kunne bestille materiale på Arkivportalen.no må du registrere deg som bruker. Deretter kan du søke fram arkivstykker og -mapper og legge dem i Min tralle. Du sender så bestillingen til Riksarkivet/Statsarkivet i Oslo for framhenting til lesesalen senere samme dag eller en fremtidig dag.

Det er en begrensning på 13 arkivstykker (protokoller eller esker) per bestilling.

Bestillingene kan utføres på egen datamaskin hjemmefra eller fra datamaskiner hos oss. Hos oss kan du også få hjelp til bestilling av vårt personale.

Bestillingsfrister

Framhenting av arkivmateriale til lesesalen i Riksarkivbygningen skjer normalt tre ganger daglig, og bestillingsfristene er vanligvis:

 • Kl. 10.00
 • Kl. 12.00
 • Kl. 14.00

Bestilt materiale vil normalt være på lesesalen innen én time etter bestillingsfristen. Materiale som er bestilt etter kl. 14.00 vil normalt bli hentet opp sammen med bestillingene gjort før kl. 10.00.

Bestilling av diplomer, kart og tegninger:

Diplomer (middelalderbrev), kart og tegninger bestilles enten via Arkivportalen eller ved personlig fremmøte hos oss. Bestillingsfrister for spesialmateriale er kl. 10 og 12 mandag-fredag. Materialet hentes til lesesalen innen én time etter disse tidspunktene.

Bestilling av foto

Foto bestilles som vanlig arkivmateriale, men opphenting av foto vil ta lenger tid da materialet på grunn av høy luftfuktighet på lesesalen må akklimatiseres før det kan leveres.

Følgende bestillingsordning gjelder for foto:

 •     Fristene for bestilling av foto er kl. 10.00 og 12.00
 •     Foto bestilt før kl. 10.00 blir levert på lesesalen ca. kl. 12.00
 •     Foto bestilt før kl. 12.00 blir levert på lesesalen ca. kl. 14.00

Taushetsbelagt materiale

Vær oppmerksom på at enkelte arkivstykker kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Du må søke spesielt om innsyn i dette materialet.

Reservering av arkivmateriale

Hvis du ikke blir ferdig med det arkivmaterialet som er hentet opp til deg før du går for dagen, gir du beskjed til lesesalsvakten, så blir det reservert til neste dag. Du kan reservere materiale du har rekvirert i inntil én uke.

På lesesalen finner du fotorigger der du selv kan avfotografere arkivmateriale med eget digitalkamera. Det finnes også to bokskannere hvor du kan skanne til minnepenn, husk å ta med egen minnepenn. 

Arkivpersonalet avgjør om materialet er i en slik forfatning at det kan fotograferes eller skannes. 

Kopier av taushetsbelagt materiale
Lesesalsvaktene eller skrankepersonellet kan svare på spørsmål om det er anledning til å ta kopier av taushetsbelagt materiale. 

Retten til å ta kopier, avhenger av hvilken form for innsyn som har blitt innvilget, og vilkårene som ligger til grunn for vedtaket. Dette vil fremkomme i vedtaksbrevet du har mottatt. 

Forskere som har blitt innvilget tillatelse til å se på taushetsbelagt materiale i medhold av forvaltningslovens § 13d har anledning til å ta kopier av dette materialet på samme måte som beskrevet ovenfor. Eventuelle begrensninger eller forbehold knyttet til kopiering vil fremkomme i vedtaksbrev og i den signerte taushetserklæringen.  

Dersom du kun har fått innvilget kontrollert gjennomsyn, vil det ikke være mulig å ta kopier eller avfotografere dokumenter på lesesalen.

Hvis du ønsker tilgang til et begrenset antall arkivenheter, kan du også søke om digitalisering på forespørsel. Arkivmaterialet blir da skannet og lagt ut på Digitalarkivet og du behøver ikke møte fram på lesesalen for å se det. Nærmere opplysninger og søknadsskjema for dette tilbudet finner du her

Hvis du ikke har mulighet til å komme til oss innenfor de vanlige åpningstidene eller har behov ut over angitt åpningstid kan du søke om utvidet tilgang til lesesalen. Se her for informasjon og søknadsskjema.

Lenke direkte til søknadsskjema.

 

Riksarkivets Bibliotek er et offentlig tilgjengelig fagbibliotek. Bibliotekets primære brukere er ansatte og publikum i Riksarkivets lokaler.

Vi tilbyr litteratur som dekker våre fagområder: arkiv og historie. Hovedvekt er på slektshistorie, lokalhistorie, norsk historie, biografier, lovsamlinger, kildeutgivelser, oppslagsverk og arkivfag.

Personalet hjelper gjerne til med å finne fram i bibliotekets omfangsrike samling. Vi har til sammen ca. 100 000 bind i form av bøker og tidsskrifter, og digital tilgang til de viktigste relevante kunnskapskildene.

Bibliotekskranken er sentralt plassert i publikumsområdet i Riksarkivbygningen og er betjent tirsdag og onsdag kl. 12-15. I sommerhalvåret har biblioteket i Riksarkivet redusert bemanning og åpningstider.

Her finner du dagens aviser, mye brukte tidsskrifter, oppslagsverk, en hylle med bibliotekets siste anskaffelser og en liten, skiftende bokutstilling. Bibliotekets PC gir adgang til vår elektroniske felleskatalog og relevant elektronisk materiale.

Bøkene som er oppstilt på lesesalen kan fritt brukes av alle gjester. Det er ikke mulig å låne materiale med seg hjem. Bøker som er bestilt fra magasinet kan reserveres så lenge du har aktivt behov for dem. 

Søk i Arkivverkets felles bibliotekbase

Ta gjerne med mat og drikke

Felles reglement for lesesaler i Arkivverket

Gjelder for Riksarkivet/Statsarkivet i Oslo, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Samisk arkiv i Kautokeino.

Velkommen til lesesalene

      - Du må registrere deg ved hvert besøk.
      - Yttertøy henges i garderoben. Vesker og lignende kan ikke tas med på lesesalene. Vi har låsbare skap. Kun skrivemateriell, pc og kamera kan tas med inn.
      - Lesesalene er en arbeidsplass for våre besøkende, og vi ber deg ta hensyn til det. Telefon skal stå på lydløs.
      - Mat og drikke kan kun nytes i kantine eller pauserom.
      - Lesesalene er noen steder kameraovervåket.

Når du er på lesesalen

      - Arkivsaker bestilles når du kommer eller via Arkivportalen.no
      - Arkivsaker må normalt bestilles før kl. 14.00 til bruk samme dag. Det som ønskes utlånt på lørdager, må bestilles minst én dag i forveien.
      - Arkivsakene leveres til lesesalsvakten etter bruk. Materialet kan på anmodning reserveres i inntil én uke.
      - Du kan benytte kamera, men det er egne vilkår for avfotografering av klausulert (sperret) materiale. Eventuelle vilkår fremkommer i innsynsbrevet.
      - Den eller de som har tilgang til taushetsbelagt materiale har selv taushetsplikt. Av hensyn til personvernet må du ikke bringe videre opplysninger som kan skade, krenke eller såre andre.
     - Boksamlingen kan brukes fritt, men du kan ikke låne med bøker hjem. Se om bibliotekene i Arkivverket her. 
      - Arkivverkets PC-er og nettverk må ikke benyttes til handlinger som kan være støtende/diskriminerende ovenfor andre brukere, eller oppfordre/medvirke til aktivitet som er ulovlig. 

Arkivsaker er uerstattelige og må behandles varsomt

      - Materialet må ikke brukes som skriveunderlag, og du må ikke sette merker i det.
      - Det er ikke tillatt å fjerne noe fra arkivsakene, og rekkefølgen på innholdet må ikke endres. Meld fra til lesesalsvakten hvis det er grunn til å være bekymret for arkivmaterialets fysiske tilstand.
      - Arkivstykket leveres tilbake slik du mottok det. Det gjelder også når du tar kopier eller bilder.
      - Ved håndtering av eldre, skjørt materiale finnes hjelpemidler tilgjengelige.

Ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av reglementet kan du bli nektet adgang til lesesalen.
Tyveri og skadeverk blir anmeldt.