ENG
lesesal

Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo

Velkommen til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo. Riksarkivet bevarer arkiver fra sentrale statlige organer. Statsarkivet i Oslo forvalter regionale og lokale statlige arkiver fra Oslo, Akershus og Østfold. Vi har også mange privatarkiver.

Besøksadresse

Sognsveien 221, 0863 Oslo
(Varelevering til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo: Folke Bernadottes vei 21, 0862 Oslo)

Åpningstider

Mandag 09.00–15.00
Tirsdag 09.00–15.00
Onsdag 09.00–15.00 
Torsdag 09.00–15.00 
Fredag stengt

Vi holder sommerstengt 8.juli-9.august (ukene 28-32) 
Vi minner på at kantinen også holder sommerstengt fra 1. juli. Ta derfor med matpakke.

Kontakt oss

Ønsker du å snakke med en saksbehandler?
Ring vår veiledningstelefon, her kan du få råd og hjelp med overordnede spørsmål knyttet til arkivene innenfor veiledningstelefonens åpningstider.

Veiledningstelefonen er en tjeneste som bemannes av våre saksbehandlere i Riksarkivet og i statsarkivene (Eiendoms- og veiledningstelefon). 

På websidene våre finner du også informasjon hvordan bestille enkeltopplysninger.

Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo har felles lesesal. Alle opplysninger på her gjelder også for Statsarkivet i Oslo.

 • Riksarkivbygningen ligger rett ved Sognsvann t-banestasjon. Det finnes også mange parkeringsplasser ved Sognsvann stasjon
 • Bygningen er tilrettelagt for bevegelseshemmede
 • Røyking er ikke tillatt i bygningen
 • Mobiltelefoner skal være slått av når du er i arkivekspedisjonen og på lesesalen
 • Publikumsarealene har trådløst nettverk

Resepsjonen

Når du kommer til Riksarkivbygningen må du registrere deg i resepsjonen. Hvis det er første gang du er her, må du også få utstedt et adgangskort. Vesker skal leveres inn i resepsjonen. Yttertøy skal henges i garderoben, der det er låsbare skap. Du kan bare ta med deg skrivemateriell og nødvendige papirer inn på lesesalen, men permer, mapper og aviser må etterlates i garderoben. Når du forlater bygningen, skal du også melde deg i resepsjonen. Vakten har adgang til å kontrollere de sakene du bringer med deg ut av lesesalen. Husk på å sette av nok tid til en slik kontroll før du forlater bygningen!

Veiledningen

Bestilling av arkivsaker skjer elektronisk gjennom Arkivportalen.no. Se informasjon om bestillingsfrister nedenfor. Hvis du har bestilt arkivmateriale på forhånd, må du henvende deg i veiledningsskranken for å få hentet fram arkivsakene, som blir utlevert på lesesalen. I veiledningen kan du få hjelp med arkivfaglige spørsmål og søk.

Her finner du også Riksarkivets bibliotek. Mer informasjon nedenfor. 

I veiledningsområdet finner du også papirkataloger for arkivene, samt datamaskiner for søk på Arkivportalen og Digitalarkivet. Her finnes også en del håndbøker og oppslagsverk som kan være nyttige i arkivarbeidet.

I området står også en skanner som skanner til minnepinne. Du må selv ta med minnepinne.

Lesesalen

Når du kommer inn på lesesalen må du registrere deg hos lesesalsvakten og få tildelt en plass. Arkivmaterialet blir utlevert der. Du får bare utlevert inntil tre esker/pakker eller protokoller om gangen. Hvis du har bestilt flere enheter, blir disse stående hos lesesalsvakten til du er ferdig med de tre første.

Et stort antall arkivsaker ekspederes på lesesalen hver dag. Disse arkivsakene er uerstattelige og må behandles med stor varsomhet. I tillegg er det viktig å vise hensyn og ha ro på lesesalen. Derfor er det viktig at alle gjestene våre følger lesesalsreglementet.

På lesesalen står det bygdebøker for hele Norge og mye annen litteratur. Publikum kan fritt benytte disse bøkene på lesesalen, men må selv sette dem tilbake etter bruk. Det finnes også en mengde bøker i vårt bibliotek.

Film

Lurer du på hvordan du kan bruke våre lesesaler? Her får du mange gode tips!

Arkivsaker som skal brukes på lesesalen bestilles på Arkivportalen.no eller ved personlig fremmøte på lesesalen i Oslo. Oppgi mest mulig korrekt kildereferanse. 

Dersom materialet ikke finnes på Arkivportalen, kan du benytte eget skjema for lesesalsbestilling (gjelder kun Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo). 

Bruk av Arkivportalen

For å kunne bestille materiale på Arkivportalen.no må du registrere deg som bruker. Deretter kan du søke fram arkivstykker og -mapper og legge dem i Min tralle. Du sender så bestillingen til Riksarkivet/Statsarkivet i Oslo for framhenting til lesesalen senere samme dag eller en fremtidig dag.

Det er en begrensning på 13 arkivstykker (protokoller eller esker) per bestilling.

Bestillingene kan utføres på egen datamaskin hjemmefra eller fra datamaskiner hos oss. Hos oss kan du også få hjelp til bestilling av vårt personale.

Bestillingsfrister

Vi henter fram arkivmateriale i perioden 09.00—14.30.
Arkivmaterialet er normalt på lesesalen 30—60 minutter etter at det er bestilt, men ved stor pågang kan det ta lengre tid.

Bestillinger gjort i Arkivportalen før klokka 08.00, vil normalt være på lesesalen når den åpner.

Framhenting av spesialmateriale, som diplomer, kan ofte ta lenger tid.

Landssviksaker skal normalt være bestilt minst to virkedager i forveien.

Bestilling av diplomer, kart og tegninger:

Diplomer (middelalderbrev), kart og tegninger bestilles enten via Arkivportalen eller ved personlig fremmøte hos oss. Bestillingsfrister for spesialmateriale er kl. 10 og 12 mandag-fredag. Materialet hentes til lesesalen innen én time etter disse tidspunktene.

Bestilling av foto

Foto bestilles som vanlig arkivmateriale, men opphenting av foto vil ta lenger tid da materialet på grunn av høy luftfuktighet på lesesalen må akklimatiseres før det kan leveres.

Følgende bestillingsordning gjelder for foto:

 •   Fristene for bestilling av foto er kl. 10.00 og 12.00
 •   Foto bestilt før kl. 10.00 blir levert på lesesalen ca. kl. 12.00
 •   Foto bestilt før kl. 12.00 blir levert på lesesalen ca. kl. 14.00

Taushetsbelagt materiale

Vær oppmerksom på at enkelte arkivstykker kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Du må søke spesielt om innsyn i dette materialet.

Reservering av arkivmateriale

Hvis du ikke blir ferdig med det arkivmaterialet som er hentet opp til deg før du går for dagen, gir du beskjed til lesesalsvakten, så blir det reservert til neste dag. Du kan reservere materiale du har rekvirert i inntil én uke.

På lesesalen finner du fotorigger der du selv kan avfotografere arkivmateriale med eget digitalkamera. Det finnes også to bokskannere hvor du kan skanne til minnepenn, husk å ta med egen minnepenn. 

Arkivpersonalet avgjør om materialet er i en slik forfatning at det kan fotograferes eller skannes. 

Kopier av taushetsbelagt materiale
Lesesalsvaktene eller skrankepersonellet kan svare på spørsmål om det er anledning til å ta kopier av taushetsbelagt materiale. 

Retten til å ta kopier, avhenger av hvilken form for innsyn som har blitt innvilget, og vilkårene som ligger til grunn for vedtaket. Dette vil fremkomme i vedtaksbrevet du har mottatt. 

Forskere som har blitt innvilget tillatelse til å se på taushetsbelagt materiale i medhold av forvaltningslovens § 13d har anledning til å ta kopier av dette materialet på samme måte som beskrevet ovenfor. Eventuelle begrensninger eller forbehold knyttet til kopiering vil fremkomme i vedtaksbrev og i den signerte taushetserklæringen.  

Dersom du kun har fått innvilget kontrollert gjennomsyn, vil det ikke være mulig å ta kopier eller avfotografere dokumenter på lesesalen.

Hvis du ikke har mulighet til å komme til oss innenfor de vanlige åpningstidene eller har behov ut over angitt åpningstid kan du søke om utvidet tilgang til lesesalen. Se her for informasjon og søknadsskjema.

Lenke direkte til søknadsskjema.

 

Arkivverket har besluttet å avvikle ordningen med forskerrom fra 1.april.2023. Dette er ett av flere tiltak som er iverksatt for å bedre sikkerheten på våre lesesaler, jamfør arkivforskriftens § 24, som sier at «originalmateriale skal berre gjerast tilgjengeleg under tilsyn frå arkivdepotet».

Riksarkivets Bibliotek er et offentlig tilgjengelig fagbibliotek. Bibliotekets primære brukere er ansatte og publikum i Riksarkivets lokaler.

Vi tilbyr litteratur som dekker våre fagområder: arkiv og historie. Hovedvekt er på slektshistorie, lokalhistorie, norsk historie, biografier, lovsamlinger, kildeutgivelser, oppslagsverk og arkivfag.

Personalet hjelper gjerne til med å finne fram i bibliotekets omfangsrike samling. Vi har til sammen ca. 100 000 bind i form av bøker og tidsskrifter, og digital tilgang til de viktigste relevante kunnskapskildene.

Bibliotekskranken er sentralt plassert i publikumsområdet i Riksarkivbygningen og er betjent tirsdag og onsdag kl. 12-15. I sommerhalvåret har biblioteket i Riksarkivet redusert bemanning og åpningstider.

Her finner du dagens aviser, mye brukte tidsskrifter, oppslagsverk, en hylle med bibliotekets siste anskaffelser og en liten, skiftende bokutstilling. Bibliotekets PC gir adgang til vår elektroniske felleskatalog og relevant elektronisk materiale.

Bøkene som er oppstilt på lesesalen kan fritt brukes av alle gjester. Det er ikke mulig å låne materiale med seg hjem. Bøker som er bestilt fra magasinet kan reserveres så lenge du har aktivt behov for dem. 

Søk i Arkivverkets felles bibliotekbase

Det er felles kantine for ansatte og besøkende hvor det er mulig å kjøpe kald og varm mat i tillegg til salatbar. Ta gjerne med egen mat og drikke. 

Kantinen er åpen 11.00-13.00. 

Vi har også en kombiautomat for snacks og drikke som er plassert innerst mot det store vinduet ved møterommene/shuffelboard. 

Felles reglement for lesesaler i Arkivverket

Velkommen til lesesalen! 

Når du kommer til lesesalen 

 • Du må registrere deg ved hvert besøk.  Både når du kommer og når du skal gå for dagen. 
 • Yttertøy henges i garderoben. Vesker og lignende kan ikke tas med på lesesalen. Vi har låsbare skap utenfor lesesalen. 
 • Kun minnepinne, pc og kamera/mobiltelefon kan tas med inn. I tillegg kan du ta med et fåtall papirer eller notater som er nødvendige for arkivundersøkelsen. 
 • Vi har blyant og papir på lesesalen dersom du ønsker å ta notater og ikke har pc. 
 • Det er ikke tillatt å benytte egen skanner på lesesalen. 

Når du er på lesesalen 

 • Lesesalene er en arbeidsplass for våre besøkende, og vi ber deg ta hensyn til det. 
 • Telefon og datautstyr skal stå på lydløs. 
 • Mat og drikke kan kun nytes i kantine eller pauserom. 
 • Noen av våre lesesaler er kameraovervåket. 
 • Arkivsaker bestilles helst via Arkivportalen: www.arkivportalen.no. Alternativt kan det bestilles hos lesesalsvakt eller i veiledningsskranken. 
 • Arkivmaterialet blir normalt hentet fram 30-60 minutter etter at du har bestilt det. Du kan benytte kamera, men det kan være egne vilkår for avfotografering av klausulert (sperret) materiale. Eventuelle vilkår for kopiering/avfotografering fremkommer i innsynsbrevet. 
 • Arkivverkets pc-er og nettverk må ikke benyttes til handlinger som kan være støtende, diskriminerende eller ulovlig. 
 • Bøkene som er oppstilt på lesesalen, kan fritt brukes av alle. Det er ikke mulig å låne materiale med seg hjem. Bøker som er bestilt fra magasinet, kan reserveres så lenge du bruker dem. 

Når du forlater lesesalen 

 • Arkivsakene leveres til lesesalsvakten etter bruk. Materialet kan på anmodning reserveres i inntil én uke. 
 • Vi ber om at alle uoppfordret viser fram sin åpnede bærbare pc og egne papirer før de forlater lesesalen. Lesesalsvakten vil utføre kontroller. 

Arkivmateriale er uerstattelig og må behandles varsomt 

 • Vask hender etter matpauser. Vakten deler ut hansker for å unngå fingermerker på foto, men normalt trenger du ikke hansker for å håndtere arkivmateriale. 
 • Arkivmaterialet må ikke brukes som skriveunderlag, og du må ikke sette merker i det. 
 • Det er ikke tillatt å fjerne noe fra arkivsakene, og rekkefølgen på innholdet må ikke endres. 
 • Meld fra til lesesalsvakten hvis arkivmaterialet er i dårlig fysisk stand. 
 • Arkivmaterialet leveres tilbake slik du mottok det. 
 • Ved håndtering av eldre, skjørt materiale finnes hjelpemidler tilgjengelige. 

Ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av reglementet kan du bli nektet adgang til lesesalen. Tyveri og skadeverk blir anmeldt.