lesesal

Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo

Velkommen til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo. Riksarkivet bevarer arkiver fra sentrale statlige organer, mens Statsarkivet i Oslo forvalter regionale og lokale statlige arkiver fra Oslo, Akershus og Østfold. Vi har også mange privatarkiver. Nedenfor finner du informasjon om adresse, åpningstider og andre praktiske opplysninger som er nyttige når du skal besøke oss.

Besøksadresse

Sognsveien 221, 0863 Oslo

(Varelevering til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo: Folke Bernadottes vei 21, 0862 Oslo)

Åpningstider

September–mai:

Mandag kl. 09.00–18.30.

Tirsdag–torsdag kl. 09.00–17.30.

Fredag kl. 09.00–15.00.

Første lørdag hver måned kl. 10.00–14.00. Alle andre lørdager stengt. 

Kantinen er åpen mandag–fredag kl. 11.00–13.00.

Lesesalen holder stengt i påskeuka 2018, det vil si 26.-28. mars. 

Telefon

Telefonnummer til Arkivverket: 480 55 666.

Sentralbordet er åpent i tidsrommet kl. 09.00-15.00 hver dag.

Veiledning på telefon

Veiledningstelefonen til Riksarkivet og statsarkivene er åpen mandag–fredag 12.00–14.30. Telefonnummer: 480 55 666. 

Over telefon kan du få råd og hjelp med enkle spørsmål. Du kan få enkel veiledning i bruk av Arkivportalen og Digitalarkivet, men vi kan vi ikke hjelpe deg med å lete frem enkeltopplysninger. Vi kan heller ikke gjøre oppslag i annet arkivmateriale over telefon, og ber deg i så fall kontakte oss på e-post. 

Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo har felles lesesal. Alle opplysninger på her gjelder også for Statsarkivet i Oslo.

 • Riksarkivbygningen ligger rett ved Sognsvann t-banestasjon. Det finnes også mange parkeringsplasser ved Sognsvann stasjon
 • Bygningen er tilrettelagt for bevegelseshemmede
 • Røyking er ikke tillatt i bygningen
 • Mobiltelefoner skal være slått av når du er i arkivekspedisjonen og på lesesalen
 • Publikumsarealene har trådløst nettverk

Resepsjonen

Når du kommer til Riksarkivbygningen må du registrere deg i resepsjonen. Hvis det er første gang du er her, må du også få utstedt et adgangskort. Vesker skal leveres inn i resepsjonen. Yttertøy skal henges i garderoben, der det er låsbare skap. Du kan bare ta med deg skrivemateriell og nødvendige papirer inn på lesesalen, men permer, mapper og aviser må etterlates i garderoben. Når du forlater bygningen, skal du også melde deg i resepsjonen. Vakten har adgang til å kontrollere de sakene du bringer med deg ut av lesesalen. Husk på å sette av nok tid til en slik kontroll før du forlater bygningen!

Veiledningen

Bestilling av arkivsaker skjer elektronisk gjennom Arkivportalen. Se informasjon om bestillingsfrister nedenfor. Hvis du har bestilt arkivmateriale på forhånd, må du henvende deg i veiledningsskranken for å få hentet fram arkivsakene, som blir utlevert på lesesalen. I veiledningen kan du få hjelp med arkivfaglige spørsmål og søk.

Her finner du også Riksarkivets bibliotek. Mer informasjon nedenfor. 

I veiledningsområdet finner du også papirkataloger for arkivene, samt datamaskiner for søk på Arkivportalen og Digitalarkivet. Her finnes også en del håndbøker og oppslagsverk som kan være nyttige i arkivarbeidet.

I området står også et leseapparat for mikrofilm, samt en kopieringsmaskin med papirutskrifter og en skanner som skanner til minnepinne. Du må selv ta med minnepinne, eller kjøpe den i resepsjonen for kroner 50,–.

Lesesalen

Når du kommer inn på lesesalen må du registrere deg hos lesesalsvakten og få tildelt en plass. Arkivmaterialet blir utlevert der. Du får bare utlevert inntil tre esker/pakker eller protokoller om gangen. Hvis du har bestilt flere enheter, blir disse stående hos lesesalsvakten til du er ferdig med de tre første.

Et stort antall arkivsaker ekspederes på lesesalen hver dag. Disse arkivsakene er uerstattelige og må behandles med stor varsomhet. I tillegg er det viktig å vise hensyn og ha ro på lesesalen. Derfor er det viktig at alle gjestene våre følger lesesalsreglementet.

På lesesalen står det bygdebøker for hele Norge og mye annen litteratur. Publikum kan fritt benytte disse bøkene på lesesalen, men må selv sette dem tilbake etter bruk. Det finnes også en mengde bøker i vårt bibliotek.

Lesesalsreglement for Riksarkivbygningen

Forskerrom

Forskere som skal arbeide med større prosjekter og har behov for å bruke arkivmaterialet over flere måneder, kan etter søknad få disponere et rom i tilknytning til lesesalen.

Reglement for bruk av forskerrom.

Kantine

Vår kantine er åpen mandag–fredag 11.00–13.00. Her serveres enkle varmretter, salater, brødmat samt varme og kalde drikker.

Arkivsaker du ønsker å bruke på lesesalen bestiller du selv gjennom Arkivportalen.  

For å kunne bestille må du registrere deg som bruker. Deretter kan du søke fram arkivstykker og -mapper og legge dem i Min tralle. Du sender så bestillingen til Riksarkivet/Statsarkivet i Oslo for framhenting til lesesalen senere samme dag eller en fremtidig dag.

Det er en begrensning på 13 arkivstykker (protokoller eller esker) per bestilling.

Bestillingene kan utføres på egen datamaskin hjemmefra eller fra datamaskiner hos oss. Hos oss kan du også få hjelp til bestilling av vårt personale.

Materiale som ikke ligger i Arkivportalen må bestilles på egne rekvisisjonslapper som leveres i veiledningsskranken innenfor de bestillingsfristene som er oppgitt nedenfor.

Bestillingsfrister

Framhenting av arkivmateriale til lesesalen i Riksarkivbygningen skjer normalt fire ganger daglig, og bestillingsfristene er vanligvis:

 • Kl. 08.30
 • Kl. 10.00
 • Kl. 12.00
 • Kl. 14.00

Bestilt materiale vil normalt være på lesesalen innen én time etter bestillingsfristen. Materiale som er bestilt etter klokka 14.00 vil normalt være på lesesalen innen klokka 10.00 påfølgende virkedag.

Arkivsaker som skal brukes på lørdager må forhåndsbestilles senest fredag kl. 14.00. Lesesalen er stengt lørdager i juni, juli og august.

Bestilling av diplomer, kart og tegninger

Diplomer (middelalderbrev), kart og tegninger bestilles enten via Arkivportalen eller ved personlig fremmøte hos oss. Bestillingsfrister for spesialmateriale er kl. 10 og 12 mandag-fredag. Materialet hentes til lesesalen innen én time etter disse tidspunktene.

Bestilling av foto

Foto bestilles som vanlig arkivmateriale, men om sommeren vil opphenting av foto ta lenger tid da materialet på grunn av høy luftfuktighet på lesesalen må akklimatiseres før det kan leveres.

15. juni til 31. august gjelder følgende bestillingsordning for foto:

 •     Fristene for bestilling av foto er kl. 10.00 og 12.00
 •     Foto bestilt før kl. 10.00 blir levert på lesesalen ca. kl. 12.00
 •     Foto bestilt før kl. 12.00 blir levert på lesesalen ca. kl. 14.00

Taushetsbelagt materiale

Vær oppmerksom på at enkelte arkivstykker kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Du må søke spesielt om innsyn i dette materialet.

Reservering av arkivmateriale

Hvis du ikke blir ferdig med det arkivmaterialet som er hentet opp til deg før du går for dagen, gir du beskjed til lesesalsvakten, så blir det reservert til neste dag. Du kan reservere materiale du har rekvirert i inntil én uke.

Informasjon om kopi- og fotobestilling i Riksarkivet/Statsarkivet i Oslo.

På lesesalen finner du fotorigger der du selv kan avfotografere arkivmateriale med eget digitalkamera. Det finnes også to bokskannere hvor du kan skanne til minnepenn.

I veiledningen har vi i tillegg et tilbud om selvbetjent kopiering (utskrift) på papir. Det er gratis inntil 50 kopier per dag - se for øvrig informasjon om priser for kopiering.

Arkivpersonalet avgjør om materialet er i en slik forfatning at det kan fotograferes eller skannes. 

Bestilling av kopier fra Riksarkivet/Statsarkivet i Oslo

Du kan også bestille kopier mot betaling. Du må da markere med slipper hvilke dokumenter /sider du ønsker kopi av. På et bestillingsskjema fyller du ut nøyaktige arkivreferanser, egen adresse og leveringsmåte. Leveringstiden kan variere avhengig av mengden dokumenter som til enhver tid er til kopiering. 

Hvis du som forsker ønsker kopier av store mengder arkivmateriale, ber vi om at du kontakter Seksjon for brukertjenester spesielt om dette. For denne type bestillinger må du påregne lang saksbehandlingstid grunnet begrensede ressurser. 

Kopier av taushetsbelagt materiale

Forskere som har blitt innvilget tillatelse til å se på taushetsbelagt materiale i medhold av forvaltningslovens § 13d har anledning til å ta kopier av dette materialet på samme måte som beskrevet ovenfor. Eventuelle begrensninger eller forbehold knyttet til kopiering vil fremkomme i vedtaksbrev og i den signerte taushetserklæringen. 

Brukere som er innvilget innsyn i taushetsbelagt materiale av andre grunner enn til forskning må bestille kopier

Lesesalsvaktene eller skrankepersonellet kan svare på spørsmål om det er anledning til å ta kopier av taushetsbelagt materiale. 

Viktige meldinger

Skal du besøke lesesalen i Oslo? Her legger vi ut meldinger om tidsbegrensede endringer i tjenestene våre. Sjekk om dette berører deg:  

Fotobestillinger om sommeren

På grunn av høy luftfuktighet på lesesalen må fotomateriale akklimatiseres før det kan leveres ut på lesesalen.

 • Fristene for bestilling av foto er kl. 10.00 og 12.00
 • Foto bestilt før kl. 10.00 blir levert på lesesalen ca. kl. 12.00
 • Foto bestilt før kl. 12.00 blir levert på lesesalen ca. kl. 14.00

Riksarkivets Bibliotek er et offentlig tilgjengelig fagbibliotek. Bibliotekets primære brukere er ansatte og publikum i Riksarkivets lokaler.

Vi tilbyr litteratur som dekker våre fagområder: arkiv og historie. Hovedvekt er på slektshistorie, lokalhistorie, norsk historie, biografier, lovsamlinger, kildeutgivelser, oppslagsverk og arkivfag.

Personalet hjelper gjerne til med å finne fram i bibliotekets omfangsrike samling. Vi har til sammen ca. 100 000 bind i form av bøker og tidsskrifter, og digital tilgang til de viktigste relevante kunnskapskildene.

Bibliotekskranken er sentralt plassert i publikumsområdet i Riksarkivbygningen og er betjent tirsdag og onsdag kl. 12-15.

Her finner du dagens aviser, mye brukte tidsskrifter, oppslagsverk, en hylle med bibliotekets siste anskaffelser og en liten, skiftende bokutstilling. Bibliotekets PC gir adgang til vår elektroniske felleskatalog og relevant elektronisk materiale.

Bøkene som er oppstilt på lesesalen kan fritt brukes av alle gjester. Det er ikke mulig å låne materiale med seg hjem. Bøker som er bestilt fra magasinet kan reserveres så lenge du har aktivt behov for dem. 

Søk i Arkivverkets felles bibliotekbase

Last ned

 • Lesesalsreglement for riksarkivbygningen
  67.5 KB