Bestilling av materiale til lesesalen i Oslo

Bestilling av materiale til lesesalen ved Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo. Kun for bruk dersom materialet ikke kan bestilles på Arkivportalen.no.

Les før du fyller ut:

  • Arkivsaker som skal brukes på lesesalen bestilles fortrinnsvis på Arkivportalen.no eller ved personlig fremmøte. 

  • Gjennom dette skjemaet ekspederer vi ikke bestillinger du selv kan gjøre via Arkivportalen.no.

  • Vi ekspederer kun bestillinger der kildereferansen er utvetydig oppgitt. Oppgi arkivets navn, serie, og stykker(er). Eksempel: Landbruksdepartementet, Reindriftsinspektøren, serie Da, stykke 13.

  • Har du ikke presis kildereferanse tilgjengelig, må du kontakte oss på lesesalen, telefon eller via Våre tjenester.

  • For alle andre spørsmål til Arkivverket, gå til Våre tjenester og fyll ut et av skjemaene du finner der.

  • Vi ekspederer ikke bestillinger i klausulert materiale med mindre du oppgir saksreferansen som står i brevet du har fått fra Arkivverket om innvilget innsyn (eks.: 2019/12345).

  • Bestilling gjennom dette skjemaet må sendes minst to virkedager før du kommer på lesesalen.

  • Du kan bestille maksimalt 13 arkivstykker av gangen.

Bestilling lesesal Oslo