For arkivsektoren/depot

Her finnes informasjon om mottak, test og langtidslagring av elektronisk og analogt arkivmateriale, samt en oversikt over tilgjengelig metodikk og verktøy og løsninger.

Mottak og bevaring av papirarkiver i depot
Mottak og bevaring av papirarkiver i depot
Her finnes informasjon om håndtering av papirarkiver i depot.
Arkivbeskrivelse
Arkivbeskrivelse
Arkivbeskrivelse er et fellesbegrep for informasjonen som registreres om et arkiv – og for arbeidet med å lage slike beskrivelser. Gode arkivbeskrivelser er nøkkelen til bruk av arkivene.
Overføring av elektroniske arkiver
Overføring av elektroniske arkiver
Følgende arkiv skal avleveres til arkivdepot: Elektroniske arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv), og arkiv etter organ som er lagt ned eller har avsluttet virksomheten.
Bevaring av digitale arkiver
Bevaring av digitale arkiver
Digitalt arkivmateriale som avleveres til Arkivverket, testes og godkjennes for så å bli overført til langtidsbevaring i Digitalarkivet.
Konservering
Konservering
Arkivmateriale må oppbevares under forhold som forsinker nedbrytningen så mye som mulig. Temperatur og relativ luftfuktighet er to viktige faktorer.
Mediekonvertering
Mediekonvertering
Mediekonvertering handler om å overføre fysiske og analoge kilder til digitalt format. Her finnes informasjon om hvordan Arkivverket jobber med skanning, indeksering og transkribering av arkivene vi forvalter.
Tilgjengeliggjøring
Tilgjengeliggjøring
Det er seksjonen Tilgjengeliggjøring i Arkivverket som har ansvaret for å publisere og tilgjengeliggjøre digitaliserte arkiver. Publiseringskanalen er Arkivverkets kildenettsted Digitalarkivet.