ENG

For arkivsektoren/depot

Her finnes informasjon om mottak, test og langtidslagring av elektronisk og analogt arkivmateriale, samt en oversikt over tilgjengelig metodikk og verktøy og løsninger.

Mottak og bevaring av elektroniske arkiver i depot
Mottak og bevaring av elektroniske arkiver i depot
Her finnes informasjon om hvordan elektroniske uttrekk blir mottatt, testet og langtidslagret i depot.
Mottak og bevaring av papirarkiver i depot
Mottak og bevaring av papirarkiver i depot
Her finnes informasjon om håndtering av papirarkiver i depot.
Arkivbeskrivelse
Arkivbeskrivelse
Arkivbeskrivelse er et fellesbegrep for informasjonen som registreres om et arkiv – og for arbeidet med å lage slike beskrivelser. Gode arkivbeskrivelser er nøkkelen til bruk av arkivene.
Mediekonvertering
Mediekonvertering
Mediekonvertering handler om å overføre fysiske og analoge kilder til digitalt format. Her finnes informasjon om skanning, indeksering og transkribering.
Langtidslagring av elektroniske arkiver
Langtidslagring av elektroniske arkiver
Elektronisk arkivmateriale som er testet og godkjent av Arkivverket, blir langtidslagret i Arkivverkets digitale sikringsmagasin.
Tilgjengeliggjøring
Tilgjengeliggjøring
Det er seksjonen Tilgjengeliggjøring i Arkivverket som har ansvaret for å publisere og tilgjengeliggjøre digitaliserte arkiver. Publiseringskanalen er Arkivverkets kildenettsted Digitalarkivet.