ENG

For arkivsektoren/depot

Her finnes informasjon om mottak, test og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale, samt en oversikt over tilgjengelig metodikk og verktøy og løsninger.

Informasjonen på de underliggende sidene er pr juni 2017 i hovedsak hentet fra Arkivverkets gamle nettsider (fane: Arkivbevaring). Innholdet på noen sider er fremdeles under oppdatering.
Mottak og bevaring av elektroniske arkiver
Mottak og bevaring av elektroniske arkiver
Her finnes informasjon om hvordan elektroniske uttrekk blir mottatt, testet og langtidslagret i depot.
Mottak og bevaring av papirarkiver
Mottak og bevaring av papirarkiver
Her finnes informasjon om håndtering av papirarkiver i depot.
Arkivbeskrivelse
Arkivbeskrivelse
Arkivbeskrivelse er et fellesbegrep for informasjonen som registreres om et arkiv – og for arbeidet med å lage slike beskrivelser. Gode arkivbeskrivelser er nøkkelen til bruk av arkivene.
Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren
Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren
Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.
Utviklingsarbeid i arkivsektoren [kommer]
Utviklingsarbeid i arkivsektoren [kommer]
Her vil du, etter hvert, kunne følge med på prosjekter og annen utvikling som skjer ute i arkivsektoren – spesielt knyttet til kommunale og private arkiver.