ENG
BERRE_mann med notatblokk

Foto: Berre

Arkivbeskrivelse

Arkivbeskrivelse er et fellesbegrep for informasjonen som registreres om et arkiv – og for arbeidet med å lage slike beskrivelser. Gode arkivbeskrivelser er nøkkelen til bruk av arkivene.