Tekstreklameutvalget
Foto fra arkivet etter Tekstreklameutvalget i Riksarkivet. Arkivreferanse: RA/PA-0854/A.

Presse

For media som ønsker kontakt med Arkivverket.

De fleste arkivene som forvaltes av Arkivverket er fritt tilgjengelige for alle og kan brukes på lesesalen der materialet oppbevares. Du kan selv bestille materiale til bruk på lesesalen via Arkivportalen.no, ved personlig fremmøte eller ved å kontakte oss på telefon. Dette er den raskeste måten å få tilgang på fritt tilgjengelig arkivmateriale.

Pressekontakter behandler ikke søknader om innsyn i taushetsbelagt arkivmateriale.

Hvis spørsmålet gjelder innsyn i taushetsbelagt materiale må du henvende deg til vårt postmottak: post@arkivverket.no. 

Trenger du veiledning for finne frem til annet materiale som oppbevares i Arkivverket, ber vi også om at du skriver til oss. Vi legger vekt på å gi raske og gode svar til media, men vi gjør likevel oppmerksom på at det kan ta noe tid å få svar fra oss fordi arkivundersøkelser kan være krevende.

Under Våre tjenester finner du informasjon hva slags hjelp du kan forvente av oss. Er du journalist må du regne med å gjøre arkivundersøkelsene selv, men vi kan foreta kurante, enkle oppslag i arkivene, veilede om kilder og finne frem materiale til bruk på lesesal. Vi tar hensyn til geografisk avstand og gir mer hjelp til deg som har vanskelig for å komme og arbeide på lesesalen.

Pressekontakter                                 

Seniorrådgiver Helen Daae Frøyseth
Mobil:  482 209 92
E-post: helfro@arkivverket.no

Kommunikasjonsrådgiver Therese Smaaberg-Arnhoff
Mobil: 934 28 807
E-post: thesma@arkivverket.no

Arkivverkets nyhetsrom

Besøk Arkivverkets nyhetsrom

Her finner du også fritt tilgjengelige pressebilder.