ENG
Arkivverket

For journalister

Les hvordan du går frem for å få tilgang til arkivmateriale.

Dersom du er på jakt etter arkivmateriale må du sende forespørselen din inn via våre skjema.

Velg "Andre henvendelser" om ingen av temaene passer med din forespørsel.

Ønsker du som journalist å søke om innsyn i klausulert arkivmateriale bør du bruke skjema for faglige formål.

Ønsker du å purre på allerede innsendt sak, ikke send mail til pressekontaktene, men bruk skjema Oppfølging av innsendt sak. Vi lover at det er det mest effektive.

Vi legger vekt på å gi raske og gode svar til media, men arkivundersøkelser kan være krevende og du må regne med at det kan gå inntil 21 virkedager før du får svar. For enkelte henvendelser vil behandlingstiden kunne være lengre.

Hvis det ikke lar seg gjøre å besvare henvendelsen innen rimelig tid, sender vi ut et foreløpig svar med informasjon om når saken forventes ferdig behandlet.

Under tjenestepolitikken vår finner du informasjon hva slags hjelp du kan forvente av oss. Er du journalist må du regne med å gjøre arkivundersøkelsene selv, men vi kan foreta kurante, enkle oppslag i arkivene, veilede om kilder og finne frem materiale til bruk på lesesal. Vi tar hensyn til geografisk avstand og gir mer hjelp til deg som har vanskelig for å komme og arbeide på lesesalen.

Spesielt for taushetsbelagt materiale

Hvis spørsmålet gjelder innsyn i taushetsbelagt materiale må du søke innsyn via eget skjema

Les mer om innsyn i straffesaker for pressen og svarfrister for innsynssøknader.

Sjekk bedriftens digitale postkasse for svar

Arkivverket sender, i likhet med de fleste andre offentlige instanser, post digitalt til sine brukere. Vi har ikke anledning til å sende taushetsbelagte opplysninger på e-post. Brev fra oss til pressen sendes via organisasjonsnummeret til arbeidsgiver og skal da dukke opp i organisasjonens digitale postkasse, ev. din egen digitale postkasse om du har logget deg inn på med fødselsnummer i stedet for organisasjonsnummer.

Pressekontakter   

Har du andre spørsmål kan du kontakte vår pressekontakt:     

Helene Mo
Seniorrådgiver 
Mobil: 93 43 44 89
E-post: helsmo@arkivverket.no

Arkivverkets nyhetsrom

Besøk Arkivverkets nyhetsrom

Her finner du også fritt tilgjengelige pressebilder.