ENG
Tekstreklameutvalget

Foto fra arkivet etter Tekstreklameutvalget i Riksarkivet. Arkivreferanse: RA/PA-0854/A.

Presse

For media som ønsker kontakt med Arkivverket.

De fleste arkivene som forvaltes av Arkivverket er fritt tilgjengelige for alle og kan brukes på lesesalen der materialet oppbevares. Du kan selv bestille materiale til bruk på lesesalen via Arkivportalen.no, ved personlig fremmøte eller ved å kontakte oss på telefon. Dette er den raskeste måten å få tilgang på fritt tilgjengelig arkivmateriale.

Pressekontakter behandler ikke søknader om innsyn i taushetsbelagt arkivmateriale.

Hvis spørsmålet gjelder innsyn i taushetsbelagt materiale må du søke innsyn via eget skjema.

Trenger du hjelp til finne fram til annet materiale som oppbevares i Arkivverket, ber vi også om at du sender oss en skriftlig henvendelse via et av skjemaene under Våre tjenester.

Vi legger vekt på å gi raske og gode svar til media, men arkivundersøkelser kan være krevende og du må regne med at det kan gå inntil 21 virkedager før du får svar. 

Under tjenestepolitikken vår finner du informasjon hva slags hjelp du kan forvente av oss. Er du journalist må du regne med å gjøre arkivundersøkelsene selv, men vi kan foreta kurante, enkle oppslag i arkivene, veilede om kilder og finne frem materiale til bruk på lesesal. Vi tar hensyn til geografisk avstand og gir mer hjelp til deg som har vanskelig for å komme og arbeide på lesesalen.

Pressekontakter                                 

Kommunikasjonsdirektør Mads Bjerke
Mobil: 958 94 188
E-post: madbje@arkivverket.no

Seniorrådgiver Helen Daae Frøyseth
Mobil:  482 20 992
E-post: helfro@arkivverket.no

Arkivverkets nyhetsrom

Besøk Arkivverkets nyhetsrom

Her finner du også fritt tilgjengelige pressebilder.