Tekstreklameutvalget
Foto fra arkivet etter Tekstreklameutvalget i Riksarkivet. Arkivreferanse: RA/PA-0854/A.

Presse

For media som ønsker kontakt med Arkivverket.

Pressekontakter

Kommunikasjonsdirektør Trine Melgård
Telefon: 950 632 97
E-post: trimel@arkivverket.no                                         

Seniorrådgiver Helen F. Nicholson
Mobil:  482 209 92
E-post: helfro@arkivverket.no

Kommunikasjonsrådgiver Therese Smaaberg-Arnhoff
Mobil: 934 28 807
E-post: thesma@arkivverket.no

Pressekontakter behandler ikke søknader om innsyn i arkivmateriale. Hvis spørsmålet gjelder innsyn i arkivmateriale som oppbevares i Arkivverket, må du henvende deg til vårt postmottak: post@arkivverket.no.

Henvendelser som berører forhold i statsarkivene rettes til den enkelte statsarkivar.

Arkivverkets nyhetsrom

Besøk Arkivverkets nyhetsrom

Her finner du også fritt tilgjengelige pressebilder.

Ressurser for media