Tekstreklameutvalget
Foto fra arkivet etter Tekstreklameutvalget i Riksarkivet. Arkivreferanse: RA/PA-0854/A.

Presse

For media som ønsker kontakt med Arkivverket.

Pressekontakter

Kommunikasjonsdirektør Trine Melgård
Telefon: 950 632 97
E-post: trimel@arkivverket.no                                         

Seniorrådgiver Helen F. Nicholson
Mobil:  482 209 92
E-post: helfro@arkivverket.no

Kommunikasjonsrådgiver Therese Smaaberg-Arnhoff
Mobil: 934 28 807
E-post: thesma@arkivverket.no

De fleste arkivene som forvaltes av Arkivverket er fritt tilgjengelige for alle og kan brukes på lesesalen der materialet oppbevares. Du kan selv bestille materiale til bruk på lesesalen via Arkivportalen.no, ved personlig fremmøte på lesesalen eller ved å kontakte oss.

Pressekontakter behandler ikke søknader om innsyn i taushetsbelagt arkivmateriale.

Hvis spørsmålet gjelder innsyn i taushetsbelagt materiale må du henvende deg til vårt postmottak: post@arkivverket.no. Vi ber deg også kontakte oss skriftlig dersom du har behov for hjelp til å finne frem til annet materiale som oppbevares i Arkivverket.

Under Våre tjenester finner du mer informasjon hva slags hjelp du kan forvente av oss.  

Arkivverkets nyhetsrom

Besøk Arkivverkets nyhetsrom

Her finner du også fritt tilgjengelige pressebilder.

Flere ressurser for media