Neahttasiidu sámegillii
Sámi arkiiva

Samisk arkiv

Samisk arkiv har et nasjonalt ansvar for å ta vare på samisk dokumentasjon. Arkivene sikres for fremtiden i spesialmagasiner. Politikere, forskere, samiske institusjoner, foreninger, reinbeitedistrikt, fiskarlag, slakterier og andre bedrifter leverer arkiver hit for å unngå tap av kunnskap for ettertida. Her finnes også arkiver fra offentlige institusjoner i deponi – slik som Beaivvaš, Gáldu og Sámediggi.