ENG
Neahttasiidu sámegillii
Sámi arkiiva

Samisk arkiv

Samisk arkiv har et nasjonalt ansvar for å ta vare på samisk dokumentasjon. Arkivene sikres for fremtiden i spesialmagasiner. Politikere, forskere, samiske institusjoner, foreninger, reinbeitedistrikt, fiskarlag, slakterier og andre bedrifter leverer arkiver hit for å unngå tap av kunnskap for ettertida. Her finnes også arkiver fra offentlige institusjoner i deponi – slik som Beaivvaš, Gáldu og Sámediggi.

Nettutstillinger

Samelandsmøtet
Samelandsmøtet
I februardagene i 1917 samler samer i Norge seg til sitt første felles møte i Trondhjem. Nå gjaldt det å sette dagsaktuelle, presserende spørsmål på dagsorden. Konflikter om reindriftsland, manglende muligheter til skolegang og opplysning, samt samisk politisk organisering skulle opp til debatt. Dette var hete politiske tema.
Kautokeino-opprøret 1852
Kautokeino-opprøret 1852
...Hr. Fogd Lie! Frygtelige Begivenheter bringe mig i Nat til at skrive Dem til for at begjære herop snarest muligt Mandskab der staaer i et passende Forhold til hvad der er skeet...
Fem fortellinger av Anna Jacobsen
Fem fortellinger av Anna Jacobsen
Samisk arkiv presenterer et vokalarkiv med fortellinger på sørsamisk av Anna Jacobsen.
Paul Vesterfjell – Viesterviellien Paule
Paul Vesterfjell – Viesterviellien Paule
Disse opptakene av Paul Vesterfjell er en del av lydmateriale fra samiske områder som ble samlet inn av Nordisk samisk institutt (NSI) i begynnelsen av 1980-årene. Opptakene er gjort av Lajla Mattsson Magga i 1982 og de er på sørsamisk.
Johan Martin Stenfjell 1900 – 1969
Johan Martin Stenfjell 1900 – 1969
I disse opptakene får vi høre Johan Martin Stenfjell framføre to eksempler på reinlokk. Disse har han selv brukt da han drev med reindrift i Kolbotn reinbeitedistrikt, nå Voengel Njaarke.
Oskar Jåma 1914 – 1998
Oskar Jåma 1914 – 1998
Disse opptakene av Oskar Jåma er en del av lydmateriale fra samiske områder som ble samlet inn av Nordisk samisk institutt (NSI) i begynnelsen av 1980-årene. Opptakene er gjort av Lajla Mattsson Magga i 1981, og de er på sørsamisk.