ENG
Neahttasiidu sámegillii
Sámi arkiiva

Samisk arkiv

Samisk arkiv har et nasjonalt ansvar for å ta vare på samisk dokumentasjon. Arkivene sikres for fremtiden i spesialmagasiner. Politikere, forskere, samiske institusjoner, foreninger, reinbeitedistrikt, fiskarlag, slakterier og andre bedrifter leverer arkiver hit for å unngå tap av kunnskap for ettertida. Her finnes også arkiver fra offentlige institusjoner i deponi – slik som Beaivvaš, Gáldu og Sámediggi.

Nettutstillinger

Samelandsmøtet
Samelandsmøtet
I februardagene i 1917 samler samer i Norge seg til sitt første felles møte i Trondhjem. Nå gjaldt det å sette dagsaktuelle, presserende spørsmål på dagsorden. Konflikter om reindriftsland, manglende muligheter til skolegang og opplysning, samt samisk politisk organisering skulle opp til debatt. Dette var hete politiske tema.
Kautokeino-opprøret 1852
Kautokeino-opprøret 1852
Fem fortellinger av Anna Jacobsen
Fem fortellinger av Anna Jacobsen
Samisk arkiv presenterer et vokalarkiv med fortellinger på sørsamisk av Anna Jacobsen.