ENG
PA-888 U22_1_18

Velkommen til samisk arkiv

Samisk arkiv har et nasjonalt ansvar for å ta vare på samisk dokumentasjon.

Bakgrunn

Over tid vokste det frem beov for et samisk forskningsarkiv i det samiske samfunn. Prosjektet Samiske arkiver startet i 1988 som et samarbeidsprosjekt mellom daværende NAVF (Norges allmenvitenskapelige forskningsråd), Nordisk Samisk Institutt og Arkivverket for å sikre kildemateriale til samisk historie. Stiftelsen Sámi arkiiva/Samisk arkiv ble opprettet 1. januar 1995. Fra 1. januar 2005 ble forvaltningsansvaret for stiftelsen overtatt av Riksarkivaren.

Samisk arkiv er nå en del av Arkivverket og finansieres over Statsbudsjettet.

Arkivportalen og arkivbestand

Ved Samisk arkiv finnes privatarkiver og arkiver fra offentlige institusjoner. Det meste av arkivmaterialet er tilgjengelig gjennom søketjenesten, Arkivportalen

Arkivmateriale fra Sametinget, Samisk høgskole og Kautokeino kommune er deponert ved samisk arkiv. Forespørsler om disse arkivene skal rettes til den enkelte institusjon.

Nuohtti – søkeportal for samisk arkivmateriale. I denne portalen kan du søke og bla i digitalt arkivmateriale fra hele Europa knyttet til samer og det samiske. 
 

Deponi og avlevering av arkiver

Ved deponi eller avlevering inngås det skriftlig avtale hvor begge parters rettigheter og plikter fremgår. 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noe du mener det er viktig å ta vare på for framtida! Det kan  være film, foto, brev, dagbøker, enkeltpersoners eller foreningers arkiv, båndopptak med joik, salmer, taler eller lignende. Vi tar også vare på dokumentasjon lagret i form av CD, datafiler, digitale foto og lignende.

Spørsmål om slekt blir ikke besvart. For mer informasjon om slektsgranskning kan du trykke deg inn fra forsiden på nettsiden.

Ved spørsmål om eiendom er det viktig å oppgi gård- og bruksnummer, samt kommune. Du kan også lede mer om eiendom på nettsidene som direkte omhandler det.

Adresse

Samisk arkiv
Hánnoluohkká 45
9520 Kautokeino

Telefon: +47 480 55 666
Epost: postmottak@arkivverket.no 

Besøksadresse: Diehtosiida 2. etg.
(+47 78 44 84 00)

Samisk arkiv har åpent mandag - fredag: kl. 09:00 - 15:00

Telefontid

Telefonnummer til Arkivverket: 480 55 666.

Sentralbord mandag - fredag: kl. 10:00-11.30 og 12.00-14.00

Veiledning på telefon

Veiledningstelefonen til Riksarkivet og statsarkivene kan kontaktes på telefon mandag–torsdag 12:00–14:00.

Over telefon kan du få råd og hjelp med enkle spørsmål. Du kan få enkel veiledning i bruk av Arkivportalen og Digitalarkivet, men vi kan vi ikke hjelpe deg med å lete frem enkeltopplysninger. Vi kan heller ikke gjøre oppslag i annet arkivmateriale over telefon, og ber deg i så fall kontakte oss på e-post. 

Inga Marja Steinfjell
Direktør 
Tel.: +47 90 89 84 84
E-post: ingste@arkivverket.no

Grete Gunn Bergstrøm
Arkivar
Tel: +47 95 07 46 76
E-post: greber@arkivverket.no

Nils Jørgen Nystø
Seniorrådgiver
Tel: +47 47 61 42 43
E-post: nilnys@arkivverket.no

Johan Anders Paulsen
Førstekonsulent
Tel.: +47 41 33 12 65
E-post: johpau@arkivverket.no