Tilsyn

Arkivverket skal gjennom tilsyn sørge for forsvarlig arkivhold og dokumentasjons-forvaltning i offentlig sektor. Dette inkluderer alle faser i arkivenes liv – fra dokumentfangst og arkivdanning i dagligarkiv til langtidslagring i arkivdepot.

Om Arkivverkets tilsynsvirksomhet
Om Arkivverkets tilsynsvirksomhet
Arkivverket fører tilsyn for å øke offentlig sektors arkivbevissthet og kompetanse, og for å kartlegge arkivtilstanden med sikte på å iverksette tiltak for forbedret dokumentasjonsforvaltning.
Gjennomføring av tilsyn
Gjennomføring av tilsyn
Tilsyn innebærer mer enn et møte mellom Arkivverket og tilsynsobjektet. Tilsyn er en prosess som består av flere trinn og som pågår over en periode.
Planlagte tilsyn
Planlagte tilsyn
På denne siden finner du listen over planlagte tilsyn i 2019. Vi gjennomfører i tillegg enkelte tilsyn på kort varsel i forbindelse med konkrete hendelser. Står din virksomhet oppført? Virksomheten blir kontaktet i god tid før tilsynsbesøket, og får anledning til å uttale seg om tidspunkt. Du kan lese rapporter fra gjennomførte tilsyn på Gjennomførte tilsyn – tilsynsrapporter.
Gjennomførte tilsyn – tilsynsrapporter
Gjennomførte tilsyn – tilsynsrapporter
På de underliggende sidene finner du oversikt over gjennomførte tilsyn i henholdsvis kommunal og statlig sektor. Bare rapporter fra tilsyn gjennomført etter 1/11 2016 er lagt ut med lenke. Rapporter fra tidligere tilsyn kan fås ved henvendelse til Arkivverket med anmodning om innsyn. Se også Planlagte tilsyn