Våre tjenester

Oversikt over tjenester Arkivverket tilbyr. Klikk på boksene for mer informasjon.

Viktig informasjon i forbindelse med koronaviruset 

For å forebygge spredning av koronavirus har Arkivverket besluttet å stenge alle sine lokaler fra og med 13. mars og foreløpig til og med 14. april. Dette gjelder alle lesesaler og publikumsarealer. Alle arrangementer i nærmeste framtid er avlyst. Vi følger situasjonen tett og vil informere publikum fortløpende. 

Henvendelser fra publikum om innsyn i arkiver som er avlevert til Arkivverket kan ikke behandles, da våre ansatte ikke har fysisk tilgang til arkivene. Vi henstiller derfor til publikum om ikke å be om opplysninger fra arkivene med mindre saken er av kritisk viktig art (som helse og økonomiske verdier). 

Som en følge av dette er enkelte bestillingsskjemaer midlertidig fjernet fra nettsidene. Skjemaer for bestilling av kritisk viktig informasjon er fortsatt tilgjengelige, men det på påregnes ekstra behandlingstid også på disse sakene. 

Vi beklager ulempene dette medfører og ønsker samtidig å takke for forståelse i en krevende situasjon. 

Kom i gang

Let i arkivene på egen hånd

Be om hjelp fra Arkivverket

For offentlig forvaltning og arkivsektoren

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Her kan du svare på brukerundersøkelse om våre nettsider!