Gratis kilder til bruk i undervisningen
Barn skriver om krigen

Skole

Her har vi samlet historiske kilder som kan brukes som et supplement til historieundervisningen. Det er en forutsetning at elevene har vært gjennom den aktuelle tidsepoken før de løser kildeoppgavene. SIDENE ER UNDER UTVIKLING.