ENG

Skole

Denne siden er under utvikling. Vårt hovedfokus fremover vil være presentasjon av historiske kilder som kan brukes i undervisningen. Disse kildene er tenkt som et supplement til undervisning og elevarbeid. Nye kildeoppgaver for ungdomstrinnet er også under produksjon. Hver måned finner du en ny artikkel under skolens nyhetsblad Ymse.