ENG
Kildeoppgave for videregående trinn
Norge i 1743

Skole

Denne siden er under utvikling. Vårt hovedfokus fremover vil være presentasjon av historiske kilder som kan brukes i undervisningen. Disse kildene er tenkt som et supplement til undervisning og elevarbeid. Nye kildeoppgaver for ungdomstrinnet er også under produksjon.