ENG
Fra stein til sky - foto på snor2

Historiske fotografier

Under finner du fritt tilgjengelig fotomateriale som kan brukes i undervisningen eller i forbindelse med en skoleoppgave. Ikke glem å merke kildene du bruker med hvilket arkiv det opprinnelig hører til.

Bildesøket i Digitalarkivet bruker kunstig intelligens for å søke etter bilder i arkivet, og kombinerer dette med å søke i metadata (kildeinformasjon). Dette er en helt ny måte å søke på, og gjør at man både får flere treff, og andre typer treff enn tidligere. Kunstig intelligens søker i det som vises på bildet. Metadata er fremdeles viktig for å få gode søketreff, men kunstig intelligens gir nyttige treff av det visuelle, som vi ikke kan sette nok metadata på. I bildesøket kan du velge om du vil bruke det kombinerte søket, eller hver av søkemåtene enkeltvis. 

Arkivverkets fotoweb Her kan du søke i alle våre digitaliserte foto. Denne tjenesten vil med tiden bli helt erstattet av den nye løsningen fra 2024. 
 

 

Riksarkivet har lagt ut hele 2822 fotografier på Flickr. Bildene fra Vårslippet 2011-2015 av blant annet Quisling er blant disse. Men også morsomme bilder fra etterkrigstiden.

Riksarkivet vil fremover legge ut fotografier via Arkivverkets digitale fotoarkiv ovenfor.