Kom i gang: Jordskiftesaker

Her vil vi forsøke å hjelpe deg som er på jakt etter eldre jordskiftesaker.

1 - Hva lurer du på?

Har det vært jordskifte på min eiendom?

Du bør først gjøre et søk i jordskifterettens saksarkiv. Om rettsboken er tinglyst vil du finne opplysninger om dette i gammel grunnbok.

Jeg trenger rettsboken fra jordskiftet

Ofte vil rettsboken være tilgjengelig for nedlasting fra jordskifterettens saksarkiv. Om rettsboken er tinglyst før 1951 kan du finne den på Digitalarkivet. Dokumenter tinglyst fra og med 1951 kan bestilles fra Kartverket.  

Jeg har spørsmål om grenser og rettigheter for min eiendom

I jordskiftesaken kan du finne informasjon om gårdens yttergrenser, grenser mellom brukene, beiteretter, veiretter og naustretter med mer.

Hva inneholder en jordskiftemappe?

Normalt inneholder rettsboken alle opplysningene du trenger fra en jordskiftesak. Er du i tvil, hør med jordskifteretten om du trenger ytterligere dokumentasjon. Vedleggene til jordskiftesakene kan blant annet inneholde brev, utlodningslister, boniteringslister og skifteregnskap.

Hvor finner jeg utskiftningskartet?

Kartet til den enkelte jordskiftesaken finner du på jordskifterettens saksarkiv.
 

2 - Hva vet du fra før?

Før du begynner å lete etter eldre jordskiftesaker kan det være nyttig å kjenne til følgende:

Gårds- og bruksnummer
Gårdsnavnet
Tidligere kommunenavn
Tidspunkt for jordskiftet
Var det jordskifte over innmark eller utmark?

3 - Hva finnes av dokumentasjon?

På jordskifterettens nettsider finner du det du trenger av informasjon om saksgangen i et jordskifte, samt et landsomfattende register over jordskiftesaker.

Arkivmaterialet etter jordskifterettene består av beregnings- og forhandlingsprotokoller for de enkelte utskiftningsdistriktene, samt saksmapper knyttet til den enkelte utskiftningen. 

4 - Hvordan finne fram?

Trenger du dokumentasjon fra nyere jordskiftesaker må du kontakte den aktuelle jordskifteretten

Om du vil fordype deg i eiendomsmaterialet, studere jordskiftemapper, forliksprotokoller, undersøke avskriftssamlinger og annet materiale som enda ikke er digitalisert må du ta turen innom en av våre lesesaler. Slik bestiller du en jordskiftesak på Arkivportalen: last ned PDF

Praktisk informasjon om våre lesesaler finner du her.

Oftest vil rettsboken være tilstrekkelig dokumentasjon. Rettsboken vil som regel være tinglyst og er dermed tilgjengelig på Digitalarkivet.

Slik finner du dokumenter tinglyst 1936-1950: last ned PDF
Slik finner du dokumenter tinglyst FØR 1936: last ned PDF

Kjenner du til dokumentets dagboknummer gjør du direkteoppslag her. Dagboknummeret til dokumentet finner du ved oppslag i gammel grunnbok.

Videre blir stadig flere protokoller fra jordskifterettenes egne arkiver publisert på Digitalarkivet. Her kan du også bla i kartarkivet til jordskifterettene.

5 - Fant du det du lette etter?

Veiledningstelefonen til Arkivverket er betjent mandag til torsdag 12.00 - 14.00. Her kan du blant annet få hjelp til å finne tinglyste dokumenter: 480 55 666