DataCenter

Mottak og bevaring av elektroniske arkiver

Her finnes informasjon om hvordan elektroniske uttrekk blir mottatt, testet og langtidslagret i depot.