ENG
BERRE_elektronisk lagring

Foto: Berre

Mottak og bevaring av elektroniske arkiver i depot

Her finnes informasjon om hvordan elektroniske uttrekk blir mottatt, testet og langtidslagret i depot.