ENG
BERRE_elektronisk lagring

Foto: Berre

Mottak og bevaring av digitale arkiver i depot

 Her finner du informasjon om hvordan digitale uttrekk mottas, testes og bevares i Arkivverket.