ENG
BERRE_elektronisk lagring

Foto: Berre

Mottak og bevaring av elektroniske arkiver i depot

Denne siden inneholder informasjon om mottak av elektroniske uttrekk.

Informasjon om hvordan elektroniske uttrekk blir mottatt, testet og langtidslagret hos Arkivverket kan finnes her.