Andre verdenskrig

Veiledninger og artikler som presenterer kilder og historier fra andre verdenskrig.

Hva gjorde våre besteforeldre under krigen?
Hva gjorde våre besteforeldre under krigen?
Veiledninger for å finne opplysninger om hva en person gjorde i forbindelse med andre verdenskrig.
Landssvikarkivet - hvordan få tilgang?
Landssvikarkivet - hvordan få tilgang?
De fleste sakene i landssvikarkivet er fritt tilgjengelige for alle. Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å få se landssviksaker.
Nasjonal Samling
Nasjonal Samling
Det er bevart langt over hundre arkiver etter Nasjonal Samling, både etter partiorganene, fylkesleddene, organisasjoner og virksomheter, samt etter en rekke enkeltmedlemmer. I tillegg kommer arkivene etter NS-staten med regjeringer og departementer. Nedenfor er de alle grundig beskrevet og med lenker til Arkivportalen og Digitalarkivet.
Kamphandlinger i Norge / felttoget 1940
Kamphandlinger i Norge / felttoget 1940
Kilder som omhandler de norske styrkene som kjempet mot den tyske invasjonen i 1940, er i hovedsak samlet i arkiv RAFA-2017 Forsvarets Krigshistoriske avdeling. Betydelige deler av dette arkivet er tilgjengelig på Digitalarkivet.
Tyske aktiviteter i Norge
Tyske aktiviteter i Norge
Arkivverket oppbevarer arkiv som gir omfattende opplysninger om tysk forvaltning og tyske sivile byggeaktiviteter i Norge. Fra tysk politi, retts- og fengselsvesen og fra de militære er materialet derimot høyst ufullstendig.
Tysk personell i Norge
Tysk personell i Norge
Arkivverket har ingen oversikter over tysk personell som har vært i Norge, men det finnes noen opplysninger om dem som var her ved frigjøringen.