Andre verdenskrig

Veiledninger og artikler som presenterer kilder og historier fra andre verdenskrig.

Hva gjorde våre besteforeldre under krigen?
Hva gjorde våre besteforeldre under krigen?
Veiledninger for å finne opplysninger om hva en person gjorde i forbindelse med andre verdenskrig.
Landssvikarkivet - hvordan få tilgang?
Landssvikarkivet - hvordan få tilgang?
De fleste sakene i landssvikarkivet er fritt tilgjengelige for alle. Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å få se landssviksaker.
Nasjonal Samling
Nasjonal Samling
Det er bevart langt over hundre arkiver etter Nasjonal Samling, både etter partiorganene, fylkesleddene, organisasjoner og virksomheter, samt etter en rekke enkeltmedlemmer. I tillegg kommer arkivene etter NS-staten med regjeringer og departementer. Nedenfor er de alle grundig beskrevet og med lenker til Arkivportalen og Digitalarkivet.