Andre verdenskrig

Veiledninger og artikler som presenterer kilder og historier fra andre verdenskrig.

Hva gjorde våre besteforeldre under krigen?
Hva gjorde våre besteforeldre under krigen?
Veiledninger for å finne opplysninger om hva en person gjorde i forbindelse med andre verdenskrig.
Landssvikarkivet - hvordan få tilgang?
Landssvikarkivet - hvordan få tilgang?
Det er flere måter å få tilgang til saker i landssvikarkivet. Her finner du en beskrivelse av hvordan du finner fram.
Nasjonal Samling
Nasjonal Samling
Det er bevart langt over hundre arkiver etter Nasjonal Samling, både etter partiorganene, fylkesleddene, organisasjoner og virksomheter, samt etter en rekke enkeltmedlemmer. I tillegg kommer arkivene etter NS-staten med regjeringer og departementer. Nedenfor er de alle grundig beskrevet og med lenker til Arkivportalen og Digitalarkivet.
Smakebiter fra arkivet
Smakebiter fra arkivet
Her finner du alle vårslippene som Arkivverket har lansert siden 2010.
Kamphandlinger i Norge / felttoget 1940
Kamphandlinger i Norge / felttoget 1940
Kilder som omhandler de norske styrkene som kjempet mot den tyske invasjonen i 1940, er i hovedsak samlet i arkiv RAFA-2017 Forsvarets Krigshistoriske avdeling. Betydelige deler av dette arkivet er tilgjengelig på Digitalarkivet.
Tyske aktiviteter i Norge
Tyske aktiviteter i Norge
Arkivverket oppbevarer arkiv som gir omfattende opplysninger om tysk forvaltning og tyske sivile byggeaktiviteter i Norge. Fra tysk politi, retts- og fengselsvesen og fra de militære er materialet derimot høyst ufullstendig.
Tysk personell i Norge
Tysk personell i Norge
Arkivverket har ingen oversikter over tysk personell som har vært i Norge, men det finnes noen opplysninger om dem som var her ved frigjøringen.