Nordmenn i fangenskap

Jødar i Noreg
Jødar i Noreg
Jødane var den gruppa i Noreg som vart utsett for dei verste overgrepa under krigen. Tilsamen 771 jødar vart sende til tyske avlivingsleirar i Polen. Berre nokre få titals av dei overlevde.
Jødeforfølgelsen på Agder
Jødeforfølgelsen på Agder
Fem beboere på Agder ble definert som jøder da de ble arrestert under krigen. Hvis man var gift med en ikke-jøde, skulle man ikke deporteres og myrdes. Disse overlevde krigen. Ugifte og de som hadde vært politisk aktive var derimot utsatt.
En jødisk familie fra Hønefoss
En jødisk familie fra Hønefoss
I oktober 1942 ble Alexander Scharff og hans to sønner Jacob og Julius ført i fangenskap til Berg interneringsleir ved Tønsberg. De fleste av jødene ble etter kort tid transportert videre til konsentrasjonsleire i tyskokkuperte områder. Både Alexander Scharff og begge sønnene omkom i konsentrasjonsleiren i Auschwitz. Hans kone og datter overlevde.
Jødar i tyske avlivingsleirar
Jødar i tyske avlivingsleirar
I løpet av tre månader hausten 1942 og vinteren 1943 gjennomførte tyskarane, i nært samarbeid med det norske NS-regimet, fleire større deportasjonar av jødar frå Noreg til tyske utryddingsleirar.
Offiserar i Tyskland
Offiserar i Tyskland
”Det ser ut til å bli alvor nå. Kl. 14 skal vi stille klar for avmarsj. Og vi må vel gå ut fra som sikkert att det går til Tyskland. Det er ca 600 som reiser i dag resten skal reise i morgen er det sakt. Så mykje har eg hørt at vi ska reise med toget til Oslo og der gå om bord i ein båt. Ja det er ingen ting å gjere med det vi er berre små brikker i eit stort spel.”
Politifolk i Tyskland
Politifolk i Tyskland
Den 16. august 1943 gjennomførte det tyske tryggingspolitiet ein landsomfattande aksjon der om lag 500 norske politifolk blei arresterte.
Studentar i Tyskland
Studentar i Tyskland
…det synes iallfall aa väre paa det rene at minst 295 studenter er overfört til Tyskland. Det gjelder da i förste rekke aa faa rede paa hvor disse studenter er internert, om mulig hvilke forhold de lever under og spesielt hvorvidt det er mulig aa faa sendt den hjelp i form av levnedsmidler, klär etc.