Kirkehavn kirke på Hidra SAKR
Kirkehavn kirke på Hidra i Flekkefjord. Statsarkivet i Kristiansand, D/0889, J-44.

Historikk for prestegjeld og sogn

Sognehistorikk. Arkivverkets oversikt over prestegjeld og sokn gjennom tidene er til nytte for brukerne av skannede kirkebøker.

Grensene for prestegjeld og sokn har endret seg gjennom tidene. Det er nyttig å sette seg inn i hvordan grensene har endret seg. Da er det enklere å finne ut hvilke kirkebøker en skal lete i. Historikkene er oppdatert fram til begynnelsen av 1900-tallet.