ENG

Prestegjeld og sogn i Vest-Agder

Sognehistorikk for Vest-Agder.

Austad

Austad sokn hører til Lyngdal prestegjeld.

Fødte og døde 1727-1779: Se Lyngdal MINI A 1.
Fødte 1780-1815: Se Lyngdal MINI A 4.
Vigde 1727-1815: Se Lyngdal MINI A 2.
Døde 1750-1803: Se Lyngdal MINI A 3.
Døde 1804-1815: Se Lyngdal MINI A 5.
Fødte, konf., vigde, døde 1816-1838: Se Lyngdal MINI A 6 - A 7.

Oversikt over kirkebøker:

Austad sokn

Bakke

Bakke, Gyland og Tonstad ble ved reskr. 03.02.1741 skilt ut fra Lund prestegjeld og dannet eget prestegjeld. Ved kgl. res. 25.02.1854 ble dette igjen delt i to preste- gjeld: Bakke med Gyland anneks og Tonstad med Øvre Sirdal (Lunde) anneks. Bakke prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 15.01.1971 og overført til Flekkefjord prestegjeld.

Fødte, vigde og døde 1724-1740: Se Rogaland Lund MINI A 1 - A 2.

Oversikt over kirkebøker:

Bakke sokn

Bjelland

Bjelland prestegjeld besto av Bjelland , Grindheim, Finsland og Åseral inntil Åseral ble utskilt som eget prestegjeld ved kgl. res. 30.07.1856. Ved kgl. res. 24.10.1969 ble Bjelland prestegjeld nedlagt. Bjelland sokn ble da overført til Holum prestegjeld som ved kgl. res. 04.12.1970 forandret navn til Marnardal prestegjeld.

Oversikt over kirkebøker:

Bjelland sokn

Eiken

Eiken hørte til Kvinesdal prestegjeld til dette ble delt ved reskr. 06.04.1753. Øvre Kvinesdal (Hægebostad, Eiken og Fjotland) ble da eget prestegjeld. Fjotland ble overført til Nedre Kvinesdal prestegjeld ved kgl. res. 15.03.1841. Samtidig fikk Øvre Kvinesdal prestegjeld navnet Hægebostad prestegjeld. Ved kgl. res. 09.12.1966 ble Hægebostad prestegjeld nedlagt og overført til Lyngdal prestegjeld.

Fødte og vigde 1710-1760: Se Liknes MINI A 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1760-1824: Se Hægesbostad MINI A 1 - A 2.

Oversikt over kirkebøker:

Eiken sokn

Farsund

Farsund fikk egen kirke i 1785. Den hørte til Lista (Vanse) prestegjeld inntil 04.01. 1948. Ved kgl. res. 30.10.1947 ble Farsund by og Farsund landsokn utskilt som eget prestegjeld. Spind sokn ble lagt til Farsund prestegjeld ved kgl. res. 11.10.1968.

Fødte, vigde og døde 1693-1715 og 1726-1814: Se Vanse MINI A 1 - A 4.
Konf. 1800-1815: Se Vansen MINI A 6.

Oversikt over kirkebøker:

Farsund sokn

Feda

Daværende Kvinesdal prestegjeld ble delt ved reskr. 06.04.1753. Liknes og Feda sokn ble da til Nedre Kvinesdal prestegjeld. 15.03.1841 ble navnet endret til Kvinesdal prestegjeld.

Fødte og vigde 1710-1788: Se Liknes MINI A 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1789-1815: Se Liknes MINI A 2.

Oversikt over kirkebøker:

Feda sokn

Finsland

Finsland sokn hørte til Bjelland prestegjeld til dette ble nedlagt ved kgl. res. 24.10.1969. Finsland ble da overført til Søgne prestegjeld.

Konf. 1753-1792: Se Bjelland KLOK B 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1793-1815: Se Bjelland MINI A 1.

Oversikt over kirkebøker:

Finsland sokn

Fjotland

Fjotland var anneks til Kvinesdal inntil 1753 da prestegjeldet ble delt. Fjotland ble da anneks til Øvre Kvinesdal. Ved kgl. res. 15.03.1841 ble Fjotland overført til Nedre Kvinesdal prestegjeld (Kvinesdal). Ved kgl. res. 05.08.1857 ble Fjotland eget prestegjeld. Ved kgl. res. 25.09.1970 ble det nedlagt og innlemmet i Kvinesdal preste- gjeld. Gården Knabeneset ble ved kgl. res. 25.10.1873 overført fra Fjotland til Tonstad sokn. Ved kgl. res. 06.12.1902 ble Knabeneset ført tilbake fra Tonstad til Fjotland sokn sammen med gårdene Salmeli, Solhom og Homstøl.

Fødte og døde 1710-1760: Se Liknes MINI A 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1760-1849: Se Hægesbostad MINI A 1 - A 3.

Oversikt over kirkebøker:

Fjotland sokn

Flekkefjord

Flekkefjord hørte opprinnelig til Lund prestegjeld. Ved kgl. res. 31.01.1820 ble Flekkefjord og Nes utskilt fra Lund prestegjeld og dannet et nytt prestegjeld sammen med Hidra sokn fra Sokndal prestegjeld. Bakke og Gyland ble ved kgl. res. 15.01.1971 lagt til Flekkefjord prestegjeld. Flekkefjord har kirke felles med Nes.

Fødte, konf., vigde, døde 1724-1760: Se Lund (Rogaland) MINI A 1 - A 2.
Fødte 1758-1772 og 1801-1815: Mangler.
Fødte og døde 1773-1806: Se Nes MINI A 1.
Konf. 1773-1801: Se Nes MINI A 1.
Vigde 1773-1784: Se Nes MINI A 1.
Vigde 1871-1875: Se Nes MINI A 6.
Fødte, konf., vigde, døde 1815-1885: Se Nes MINI A 2 - A 5 og A 7.
Fødte, konf., vigde, døde 1773-1902: Se også Nes KLOK B 1 - B 7.

Oversikt over kirkebøker:

Flekkefjord sokn

Greipstad

Greipstad sokn hørte til Oddernes prestegjeld inntil 1604. Da ble Søgne og Greipstad skilt ut som eget prestegjeld; Søgne.

Fødte 1770-1854: Se Søgne MINI A 4 - A 5 og A 8 - A 9.
Konf. 1770-1853: Se Søgne MINI A 4 og A 8 - A 9.
Vigde 1770-1788: Se Søgne MINI A 4.
Vigde 1791-1854: Se Søgne MINI A 7 - A 9.
Døde 1770-1854: Se Søgne MINI A 4, A 6 og A 8 - A 9.
Fødte, konf., vigde, døde 1779-1802 og 1821-1838: Se også Søgne KLOK B 1 - B 2.
Lysninger 1892-1901: Se Ullensaker (Akershus) LYSN 1.

Oversikt over kirkebøker:

Greipstad sokn

Grindheim

Grindheim sokn hørte til Bjelland prestegjeld inntil dette ble nedlagt ved kgl. res. 24.10.1969. Grindheim ble da overført til Nord-Audnedal prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1793-1815: Se Bjelland MINI A 1.
Konf. 1753-1792: Se Bjelland KLOK B 2.

Oversikt over kirkebøker:

Grindheim sokn

Gyland

Bakke, Gyland og Tonstad ble ved reskr. 03.02.1741 skilt ut fra Lund prestegjeld og dannet Bakke prestegjeld. Tonstad ble ved kgl. res. 25.02.1854 skilt ut fra Bakke og dannet et eget prestegjeld; Sirdal. Bakke prestegjeld med Gyland sokn ble nedlagt ved kgl. res. 15.01.1971 og overført til Flekkefjord prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1724-1740: Se Lund (Rogaland) MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1741-1816: Se Bakke MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1834-1855: Se Bakke MINI A 4 - A 5.

Oversikt over kirkebøker:

Gyland sokn

Halse

Halse, Mandal, Hartmark, Holum, Øyslebø og Laudal sokner utgjorde ett prestegjeld til 1788. Ved reskr. 26.09.1788 ble Halse med Mandal og Hartmark utskilt som eget prestegjeld. I 1970 ble Holum sokn lagt til Mandal prestegjeld. Halse har felles kirke med Mandal by.

Oversikt over kirkebøker:

Halse sokn

Hartmark

Hartmark var inntil 1788 underlagt Holum prestegjeld. Da prestegjeldet ble delt ved reskr. 26.09.1788, ble Halse med Mandal og Hartmark ett prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1817-1839: Se Halse MINI A 10 - A 11.
Fødte, konf., vigde, døde 1847-1890: Se Halse MINI A 13 - A 16.

Oversikt over kirkebøker:

Harkmark sokn

Herad

Herad og Spind hørte til Lista (Vanse) prestegjeld inntil 1828. Ved kgl. res. 29.01. 1828 ble Herad og Spind skilt ut som eget prestegjeld. Ved kgl. res. 11.10.1968 ble Herad sokn lagt til Lista (Vanse) prestegjeld.

Fødte, vigde og døde 1693-1714: Se Vanse MINI A 1.
Fødte, vigde og døde 1726-1767: Se Vanse MINI A 2 - A 3.
Konf. 1800-1815: Se Vanse MINI A 6.

Oversikt over kirkebøker:

Herad sokn

Hidra

Hidra sokn hørte til Sokndal prestegjeld inntil 1820. Ved kgl. res. 31.01.1820 ble Hidra overført til Flekkefjord prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1729-1749: Se Sokndal MINI (Rogaland) A 1 - A 3.
Kirkelige handlinger 1831-1849: Se Nes MINI A 3 - A 4.

Oversikt over kirkebøker:

Hidra (Hitterøy) sokn

Holum

Holum, Halse, Mandal, Hartmark, Øyslebø og Laudal utgjorde ett prestegjeld til 1788. Ved reskr. 26.09.1788 ble Halse med Mandal og Hartmark utskilt som eget prestegjeld. I 1970 ble Holum sokn overført til Mandal prestegjeld. Øyslebø og Laudal gikk da inn i det nye Marnardal prestegjeld. Holum prestegjeld ble da nedlagt. Gården Østre Kjær ble 21.01.1855 overført fra Holum sokn til Øyslebø sokn.

Vigde 1720-1793: Se Hartmark MINI A 1.

Oversikt over kirkebøker:

Holum sokn

Hægebostad

Hægebostad hørte til Kvinesdal prestegjeld inntil dette ble delt ved reskr. 06.04. 1753. Øvre Kvinesdal (Hægebostad, Eiken og Fjotland) ble da eget prestegjeld. Navnet ble endret til Hægebostad prestegjeld i 1841. Ved kgl. res. 09.12.1966 ble Hægebostad prestegjeld nedlagt og overført til Lyngdal prestegjeld.

Fødte og vigde 1710-1760: Se Liknes MINI A 1.

Oversikt over kirkebøker:

Hægebostad sokn

Hægeland

Hægeland hørte til Oddernes prestegjeld inntil 1645 da Oddernes, Øvrebø, Vennesla og Hægeland ble anneks til Kristiansand. Ved kgl. brev av 05.04.1704 ble Oddernes med Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut fra Kristiansand og dannet Oddernes prestegjeld. Ved reskr. 01.11.1805 ble Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut fra Oddernes og dannet Øvrebø prestegjeld. Ved regj. res. 22.06.1905 ble det bestemt at Vennesla skulle bli hovedsokn i prestegjeldet så snart Øvrebø prestegård var blitt solgt.

Fødte, konf., vigde, døde 1834-1883: Se Øvrebø MINI A 4 - A 8.

Oversikt over kirkebøker:

Hægeland sokn

Konsmo

Det gamle Undal (Audnedal) prestegjeld ble delt ved kgl. res. 10.07.1844. Nordre Undal (Nord-Audnedal) ble da eget prestegjeld bestående av Vigmostad og Konsmo. Prestegjeldet ble nedlagt i 1970. Konsmo ble da overført til et nytt Nord-Audnedal prestgjeld som består av Grindheim, Åseral og Konsmo.

Fødte og døde 1726-1815: Se Valle MINI A 1 - A 2 og A 4.
Vigde 1726-1765: Se Valle MINI A 1.

Oversikt over kirkebøker:

Konsmo sokn

Kristiansand

Kristiansand ble grunnlagt i 1641. Fram til 1645 hørte byen til Oddernes prestegjeld. Da fikk Kristiansand egen kirke og ble samtidig hovedsokn med Oddernes, Øvrebø, Vennesla og Hægeland som anneks. Ved kgl. brev 05.04.1704 ble Oddernes, Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut som eget prestegjeld. Oddernes hovedsokn ble ved reskr. 01.11.1805 påny forent med Kristian- sand, men alt ved kgl. res. 16.09.1825 ble Oddernes sluttelig skilt ut som eget prestgjeld igjen. Ved byutvidelsen av Kristiansand i 1921 ble Lund formelt lagt under Kristiansand prestegjeld. Ved kgl. res. 01.02.1946 ble Lund skilt ut som eget prestegjeld. Grim ble skilt ut som eget prestegjeld ved kgl. res. 31.008.1962.

De eldste kirkebøkene for Kristiansand gikk tapt under bybrannen i 1734. Opplysninger om begravelser og noen vielser før 1734 finnes i Domkirkens regnskapsprotokoller, (Se Bispearkivet 185-187, 1696-1699, 1718-1734, se også Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV, 1934, s. 52-72).

Oversikt over kirkebøker:

Kristiansand sokn

Kristiansand Tukthus

Oversikt over kirkebøker:

Kristiansand tukthus

Kvås

Kvås hører til Lyngdal prestegjeld.

Fødte og døde 1727-1779: Se Lyngdal MINI A 1.
Fødte 1780-1815: Se Lyngdal MINI A 4.
Døde 1750-1803: Se Lyngdal MINI A 3.
Døde 1804-1815: Se Lyngdal MINI A 5.
Vigde 1727-1815: Se Lyngdal MINI A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1816-1838: Se Lyngdal MINI A 6 - A 7.

Oversikt over kirkebøker:

Kvås sokn

Laudal

Laudal hørte til Holum prestegjeld inntil 1970. Da ble Laudal underlagt Marnardal prestegjeld sammen med Bjelland, Øyslebø og Laudal.

Fødte, vigde og døde 1770-1802: Se også Holum KLOK B 1.

Oversikt over kirkebøker:

Laudal sokn

Liknes (Kvinesdal)

Det gamle Kvinesdal prestegjeld ble delt ved reskr. 06.04.1753 i Øvre Kvinesdal prestegjeld (Hægebostad, Eiken og Fjotland) og Nedre Kvinesdal prestegjeld (Liknes og Feda). Fjotland ble 15.03.1841 overført fra Øvre Kvinesdal til Nedre Kvinesdal prestegjeld. Samtidig endret Nedre Kvinesdal navn til Kvinesdal prestegjeld. Fjotland ble eget prestegjeld i 1857 for ved kgl. res. 25.09.1970 igjen å bli underlagt Kvinesdal prestegjeld. Liknes sokn fikk i 1917 navnet Kvinesdal.

Oversikt over kirkebøker:

Liknes sokn

Lyngdal (Å)

Lyngdal, Austad og Kvås har utgjort Lyngdal prestgjeld. Ved kgl. res. 09.12.1966 ble Hægebostad og Eiken lagt til Lyngdal prestegjeld. Ved res. 27.06.1908 ble soknets navn endret fra Å til Lyngdal.

Oversikt over kirkebøker:

Lyngdal sokn / Å sokn

Mandal by

Halse, Mandal, Hartmark, Øyslebø og Laudal utgjorde ett prestegjeld til 1788. Ved reskr. 26.09.1788 ble Halse med Mandal og Hartmark skilt ut som eget prestegjeld. I 1970 ble Holum sokn lagt til Mandal prestegjeld. Halse har felles kirke med Mandal by.

Seks klokkerbøker 1830-1853 er gått tapt.
Fødte, konf., vigde, døde: Se ministerialbøker og klokkerbøker for Halse.

Oversikt over kirkebøker:

Mandal sokn

Nes

Nes og Flekkefjord hørte opprinnelig til Lund prestegjeld. Ved kgl. res. 31.01.1820 ble Nes og Flekkefjord skilt ut fra Lund og dannet sammen med Hidra et eget Flekkefjord prestegjeld. Bakke og Gyland ble ved kgl. res. 15.01.1971 lagt til Flekkefjord prestegjeld. Flekkefjord har felles kirke med Nes.

Fødte, konf., vigde, døde 1724-1760: Se Rogaland, Lund MINI A 1 - A 2.
Fødte 1758-1772 og 1801-1815: Mangler.

Oversikt over kirkebøker:

Nes sokn

Oddernes

Oddernes hørte i perioden 1645-1704 til Kristiansand prestegjeld. Ved kgl. brev av 05.04.1704 ble Oddernes med Øvrebø, Vennesla og Hægeland annekser skilt ut fra Kristiansand. Ved reskr. 01.11.1805 skulle Oddernes sokn påny bli slått sammen med Kristiansand, mens Øvrebø, Vennesla og Hægeland utgjorde et eget prestegjeld. Det trådte i kraft fra 1814. Ved kgl. res. 16.08.1825 ble Oddernes igjen skilt ut fra Kristiansand og ble et eget prestegjeld. Randesund ble eget prestegjeld fra 01.01. 1946. Vågsbygd ble eget prestegjeld i 1967.

Fødte, konf., vigde, døde 1881-1884: Se Randesund MINI A 1.
Klokkerbok 1808-1820 er gått tapt.

Oversikt over kirkebøker:

Oddernes sokn

Randesund

Randesund hører til Oddernes prestegjeld. Ved res. 31.08.1861 ble Randesund eget kirkesokn. Randesund kirke ble innviet i 1864. Gårdene Øvre Strømme, Hånes, Berhus, Øvre og Nedre Timenes ble i 1861 overført fra Tveit til Randesund. Fødte, konf., vigde, døde knyttet til disse gårdene er allikevel ført i kirkebøkene for Tveit frem til slutten av 1864. I 1861 ble også gårdene Vatne, Ådnevig, Eftevåg, Grønnevoll og Romstøl overført fra Høvåg til Randesund.

Fødte og døde 1692-1764: Se Oddernes MINI A 1 - A 2.
Konf. 1736-1795: Se Oddernes MINI A 3.
Vigde 1692-1730: Se Oddernes MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1764-1864 (konf. fra 1796): Se Oddernes MINI A 4 - A 8.
Se også Oddernes KLOK B 1- B 7.

Oversikt over kirkebøker:

Randesund sokn

Spangereid

Spangereid hørte til Undal (Audnedal) prestegjeld til dette ble delt ved kgl. res. 10.07.1844. Da ble Valle sokn og Spangereid sokn utskilt som Søndre Undal (Sør-Audnedal) prestegjeld.

Fødte og døde 1726-1815: Se Valle MINI A 1 - A 2 og A 4.
Vigde 1726-1816: Se Valle MINI A 1 og A 3.

Oversikt over kirkebøker:

Spangereid sokn

Spind

Herad og Spind hørte il Lista (Vanse) prestegjeld inntil 1828. Ved kgl. res. 29.01. 1828 ble Herad og Spind utskilt som eget prestegjeld. Det besto frem til 1969. Ved kgl. res. 11.10.1968 ble Spind overført til Farsund prestegjeld.

Fødte, vigde og døde 1693-1767: Se Vanse MINI A 1 - A 3.
Fødte, vigde og døde 1767-1797: Se Herad MINI A 1.
Konf. 1800-1815: Se Vanse MINI A 6.

Oversikt over kirkebøker:

Spind sokn

Søgne

Søgne hørte til Oddernes prestegjeld inntil 1604. Ved kongebrev 10.07.1604 ble Søgne og Greipstad skilt ut som eget prestegjeld. Ved kgl. res. 24.10.1969 ble Finsland sokn overført fra Bjelland prestegjeld til Søgne prestegjeld.

Kirkebok 1759-1770 er gått tapt.
Lysninger 1892-1901: Se Ullensaker (Akershus) LYSN 1.

Oversikt over kirkebøker:

Søgne sokn

Tonstad

Tonstad hørte til Lund prestegjeld inntil 1741. Da ble Bakke, Gyland og Tonstad skilt ut som eget prestegjeld. Ved kgl. res. 25.02.1854 ble dette prestegjeldet delt slik at Sirdal (Tonstad) ble eget prestegjeld. Ved kgl. res. 29.10.1847 ble Øvre Sirdal (Lunde) anneks under Sirdal (Tonstad). Gården Knabeneset ble ved kgl. res. 25.10.1873 overført fra Fjotland sokn til Tonstad sokn. Ved kgl. res. 06.12.1902 ble Knabeneset ført tilbake til Fjotland sokn sammen med gårdene Salmeli, Solhom og Homstøl.

Fødte, vigde og døde 1724-1740: Se Lund (Rogaland) MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1741-1815: Se Bakke MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1834-1855: Se Bakke MINI A 4 - A 5.

Oversikt over kirkebøker:

Tonstad sokn

Tveit

Tveit prestegjeld besto inntil 1905 av Tveit sokn og Birkenes sokn. Ved regj. res. 17.08.1905 ble Birkenes skilt ut som eget prestegjeld. Ved kgl. res. 31.08.1861 ble gårdene Øvre Strømme, Hånes, Øvre og Nedre Timenes samt Berhus overført fra Tveit til Randesund sokn. Kirkebøkene for Tveit har allikevel med handlinger for disse gårdene frem til slutten av 1864.

Oversikt over kirkebøker:

Tveit sokn

Valle (Sør-Audnedal)

Det gamle Undal (Audnedal) prestegjeld ble delt ved kgl. res. 10.07.1844. Søndre Undal (Sør-Audnedal) ble da eget prestegjeld som besto av Valle sokn og Spangereid sokn. Ved kgl. res. 24.10.1969 ble Vigmostad sokn overført fra Nord-Audnedal prestegjeld til Sør-Audnedal prestegjeld.

Oversikt over kirkebøker:

Valle sokn

Vanse

Vanse, Farsund, Herad og Spind utgjorde Lista prestegjeld inntil 1828. Ved kgl. res. 29.01.1828 ble Herad og Spind eget prestegjeld. Farsund ble eget prestegjeld i 1948. Ved kgl. res. 11.10.1968 ble Herad sokn lagt til Lista prestegjeld.

Oversikt over kirkebøker:

Vanse sokn

Vennesla

Vennesla hørte til Oddernes prestegjeld inntil 1645, Da ble Oddernes, Øvrebø, Vennesla og Hægeland anneks til Kristiansand. Ved kgl. brev 05.04.1704. ble Oddernes med Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut fra Kristiansand og dannet Oddernes prestegjeld. Ved reskr. 01.11.1805 ble Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut fra Oddernes og dannet Øvrebø prestegjeld. Ved regj. res. 22.06.1905 ble det bestemt at Vennesla skulle bli hovedsokn i prestegjeldet så snart Øvrebø prestegård var blitt solgt. Gården Skjervedal ble ved kgl. res. 06.12.1854 overført fra Birkenes sokn til Vennesla sokn.

Fødte, konf., vigde, døde 1834-1883: Se Øvrebø MINI A 4 - A 8.

Oversikt over kirkebøker:

Vennesla sokn

Vigmostad

Det gamle Undal (Audnedal) prestegjeld ble delt ved kgl. res. 10.07.1844. Nordre Undal (Nord-Audnedal) ble da eget prestegjeld som besto av Vigmostad og Konsmo. Prestegjeldet ble nedlagt i 1970. Vigmostad sokn ble da overført til Sør-Audnedal prestegjeld.

Fødte og døde 1726-1815: Se Valle MINI A 1 - A 2 og A 4.
Vigde 1726-1765: Se Valle MINI A 1.

Oversikt over kirkebøker:

Vigmostad sokn

Øvre Sirdal (Lunde)

Øvre Sirdal (Lunde) ble ved kgl. res. 29.10.1847 skilt ut fra Tonstad sokn for å danne et eget kirkesokn i Sirdal prestegjeld.

Fødte, vigde og døde 1724-1740: Se Lund (Rogaland) MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1741-1815: Se Bakke MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1815-1834: Se Tonstad MINI A 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1834-1854: Se Bakke MINI A 4 - A 5.
Fødte, konf., vigde, døde 1855-1886: Se Tonstad MINI A 2 - A 3.

Oversikt over kirkebøker:

Øvre Sirdal sokn

Øvrebø

Øvrebø hørte til Oddernes prestegjeld inntil 1645. Da ble Oddernes, Øvrebø, Vennesla og Hægeland anneks til Kristiansand. Ved kgl. brev 05.04.1704 ble Oddernes sammen med Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut fra Kristiansand og dannet Oddernes prestegjeld. Ved reskr. 01.11.1805 ble Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut fra Oddernes og dannet Øvrebø prestegjeld. Ved regj. res. 22.06.1905 ble det bestemt at Vennesla skulle bli hovedsokn i prestegjeldet så snart Øvrebø prestegård var blitt solgt.

Oversikt over kirkebøker:

Øvrebø sokn

Øyslebø

Øyslebø sokn hørte til Holum prestegjeld inntil 1970. Da ble Øyslebø sokn underlagt Marnardal prestegjeld (Bjelland, Øyslebø og Laudal). Gården Østre Kjær ble 21.01.1855 overført fra Holum sokn til Øyslebø sokn.

Vigde 1720-1793: Se Hartmark MINI A 1.
Fødte, vigde og døde 1770-1802: Se også Holum KLOK B 1.

Oversikt over kirkebøker:

Øyslebø sokn

Åseral

Åseral var anneks til Bjelland prestegjeld til 1857. Da ble Åseral ved kgl. res. 30.07.1856 og 13.10.1857 eget prestegjeld. Ved kgl. res. 24.10.1969 ble Åseral preste- gjeld nedlagt og overført til Nord-Audnedal prestegjeld.

Konf. 1753-1792: Se Bjelland KLOK B 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1793-1815 (konf. fra 1796): Se Bjelland MINI A 1.

Oversikt over kirkebøker:

Åseral sokn

Dissentersamfunn i Vest-Agder

Den evangelisk-lutherske frikirke, Kristiansand

Den katolsk-apostoliske menighet, Kristiansand

Baptistmenigheten i Gyland