Våre publikasjoner

Arkivverket gir ut vitenskapelige kildeutgaver og arkivfaglige publikasjoner. Dersom du er interessert i å kjøpe noen av våre publikasjoner, send oss en e-post til: bokbestilling@arkivverket.no

Andre publikasjoner 

Se oversikt over publikasjoner som er til salgs.

Arkivmagasinet
Arkivmagasinet
Arkivmagasinet ble utgitt av Riksarkivaren 1987-2015 og kom normalt med tre numre i året og et opplag på 3200. Fra og med 2006-årgangen er tidsskriftet tilgjengelig digitalt.
Bergensposten
Bergensposten
Statsarkivet i Bergen gir årleg ut eit eller fleire trykte hefte kallt Bergensposten.
Riksarkivarens rapporter og retningslinjer
Riksarkivarens rapporter og retningslinjer
Her finner du lenker til rapporter og retningslinjer om forskjellige tema, utgitt av Riksarkivaren.