ENG
Illustrasjon: avismagasiner

Arkivmagasinet

Arkivmagasinet ble utgitt av Riksarkivaren 1987-2015 og kom normalt med tre numre i året og et opplag på 3200. Fra og med 2006-årgangen er tidsskriftet tilgjengelig digitalt.