ENG
BERR9511

Foto: Berre

Mottak og bevaring av papirarkiver i depot

Her finnes informasjon om håndtering av papirarkiver i depot.

Arkivmateriale må oppbevares under forhold som forsinker nedbrytningen så mye som mulig. Temperatur og relativ luftfuktighet er to viktige faktorer. Det er også viktig å tenke på hvordan arkivmaterialet emballeres.