ENG

Attester for fødsel, dåp og ekteskap

Arkivverket kan levere attesterte avskrifter av innførsler om fødsel, dåp og vigsler fra avleverte kirkebøker og fødselsregistre. Vi kan også levere attestert kopi av borgerlig vigsel hvis tingrettens vigselsprotokoll er avlevert. Attestene skal gjengi innførslene ordrett, og skal ikke gi noen form for tolkning av innholdet.


Hvordan får du attest?

  • Før du kontakter oss må du undersøke med kirkekontor eller tingrett om aktuell kirkebok eller vigselsbok er avlevert til Arkivverket.
  • Arkivverket utsteder kun attester på norsk. For andre språk må du selv ta kontakt med statsautorisert translatør.
  • Kontakt Skatteetaten hvis du trenger fødselsattest. Om Skatteetaten ikke kan hjelpe deg kan Arkivverket levere attestert avskrift fra sokneprestens fødselsregister.
  • Attester fra kirkebøker og borgerlig vigsel kan kun leveres til privatpersoner der hvor dette er forlangt av en offentlig myndighet.
  • Attester gis ikke til hobbyformål. Ønsker du fødsels- eller dåpsopplysninger til for eksempel slektsgransking, kan du begynne med denne veilederen.