Kom i gang: Fødsel

Her får du enkle tips til hvordan du selv kan finne opplysninger om fødsel og dåp i arkivene våre. Mye er tilgjengelig på Digitalarkivet. 

1 - Hva vil du finne ut?

Tid og sted for fødsel

Dette kan du finne opplysninger om i kirkebøker og folketellinger på Digitalarkivet. Les mer i punkt 2-4 nedenfor.

Jeg trenger innsyn i en fødselsjournal

Er du født 1967 eller senere og søker opplysninger om egen fødsel, får du det fra Medisinsk fødselsregister.

Jeg trenger fødselsattest

Trenger du fødselsattest får du det enklest og raskest ved å kontakte Skatteetaten. Om Skatteetaten ikke kan hjelpe deg kan Arkivverket levere attesterte avskrifter fra sokneprestenes fødselsregistre 1916-1982. Les mer her om hvordan bestille attester.

2 - Hva vet du fra før?

- Foreldrenes bostedskommune
- Aktuelt prestegjeld eller sogn
- Navn og navneendringer  
- Viktige årstall 

3 - Hva finnes av dokumentasjon?

I dåpslistene i kirkebøkene finner du informasjon om fødselsdato, dåpsdato, foreldre og faddere.  I perioden 1916-1982 førte sognepresten også ikke-kirkelige fødselsregistre. Disse kan inneholde flere opplysninger enn kirkebøkene, for eksempel foreldrenes fødested og vigselsår og antall barn fra før.

Bla i skannede kirkebøker
Lær mer om kirkebøker

I arkivene etter distriktsleger og helseråd kan det være fødselsprotokoller og egne serier med fødselsmeldinger. Jordmorprotokollene kan inneholde opplysninger om fødselsdato, morens alder, sivil status og antall tidligere fødsler etc. Unntaksvis er det også ført inn nøyaktig fødselstidspunkt.

Folketellingene inneholder opplysninger om alle personer som bodde i Norge på en bestemt dato i et bestemt år. Her finner du personlig informasjon, blant annet fødested og fødselsdatoer for alle personer i en husstand.

Lær mer om folketellinger

Opplysninger om nyere fødsler kan også finnes i arkiver etter fødeavdelinger ved sykehusene. Sykehusene har vært både private, fylkeskommunale og statlige. Avleveringer fra de statlige sykehusene til Arkivverket har vært begrenset, og innsynssøknader bør derfor i første omgang rettes til det aktuelle helseforetak.

4 - Hvordan finne frem?

På Digitalarkivet finner du finne informasjon i søkbare folketellinger og kirkebøker. Bruk avansert personsøk for å avgrense søket ditt på geografi, kildetype og periode.

Slik finner du skannede kirkebøker på Digitalarkivet: last ned PDF

Prøv gjerne et fritekstsøk i Nasjonalbibliotekets samlinger. Her finner du søkbare aviser, bygdebøker og andre publikasjoner som kan være til god hjelp.

I noen tilfeller kan det hende at du selv må foreta arkivundersøkelsene på en av lesesalene våre. På Arkivportalen finner du oversikter over hva som er tilgjengelig, og her kan du også bestille materiale og planlegge ditt besøk på lesesalen.

Slik søker du for å finne ut om vi har arkivet du trenger: last ned PDF

Praktisk informasjon om våre lesesaler Parktisk informasjon om våre lesesaler finner du her.