ENG

NOARK

NOARK er en norsk standard for dokumentasjonsforvaltning. Standarden er utviklet og blir vedlikeholdt av Riksarkivaren. Offentlige virksomheter er pålagt å benytte NOARK -godkjente systemer til journalføring og elektronisk arkivering av saksdokumenter.
Introduksjon til NOARK
NOARK er en norsk standard for journalføring og arkivering av saksdokumenter, utviklet og vedlikeholdt av Riksarkivaren. Navnet er en forkortelse for NOrsk ARKivstandard.
NOARK5
NOARK5
NOARK5 er den nyeste utgaven av NOARK-standarden, og ble publisert sommeren 2008. Til forskjell fra tidligere versjoner spesifiserer ikke standarden et fullstendig system. Dette stiller større krav til den som skal bestille et system; samtidig gir det større frihet enn i NOARK-4.
Behov for evaluering av NOARK-standarden
[Nyhet 18.04.2017] Arkivverket mener det er nødvendig å gjennomføre en evaluering av NOARK-standarden for å bestemme videre utvikling av standarden. Det jobbes nå med å avgjøre hvordan dette skal gjøres, og hvem som skal utføre dette arbeidet.
Arbeidsmøte om NOARK
Arbeidsmøte om NOARK
Arkivverket arrangerte 1. september et arbeidsmøte med Bergen kommune, IKA Kongsberg, Trondheim kommune, Oslo kommune og KS.
NOARK-4
NOARK-4 var gjeldende kravspesifikasjon for elektroniske arkivsystemer i offentlig forvaltning fra juni 1999 fram til NOARK5 ble publisert 4. juli 2008. Riksarkivaren godkjenner ikke lenger nye NOARK-4-systemer; fra 4. juli 2008 blir kun NOARK5-løsninger vurdert.
Tidligere NOARK-versjoner
NOARK ble utarbeidet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i statsforvaltningen i 1984, og etablerte seg raskt som de facto standard. Standarden ble videreutviklet med nye rapporter i 1987 (NOARK-2) og 1994 (NOARK-3). I 1995 ble det utarbeidet en tilsvarende kravspesifikasjon for kommunal sektor, KOARK. NOARK-4, som kom i 1999, inkluderte spesifikasjonene i KOARK og ble en felles standard for offentlig forvaltning. Nyeste versjon er NOARK5 som kom i 2008.