NOARK

Noark er en norsk standard for dokumentasjonsforvaltning. Standarden er utviklet og blir vedlikeholdt av Riksarkivaren. Offentlige virksomheter er pålagt å benytte Noark-godkjente systemer til journalføring og elektronisk arkivering av saksdokumenter.

Introduksjon til Noark
Introduksjon til Noark
Noark er en norsk standard for journalføring og arkivering av saksdokumenter, utviklet og vedlikeholdt av Riksarkivaren. Navnet er en forkortelse for Norsk arkivstandard.
Noark 5
Noark 5
Noark 5 er den nyeste utgaven av Noark-standarden, og ble publisert sommeren 2008. Til forskjell fra tidligere versjoner spesifiserer ikke standarden et fullstendig system. Dette stiller større krav til den som skal bestille et system; samtidig gir det større frihet enn i Noark-4.
NOARK-4
NOARK-4
NOARK-4 var gjeldende kravspesifikasjon for elektroniske arkivsystemer i offentlig forvaltning fra juni 1999 fram til NOARK5 ble publisert 4. juli 2008. Riksarkivaren godkjenner ikke lenger nye NOARK-4-systemer; fra 4. juli 2008 blir kun NOARK5-løsninger vurdert.
Tidligere NOARK-versjoner
Tidligere NOARK-versjoner
NOARK ble utarbeidet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i statsforvaltningen i 1984, og etablerte seg raskt som de facto standard. Standarden ble videreutviklet med nye rapporter i 1987 (NOARK-2) og 1994 (NOARK-3). I 1995 ble det utarbeidet en tilsvarende kravspesifikasjon for kommunal sektor, KOARK. NOARK-4, som kom i 1999, inkluderte spesifikasjonene i KOARK og ble en felles standard for offentlig forvaltning. Nyeste versjon er NOARK5 som kom i 2008.
Innspill fra åpent møte om Noark 29.01.18
Innspill fra åpent møte om Noark 29.01.18
Det var satt av en time til «åpen mick» på det åpne møtet om Noark 29. januar 2018 (se lenke nedenfor). Her kom det mange og viktige innspill til det videre arbeidet med Noark og andre utfordringer knyttet til dokumentasjonsforvaltning.
Åpent møte om Noark 29.01 2018
Åpent møte om Noark 29.01 2018
Mandag 29. januar 2018 ble det avholdt åpent møte om Noark og andre utfordringer knyttet til dokumentasjonsforvaltning, i Wergelandssalen på Sognsvann
Arbeidsmøte om Noark 01.09.2017
Arbeidsmøte om Noark 01.09.2017
Arkivverket arrangerte 1. september et arbeidsmøte med Bergen kommune, IKA Kongsberg, Trondheim kommune, Oslo kommune og KS.
Behov for evaluering av Noark-standarden (18.04.2017)
Behov for evaluering av Noark-standarden (18.04.2017)
Arkivverket mener det er nødvendig å gjennomføre en evaluering av Noark-standarden for å bestemme videre utvikling av standarden. Det jobbes nå med å avgjøre hvordan dette skal gjøres, og hvem som skal utføre dette arbeidet.