NOARK

Noark er en norsk standard for elektronisk dokumentasjonsforvaltning. Standarden er utviklet og blir vedlikeholdt av Riksarkivaren. Løsninger for journalføring og arkivering av saksdokumenter i offentlige virksomheter skal følge Noark og arkivforskriften.

Introduksjon til Noark
Introduksjon til Noark
Noark er en norsk standard for journalføring og arkivering av saksdokumenter, utviklet og vedlikeholdt av Riksarkivaren. Navnet er en forkortelse for Norsk arkivstandard.
Noark 5
Noark 5
Noark 5 er den nyeste utgaven av Noark-standarden, og ble publisert sommeren 2008. Til forskjell fra tidligere versjoner spesifiserer ikke standarden et fullstendig system. Dette stiller større krav til den som skal bestille et system; samtidig gir det større frihet enn i Noark-4.
Godkjenning av Noark-løsninger
Godkjenning av Noark-løsninger
Løsninger for elektronisk arkivering og journalføring i offentlig forvaltning skal tilfredsstille kravene i Noark-standarden. Riksarkivaren har en godkjenningsordning for leverandørenes løsninger, men godkjenningen er ikke en garanti for at minimumskravene for offentlig forvaltning er dekket i den enkelte løsningen.
Godkjente Noark 5-løsninger
Godkjente Noark 5-løsninger
Disse løsningene er godkjent etter Noark 5. Listen er sortert etter hvilken versjon av Noark 5 løsningene er godkjent for.
Hva skjer med Noark?
Hva skjer med Noark?
Noark er sentral i arkivsammenheng, og standarden er under utvikling. Her samler vi referater og annen informasjon knyttet til arbeidet med Noark-standarden.
NOARK-4
NOARK-4
NOARK-4 var gjeldende kravspesifikasjon for elektroniske arkivsystemer i offentlig forvaltning fra juni 1999 fram til NOARK5 ble publisert 4. juli 2008. Riksarkivaren godkjenner ikke lenger nye NOARK-4-systemer; fra 4. juli 2008 blir kun NOARK5-løsninger vurdert.
Tidligere NOARK-versjoner
Tidligere NOARK-versjoner
NOARK ble utarbeidet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i statsforvaltningen i 1984, og etablerte seg raskt som de facto standard. Standarden ble videreutviklet med nye rapporter i 1987 (NOARK-2) og 1994 (NOARK-3). I 1995 ble det utarbeidet en tilsvarende kravspesifikasjon for kommunal sektor, KOARK. NOARK-4, som kom i 1999, inkluderte spesifikasjonene i KOARK og ble en felles standard for offentlig forvaltning. Nyeste versjon er NOARK5 som kom i 2008.