ENG
FORV Hoved BERR0315

NOARK-4

NOARK-4 var gjeldende kravspesifikasjon for elektroniske arkivsystemer i offentlig forvaltning fra juni 1999 fram til NOARK5 ble publisert 4. juli 2008. Riksarkivaren godkjenner ikke lenger nye NOARK-4-systemer; fra 4. juli 2008 blir kun NOARK5-løsninger vurdert.