ENG
FORV Hoved BERR0315

Noark 4

Noark 4 var gjeldende kravspesifikasjon for elektroniske arkivsystemer i offentlig forvaltning fra juni 1999 fram til Noark 5 ble publisert 4. juli 2008. Riksarkivaren godkjenner ikke lenger nye Noark 4-systemer; fra 4. juli 2008 blir kun Noark 5-løsninger vurdert.