Nyheter fra Arkivverket

Arkivverkets høringssvar på forslaget til ny arkivlov
Arkivverkets høringssvar på forslaget til ny arkivlov
Arkivverket har nå levert sitt høringssvar til NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø.
Nye kilder i Digitalarkivet
Nye kilder i Digitalarkivet
Her finner du en enkel oversikt over nye kilder i Digitalarkivet i september og oktober 2019.
Samfunnsøkonomisk analyse av Arkivverket
Samfunnsøkonomisk analyse av Arkivverket
Riksarkivaren jobber kontinuerlig med å utvikle Arkivverket og gjøre arkivene mer digitalt tilgjengelig for brukerne. Som en del av denne prosessen har Menon Economics på oppdrag fra Arkivverket gjennomført en uavhengig konseptutredning og samfunnsøkonomisk analyse av Arkivverkets oppgaveløsning. Rapporten foreligger nå.
Nå kan du grave i Utenriksdepartementets arkiv fra 1970-tallet
Nå kan du grave i Utenriksdepartementets arkiv fra 1970-tallet
Utenriksdepartementets arkiv for årene 1970-79 er nylig avlevert til Arkivverket. Nå kan du lese dokumentene som viser hvordan Norge forholdt seg til det som skjedde internasjonalt dette tiåret.
Se flere nyheter