Nyheter fra Arkivverket

Publiserer unik samisk kulturarv
Publiserer unik samisk kulturarv
Foto fra Reinbeitekommisjonen av 1913 kan nå ses på Digitalarkivet. Dette er dokumentasjon som har preget og endret vilkårene for den grenseoverskridende samiske reindriftsutøvelsen i Sápmi.
 Har nådd 80 millioner personnavn i Digitalarkivet
Har nådd 80 millioner personnavn i Digitalarkivet
Søker du etter en person på Digitalarkivet, vil du nå søke i en database med 80 millioner personnavn. Dette er en fordobling over natten og gjør søk etter personer mye enklere for brukerne.
Disse har søkt arkivutviklingsmidler i 2020
Disse har søkt arkivutviklingsmidler i 2020
Arkivverket deler hvert år ut utviklingsmidler på arkivfeltet med formål å styrke sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. Arkivverket har i år mottatt 76 søknader på til sammen 30,8 millioner kroner. Potten som skal fordeles er på 12 millioner.
Vil videreføre satsing på Digitalarkivet
Vil videreføre satsing på Digitalarkivet
I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Bevilgningen til utvikling av et felles nasjonalt digitalarkiv videreføres. I Kulturdepartementets budsjett for 2021 er det foreslått 35 millioner til dette formålet.
Se flere nyheter