Nyheter fra Arkivverket

Invitasjon til innlegg på Det 8. norske arkivmøtet
Invitasjon til innlegg på Det 8. norske arkivmøtet
Det inviteres nå til å sende inn forslag til innlegg til Det 8. norske arkivmøtet.
Digital informasjon om innbyggerne råtner på rot
Digital informasjon om innbyggerne råtner på rot
Også i år avdekker Arkivstatistikken store utfordringer i sektoren. Over halvparten av kommunene sikrer ikke digital informasjon om innbyggerne og egen virksomhet i tråd med regelverket. – Dette er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem, og innbyggerne og kommunene vil miste viktig rettighetsdokumentasjon, sier riksarkivar Inga Bolstad.
Første arkiv etter sjømatnæringa i hus
Første arkiv etter sjømatnæringa i hus
ArkiVest har i samarbeid med Arkivverket etablert Norsk sjømatarkiv. Med støtte frå Riksarkivarens prosjektmiddel er arbeidet med å sikre arkiva etter sjømatnæringa no godt i gang. Dette blei synleggjort ved at det første arkivet blei mottatt i august. – Norsk sjømatarkiv styrkjer arbeidet med viktige privatarkiv, seier Riksarkivar Inga Bolstad. Søknadsfrist til årets arkivutviklingsmiddel er 15. september.
 Samanslåingskommunar får arkivtilsyn
Samanslåingskommunar får arkivtilsyn
Kvart år fører Arkivverket tilsyn med omlag 60 verksemder. Målet er å sikre at arkiv som har kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, blir teke vare på og gjort tilgjengeleg for samtid og ettertid. Fleire kommunar som skal slå seg saman i 2020 vil få tilsyn.
Se flere nyheter