Nyheter fra Arkivverket

Riksarkivarens høringssvar på ekspertutvalgets rapport om regionreformen
Riksarkivarens høringssvar på ekspertutvalgets rapport om regionreformen
Riksarkivaren har gitt sitt høringssvar på ekspertutvalgets rapport: Regionreform. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen.
Ny inngang til Arkivverkets tjenester – slik påvirker det deg
Ny inngang til Arkivverkets tjenester – slik påvirker det deg
Fra 28. mai 2018 blir det en ny hverdag for deg som vil be om hjelp fra Arkivverket for å finne opplysninger i arkivene.
Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i offentlig forvaltning er sendt ut
Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i offentlig forvaltning er sendt ut
Arkivverket har tilsyns- og veiledningsansvar overfor den offentlige forvaltningen, og har i tillegg et viktig ansvar for å bidra til utviklingen i arkivsektoren. For å utøve dette ansvaret på best mulig måte er etaten avhengig av god og relevant informasjon om arkivholdet i den offentlige forvaltningen.
Åpent for nominasjoner til Norges dokumentarv
Åpent for nominasjoner til Norges dokumentarv
Nå kan du nominere dokumenter, arkivserier eller arkiver til Norges dokumentarv. Nominasjonsfristen er 15. juni 2018.
Se flere nyheter