Nyheter fra Arkivverket

 Første folkebibliotek i Digitalarkivet
Første folkebibliotek i Digitalarkivet
Haugesund folkebibliotek er første folkebibliotek i Norge som tar i bruk Digitalarkivet. Historien om norsk hvalfangst, trampfart, sildefiske, linjefart, tankfart, og mye mer blir nå tilgjengelig for alle.
Arkivverkets høringssvar på forslaget til ny arkivlov
Arkivverkets høringssvar på forslaget til ny arkivlov
Arkivverket har nå levert sitt høringssvar til NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø.
Nye kilder i Digitalarkivet
Nye kilder i Digitalarkivet
Her finner du en enkel oversikt over nye kilder i Digitalarkivet i september og oktober 2019.
Samfunnsøkonomisk analyse av Arkivverket
Samfunnsøkonomisk analyse av Arkivverket
Riksarkivaren jobber kontinuerlig med å utvikle Arkivverket og gjøre arkivene mer digitalt tilgjengelig for brukerne. Som en del av denne prosessen har Menon Economics på oppdrag fra Arkivverket gjennomført en uavhengig konseptutredning og samfunnsøkonomisk analyse av Arkivverkets oppgaveløsning. Rapporten foreligger nå.
Se flere nyheter