Nyheter fra Arkivverket

Her er de første stillingene ved Norsk helsearkiv
Her er de første stillingene ved Norsk helsearkiv
(Pressemelding): Norsk helsearkiv er en enhet i Arkivverket. Norsk helsearkiv lyser nå ut de første stillingene på Tynset i Hedmark. I første omgang mellomledere og øvrig nøkkelpersonell.
Nasjonens hukommelse blir stadig mer tilgjengelig for publikum
Nasjonens hukommelse blir stadig mer tilgjengelig for publikum
Arkivstatistikken for 2017 viser at vi digitaliserer papirarkiver som aldri før. Arkivinstitusjoner over hele landet har til nå digitalisert 70 millioner sider analogt arkivmateriale. Det er stor interesse for digitaliserte kilder.
Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2018
Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2018
Arkivverket inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv.
Ny veileder for arkiv i interkommunale samarbeid lansert
Ny veileder for arkiv i interkommunale samarbeid lansert
Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK (Samla samfunnsdokumentasjon) har utarbeidet en veileder i håndtering av arkiv og dokumentasjonsforvaltning i interkommunale samarbeid.
Se flere nyheter