Nyheter fra Arkivverket

Nasjonens hukommelse blir stadig mer tilgjengelig for publikum
Nasjonens hukommelse blir stadig mer tilgjengelig for publikum
Arkivstatistikken for 2017 viser at vi digitaliserer papirarkiver som aldri før. Arkivinstitusjoner over hele landet har til nå digitalisert 70 millioner sider analogt arkivmateriale. Det er stor interesse for digitaliserte kilder.
Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2018
Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2018
Arkivverket inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv.
Ny veileder for arkiv i interkommunale samarbeid lansert
Ny veileder for arkiv i interkommunale samarbeid lansert
Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK (Samla samfunnsdokumentasjon) har utarbeidet en veileder i håndtering av arkiv og dokumentasjonsforvaltning i interkommunale samarbeid.
Vedtak om fredning av Statsarkivet i Bergen
Vedtak om fredning av Statsarkivet i Bergen
25. mai 2018 ble det markert at Riksantikvaren nå har fredet 13 kulturanlegg fra Kulturdepartementets verneplan. Ett av disse anleggene er Statsarkivet i Bergen.
Se flere nyheter