Nyheter fra Arkivverket

Arbeidet med ny arkivforskrift er i gang
Arbeidet med ny arkivforskrift er i gang
Arkivverket har fått i oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet å utarbeide forslag til forskrift til ny arkivlov, og å skrive tilhørende høringsnotat.
Kronikk: Strømbrudd i digitaliseringen
Kronikk: Strømbrudd i digitaliseringen
Du tenkte kanskje at du hadde hørt alle klagesangene om strømpriser? Beklager, her kommer en til: Økte strømutgifter spiser opp penger vi skulle brukt til utvikling og digitalisering!
Tippemidlar skal gi meir innovasjon i arkivsektoren
Tippemidlar skal gi meir innovasjon i arkivsektoren
Utvalet som skulle sjå på arkivutviklingsmidlane Arkivverket deler ut kvart år, har no levert sin rapport. Dei råder til å stimulere til nyskaping og til bevaring av privatarkiv. 
Kronikk: Det hjelper ikke med åpenhet og innsynsrett hvis det ikke er noe å få innsyn i
Kronikk: Det hjelper ikke med åpenhet og innsynsrett hvis det ikke er noe å få innsyn i
Liv Iren Hognestad retter i sin kronikk tirsdag 3.januar et betimelig søkelys mot arkivers betydning for rettsikkerheten. Arkivverkets tilsyn avdekker at alt fra de minste kommunene til de største aktørene i statsforvaltningen har betydelige utfordringer med å ivareta viktige arkiver og dokumentasjon i. Da står åpenhet, demokrati og rettsikkerhet i fare, og dette må vi prate mer om.
Se flere nyheter