Nyheter fra Arkivverket

Det historiske arkivet til Titania AS sikres for ettertiden
Det historiske arkivet til Titania AS sikres for ettertiden
Norsk bergindustriarkiv har nå fått sitt første arkiv i hus. Rogalandsbedriften Titania AS har avlevert de eldste delene av sitt arkiv til Arkivverket i Stavanger og sikrer dermed dette unike arkivmaterialet for ettertiden.
Arkivverket gir et løft til orden i eget hus
Arkivverket gir et løft til orden i eget hus
Informasjonsforvaltning og dokumentasjonsforvaltning er to sider av samme sak. Det handler om å ha kontroll på dataene virksomheten forvalter, slik at virksomhetene er i stand til å gjennomføre sine oppgaver effektivt. Offentlig sektor skal kunne etterprøves, og rettssikkerheten til innbyggere og organisasjoner skal i varetas – både under saksbehandlingen og i fremtiden.
Samarbeidet om pilotprosjektet Pilot Agder avsluttes
Samarbeidet om pilotprosjektet Pilot Agder avsluttes
Pilotprosjektet Pilot Agder har siden høsten 2018 prøvd ut en felles driftsmodell i Kristiansand, der Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA) har hatt ansvaret også for Arkivverkets virksomhet. Nå er samarbeidsavtalen sagt opp.
Pilotprosjekt utforsker brukersentrert dokumentasjonsforvaltning
Pilotprosjekt utforsker brukersentrert dokumentasjonsforvaltning
Satsingen Innebygd arkivering ønsker å løse noen av de viktigste utfordringene knyttet til dagens lovverk og standard og inviterer utvalgte virksomheter for å utvikle og teste mer brukerorienterte løsninger.
Se flere nyheter