Nyheter fra Arkivverket

140 millioner til sikring av nasjonens digitale hukommelse
140 millioner til sikring av nasjonens digitale hukommelse
I forslag til statsbudsjett for 2020 får Arkivverket 140 millioner kroner til utvikling av nye løsninger for lagring og publisering av historiske data. – Denne satsingen vil redde nasjonens digitale hukommelse. Nå vil hele Norges digitale kulturarv bli tatt vare på i et evighetsperspektiv, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande om tildelingen.
Arkivverket inviterer til tverrfaglig samarbeid for å løse dagens arkivutfordringer
Arkivverket inviterer til tverrfaglig samarbeid for å løse dagens arkivutfordringer
I 2019 gikk startskuddet for Arkivverkets satsing på innebygd arkivering. Visjonen er at offentlige ansatte i 2025 ikke skal trenge å bruke tid på arkivering. For å nå visjonen inviterer Arkivverket til tverrfaglig samarbeid.
Arkivverket lemper på kravene til Noark-uttrekk – ny veileder på vei
Arkivverket lemper på kravene til Noark-uttrekk – ny veileder på vei
Ved å lempe på kravene til Noark-avlevering skal det nå bli enklere for de som jobber med avlevering i kommunal og statlig sektor, samtidig som autentisiteten sikres.
Arkivregnestykket går ikke opp i offentlig sektor
Arkivregnestykket går ikke opp i offentlig sektor
Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Arkivverkets arkivstatistikk for stat og kommune avdekker at vi samtidig har store utfordringer med å håndtere den stadig økende informasjonsmengden. Kommunereformen har imidlertid tvunget noen kommuner til å ta grep.
Se flere nyheter