Nyheter fra Arkivverket

Budsjettlekkasje: Pengestøtte til samisk arkivløft
Budsjettlekkasje: Pengestøtte til samisk arkivløft
Regjeringen ønsker å styrke samisk språkarbeid, og foreslår blant annet å bevilge 2 millioner kroner til et prosjekt for å gjøre samisk tale om til tekst. Utgangspunktet er vokalarkivene som ligger hos Samisk arkiv, som er en del av Arkivverket.
Anbefaler Archiving by Design
Anbefaler Archiving by Design
European Archives Group, en ekspertgruppe under Europakommisjonen bestående av samtlige europeiske nasjonalarkiv, kom i vår med en felles anbefaling om Archiving by design som prinsipp for informasjonsforvaltning. Archiving by design er en tilnærming som i stor grad sammenfaller med det vi kaller «Innebygd arkivering» her i Norge. Arkivverket har hatt en sentral rolle i arbeidsgruppen som har utarbeidet konseptet.
Kronikk: Kan vi stole på staten, hvis den bruker kunstig intelligens?
Kronikk: Kan vi stole på staten, hvis den bruker kunstig intelligens?
Folk flest stoler på offentlig saksbehandling. Men hva skjer hvis vi bruker kunstig intelligens (KI) som del av saksbehandlingen? Jo, da stuper tilliten!
Én inngang for søk etter reindriftsinformasjon
Én inngang for søk etter reindriftsinformasjon
Arkivverket har opprettet et eget bestillingsskjema til bruk for de som trenger å få dokumentert rettigheter og plikter når det gjelder reindrift. Skjemaet er tilgjengelig på Arkivverkets nettsider.
Se flere nyheter