Nyheter fra Arkivverket

​Offentlig sektor: Over 300 brudd på arkivloven i 2019
​Offentlig sektor: Over 300 brudd på arkivloven i 2019
Flere av bruddene øker faren for at viktig dokumentasjon kan gå tapt for alltid.
Ny metode for å sikre arkiv i kommunal sektor
Ny metode for å sikre arkiv i kommunal sektor
Kommuner og fylkeskommuner sitter på store mengder digitalt arkivmateriale som ikke blir avlevert, mye av dette står i fare for å gå tapt. En ny produksjonslinje gjør nå kommunene i stand til å møte disse utfordringene.
Nye bevaringsbestemmelser for pasient- og journalopplysninger i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester
Nye bevaringsbestemmelser for pasient- og journalopplysninger i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester
Riksarkivaren har med vedtak 13.12.2019 godkjent nye bevaringsbestemmelser for pasient- og journalopplysninger i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester i riksarkivarens forskrift § 7-29. Bestemmelsene trer i kraft fra 01.01.2020.
Pengedryss til pels og politikk
Pengedryss til pels og politikk
Årets prosjekt-og utviklingsmidler går blant annet til å sikre arkivene etter pelsdyrnæringa i Vest-Telemark og digitale arkiver fra politiske organisasjoner. 
Se flere nyheter