Nyheter fra Arkivverket

Krigstidsarkiver overføres fra Hjemmefrontmuseet
Krigstidsarkiver overføres fra Hjemmefrontmuseet
General Jodl skrev brev der han takket hjertelig for flasken med einersnaps han fikk fra rikskommisær Terboven. Nå kan du lese dette og annet arkivmateriale fra krigstidsarkivet på Digitalarkivet.
Ny løsning for sikker digital bevaring
Ny løsning for sikker digital bevaring
Arkivverket utvikler ny løsning for sikker digital langtidsbevaring i Digitalarkivet. Arkivverket har brukt løsningen siden juni 2021, og nå er det klart for både private og offentlige virksomheter til å ta dette i bruk.
Dispensasjon fra Noark-plikten
Dispensasjon fra Noark-plikten
Arkivverket gir generell dispensasjon fra Noark-plikten, etter visse forutsetninger. Dette gjelder for fagsystemer med journalpliktig dokumentasjon, hvor dokumentasjonen kun skal bevares i inntil 10 år.
Nå bevares viktig arkivhistorie i gruve nr. 3 på Svalbard
Nå bevares viktig arkivhistorie i gruve nr. 3 på Svalbard
Det måtte en lang, politisk kamp til før Norsk helsearkiv ble etablert på Tynset. Nå bevares denne historien til evig tid i gruve nr. 3, ved siden av det kjente frølageret på Svalbard.
Se flere nyheter