ENG

Nyheter fra Arkivverket

Arkivutredning vedtatt i Stortinget
Arkivutredning vedtatt i Stortinget
Stortinget ber regjeringen iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordringer.
Kommunene sikrer ikke viktig informasjon om innbyggerne
Kommunene sikrer ikke viktig informasjon om innbyggerne
Over halvparten av landets kommuner har aldri tatt uttrekk fra de digitale arkivene sine. Det betyr at kritisk rettighetsdokumentasjon for hver enkelt innbygger står i fare for å gå tapt. Arkivstatistikkene for 2016 avdekker store utfordringer, i hele arkivsektoren.
Nye skolesider
Nye skolesider
Samtidig som Arkivverket i dag lanserer nye nettsider, er vi stolte av å presentere den nye flotte skolesiden vår.
Alvorlige funn i Riksrevisjonens rapport
Alvorlige funn i Riksrevisjonens rapport
Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning som ble offentliggjort 30. mai viser en systemsvikt hvor virksomhetene bryter arkivloven for å hindre dokumenter i å bli tilgjengelige for innsyn etter offentlighetsloven.
Se flere nyheter