Nyheter fra Arkivverket

Arkivverket avslutter utviklingen av Noark-standarden
Arkivverket avslutter utviklingen av Noark-standarden
Arkivverket skal løse utfordringene med å ta vare på informasjon som blir skapt i offentlig sektor i dag. Derfor har vi besluttet at Noark-standarden ikke skal videreutvikles. I stedet vil vi starte opp et mer dynamisk standardarbeid.
Landssvikarkivet skal digitaliseres
Landssvikarkivet skal digitaliseres
Hele det omfattende landssvikarkivet på til sammen 90 000 saker skal digitaliseres. Det innebærer at du i fremtiden vil kunne studere dette materialet fra egen stue, i stedet for å reise til lesesalen i Oslo.
Informasjon til arkivbrukere om digitalisering av landssvikarkivet
Informasjon til arkivbrukere om digitalisering av landssvikarkivet
Alle saksmappene i landssvikarkivet skal skannes, i alt ca. 90 000 saker, for publisering på Digitalarkivet. Det innebærer at man i framtiden vil kunne studere hele dette omfattende materialet fra egen stue. Publikum må regne med noe redusert tilgjengelighet i den perioden arkivet digitaliseres.
Arkivverkets vårslipp 2021: Norge i Storbritannia
Arkivverkets vårslipp 2021: Norge i Storbritannia
Arkivverkets vårslipp 2021 er nå publisert på Digitalarkivet. Tusenvis av historiske kilder som dokumenterer nordmenn i eksil i Storbritannia under andre verdenskrig er dermed lett tilgjengelige for alle.
Se flere nyheter