Nyheter fra Arkivverket

Åpenhetspris til Arkivforbundet, Norsk Arkivråd og Arkivverket
Åpenhetspris til Arkivforbundet, Norsk Arkivråd og Arkivverket
Norsk arkivråd, Arkivforbundet og Arkivverket fikk tirsdag Kommunikasjonsforeningens åpenhetspris. – Denne prisen er vi stolte og glade for å få, sammen med gode arkivkolleger, sier riksarkivar Inga Bolstad. 
En felles løsning for digital langtidsbevaring
En felles løsning for digital langtidsbevaring
Både offentlige og private virksomheter har digitalt arkivmateriale som må tas vare på for fremtiden, på en sikker måte. Arkivverket lager en felles løsning som både offentlige og private virksomheter kan bruke. Hvorfor lager vi en som vi vil skal passe for alle – og hvordan gjør vi det?
Ønsker innspill til samisk bevaringsplan for privatarkiv
Ønsker innspill til samisk bevaringsplan for privatarkiv
Samisk arkiv i Arkivverket har laget en bevaringsplan for samiske privatarkiver. Hensikten er å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre arkiver fra og for det samiske samfunnet. Nå går planen ut på høring.
«Spionarkiv» publisert på Digitalarkivet
«Spionarkiv» publisert på Digitalarkivet
For å frigjøre Norge fra tysk okkupasjon under 2. verdenskrig, trengte britisk etterretning å kjenne godt til norske forhold. Nå er over 20 000 sider med etterretningsrapporter digitalisert og publisert på Digitalarkivet.
Se flere nyheter