Nyheter fra Arkivverket

Lenge savnet NS-protokoll nå tilgjengelig i Digitalarkivet
Lenge savnet NS-protokoll nå tilgjengelig i Digitalarkivet
Partiet Nasjonal Samlings (NS) riks- og rådsmøteprotokoll 1934-1945 er nå skannet og tilgjengelig på Digitalarkivets nettsider.
Disse har søkt arkivutviklingsmidler i 2018
Disse har søkt arkivutviklingsmidler i 2018
Riksarkivaren deler hvert år ut arkivutviklingsmidler som skal styrke sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. Arkivverket har i år mottatt 102 søknader på til sammen 35,4 millioner kroner. Potten som skal fordeles er på 12 millioner. Se full liste av søkere nederst i saken!
Arkivportalen kommer i ny drakt
Arkivportalen kommer i ny drakt
I forbindelse med lansering av den nye Arkivportalen vil det ikke være mulig å bestille arkivsaker gjennom portalen i tidsrommet 6. til 10. oktober.
Arkivsenter sør - pilot for regionalt arkivarbeid
Arkivsenter sør - pilot for regionalt arkivarbeid
(Pressemelding 01.10.2018) Arkivsenter sør starter opp et tettere samarbeid om publikumstjenester og depotdrift. Arkivbrukere på Agder skal få bedre tjenester med felles og lokal ledelse.
Se flere nyheter