Nyheter fra Arkivverket

Nyttig med erfaringsseminar om bruk av arkivutviklingsmidler
Nyttig med erfaringsseminar om bruk av arkivutviklingsmidler
Søknadsmassen til Arkivverkets utviklingsmidler viser tydelig at både fylkeskommunale og kommunale arkivinstitusjoner og museer i alle deler av landet er sterkt engasjert i arbeidet med privatarkiv. 14. mai arrangerte Arkivverket for første gang erfaringsseminar om bruk av midlene. Nå kan du se alle presentasjonene fra seminaret.
Samarbeid mellom KS, KDRS og Arkivverket om å sikre arkiv
Samarbeid mellom KS, KDRS og Arkivverket om å sikre arkiv
Metoden for å hente inn etterslep av digitale arkiv er klar for utprøving.
Noark 5 er under videreutvikling
Noark 5 er under videreutvikling
Arkivverket jobber med ulike tiltak for å videreutvikle Noark-standarden. Her er en kort status på enkelte av utviklingsområdene.
Ny veileder for identifisering og sikring av dokumentasjon
Ny veileder for identifisering og sikring av dokumentasjon
Som del av SKATE-samarbeidet har Arkivverket gjennomført prosjektet Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon. Metoden ble presentert og godkjent i Skate 13. mars.
Se flere nyheter