Nyheter fra Arkivverket

Arkivstatistikken for 2018 er her!
Arkivstatistikken for 2018 er her!
Arkivstatistikken for 2018 er no klar. Til saman er det bevart nesten 600 kilometer arkivmateriale i Noreg! Og meir og meir blir digitalisert, slik at du og eg kan få tilgang til det frå vår eigen heim.
Nå får bergindustrien sitt eget nasjonale arkiv
Nå får bergindustrien sitt eget nasjonale arkiv
Vestfoldarkivet har i samarbeid med blant andre Arkivverket etablert Norsk bergindustriarkiv. Nå skal de mest sentrale arkivene fra denne næringen sikres for fremtiden, til uvurderlig nytte for forskning, kulturformidling og næringen selv. Lanseringen skjer i Larvik i dag, 17. juni.
Digitalarkivet sine gamle nettsider (GDA) er tatt ned grunna eit nyleg oppdaga sikkerhetsproblem
Digitalarkivet sine gamle nettsider (GDA) er tatt ned grunna eit nyleg oppdaga sikkerhetsproblem
Dei gamle nettsidene for Digitalarkivet, også kjend som GDA (gamle digitalarkivet), er borte frå og med 14. juni. Årsaka er eit nyleg oppdaga sikkerheitshol. Sjølv om utfasinga har vore kjend sidan 2011 vil dette kome brått på for ein del av brukarane. Vi beklagar ulempene dette kan føre til, men vil samstundes understreka at innhaldet i GDA ikkje vil gå tapt.
Arkivverket oppfordrer forvaltningen til å digitalisere sine papirarkiver
Arkivverket oppfordrer forvaltningen til å digitalisere sine papirarkiver
Samarbeid med blant andre UDI og Statsministerens kontor viser at det er store samfunnsmessige besparelser i å digitalisere nyere papirarkiver i stedet for tradisjonell ordning. Strengere bevaringsvurdering og mediekonverteringstiltak vil langt på vei løse forvaltningens behov for avlevering og Arkivverkets behov for magasinplass.
Se flere nyheter