Nyheter fra Arkivverket

Samenes viktigste dokument flytter «hjem»
Samenes viktigste dokument flytter «hjem»
19. oktober overføres samens viktigste dokument, Lappekodisillen, til Samisk arkiv i Kautokeino. Hans Majestet Kongen er til stede under overrekkelsen, som finner sted på Diehtosiida - Samisk kunnskaps- og utdanningssenter – Kautokeino.
Nå kan du sjekke status i digitaliseringen av Landssvikarkivet
Nå kan du sjekke status i digitaliseringen av Landssvikarkivet
Hele Landssvikarkivet på 90.000 saker er under digitalisering. Nå kan du sjekke digitaliseringsstatus for de ulike arkivseriene.
Disse to skal leke i sandkassen
Disse to skal leke i sandkassen
Dokumentasjon fra barnevernet og bruk av Felles datakatalog i Tolletaten er de to neste prosjektene som får delta i Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratets regulatoriske sandkasse for arkiv, data og offentlighet.
Nye middelalderkilder i Digitalarkivet
Nye middelalderkilder i Digitalarkivet
Den største samlingen av kilder til norsk middelalderhistorie finnes i Arkivverket. I 2019 ble viktige kilder digitalisert, både regnskaper, jordebøker og en serie med over 100 norske statsdokumenter. Arkivverket har som ambisjon at alle dokumenter fra middelalderen (i Arkivverket sin samling) skal være tilgjengelige digitalt innen det store jubileet i 2024, da det er 750 år siden Magnus Lagabøte innførte den første loven som gjaldt for hele Norge (Landsloven).
Se flere nyheter