Nyheter fra Arkivverket

Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2018
Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2018
Arkivverket inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv.
Ny veileder for arkiv i interkommunale samarbeid lansert
Ny veileder for arkiv i interkommunale samarbeid lansert
Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK (Samla samfunnsdokumentasjon) har utarbeidet en veileder i håndtering av arkiv og dokumentasjonsforvaltning i interkommunale samarbeid.
Vedtak om fredning av Statsarkivet i Bergen
Vedtak om fredning av Statsarkivet i Bergen
25. mai 2018 ble det markert at Riksantikvaren nå har fredet 13 kulturanlegg fra Kulturdepartementets verneplan. Ett av disse anleggene er Statsarkivet i Bergen.
Riksarkivarens høringssvar på ekspertutvalgets rapport om regionreformen
Riksarkivarens høringssvar på ekspertutvalgets rapport om regionreformen
Riksarkivaren har gitt sitt høringssvar på ekspertutvalgets rapport: Regionreform. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen.
Se flere nyheter