Nyheter fra Arkivverket

Kong Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov
Kong Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov
Ny bok i serien Norrøne tekster: Kong Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov del I-II. Norrøn tekst med fullstendig variantapparat. Utgitt ved Magnus Rindal og Bjørg Dale Spørck
Nå kan du lese Munchs testamente på nett!
Nå kan du lese Munchs testamente på nett!
Edvard Munchs originaltestamente og dokumenter rundt booppgjøret er av stor interesse for offentligheten. Her finnes omfattende informasjon om landets mest kjente maler. Arkivverket har nå gjort dette materialet tilgjengelig på Digitalarkivet.
70 virksomheter får arkivtilsyn i 2019
70 virksomheter får arkivtilsyn i 2019
I 2019 vil nærmere 70 virksomheter få tilsyn fra Arkivverket. Kommuner i Nordland og Hordaland stikker seg ut som aktuelle områder. Tilsyn med statlige virksomheter øker markant.
SAMDOK – en god samarbeidshistorie!
SAMDOK – en god samarbeidshistorie!
Fire års formalisert sektorsamarbeid er avsluttet når SAMDOK-prosjektet denne høsten har avlevert sine siste rapporter. En avsluttende prosjektrapport og en ekstern evalueringsrapport har oppsummert styrker og svakheter i et arbeid som har omfattet alle deler av en svært sammensatt arkivsektor. Alle rapportene er overlevert til Arkivverkets ledergruppe, og nå er det opp til etaten hvordan funn, resultater og erfaringer kan implementeres og benyttes videre. Men før vi kommer så langt er det er all mulig grunn til å løfte frem noen høydepunkter.
Se flere nyheter