Veiledere for offentlig sektor

Her samler vi Arkivverkets veiledere for offentlig sektor. Siden er under utvikling, og vil bli fortløpende oppdatert med nytt innhold.

Offentlige virksomheter har plikt til å dokumentere hvordan de ivaretar arkivansvaret sitt. Denne veilederen gir oversikt over hva dokumentasjonen skal inneholde, og råd om hvordan dere kan gå fram.

Internkontrollen i offentlige organer skal omfatte arkivarbeidet. Denne veilederen hjelper dere med å innrette arkivplanen som et redskap for internkontroll. 

Denne veilederen forklarer hvordan et organ skal dokumentere sine elektroniske systemer som kan inneholde arkiv. Vi går igjennom punktene som skal være med, og gir forslag til oppsett.

Bruk av arkivsystemer som behandler elektroniske arkivdokumenter forutsetter at ansvarsforhold, arbeidsrutiner og systemteknisk informasjon er dokumentert. Denne veilederen gir oversikt over de nødvendige rutinene, og praktisk hjelp til å lage dem.

Denne veilederen forklarer hvordan en virksomhet kan utarbeide en plan for langtidsbevaring av elektronisk arkivmateriale.

Denne veilederen er laget for spesielt for departementene og statlige virksomheter. Den er også relevant for kommuner og andre offentlige virksomheter.

I en unntakstilstand som den Norge står i nå er det spesielt viktig med gode dokumentasjonsrutiner. Arkivverket deler her fem arkivvettregler for å bistå i arbeidet med å håndtere arkiv i krisetid.

Webinarer

Webinar: Hvordan dokumentere elektroniske arkivsystemer?
Webinar: Hvordan dokumentere elektroniske arkivsystemer?
Her kan du se webinaret med gjennomgang av veilederen for systemoversikt med beskrivelser og lese svar på spørsmålene som kom inn.
Webinar: Arkivverkets risikovurderingsskjema
Webinar: Arkivverkets risikovurderingsskjema
Hva er det, og hvordan bruke det? Her kan du se webinaret med gjennomgang av risikovurderingsskjemaet, og lese svar på spørsmålene som kom inn.