Veiledere for offentlig sektor

Her samler vi Arkivverkets veiledere for offentlig sektor. Siden er under utvikling, og vil bli fortløpende oppdatert med nytt innhold.

 

Offentlige organer som ønsker å skanne sine papirarkiv i utlandet må søke Riksarkivaren om særskilt tillatelse til midlertidig utførsel. På slutten av denne veilederen finner du inngang til søknadsskjema for utførsel av arkiv. 

Kvalitetssikring er viktig for alt arkivarbeid. Denne veilederen hjelper deg til å kunne utvikle og vedlikeholde rutiner for kvalitetssikring av journalen på en god og praktisk måte.

Denne veilederen forklarer hvordan virksomheter kan konvertere sine avsluttede analoge arkiver til et digitalt format, for så å destruere den analoge versjonen.  

Denne veilederen forklarer hvordan en virksomhet kan utarbeide en plan for langtidsbevaring av elektronisk arkivmateriale.

Offentlige virksomheter har plikt til å dokumentere hvordan de ivaretar arkivansvaret sitt. Denne veilederen gir oversikt over hva dokumentasjonen skal inneholde, og råd om hvordan dere kan gå fram.

Bruk av arkivsystemer som behandler elektroniske arkivdokumenter forutsetter at ansvarsforhold, arbeidsrutiner og systemteknisk informasjon er dokumentert. Denne veilederen gir oversikt over de nødvendige rutinene, og praktisk hjelp til å lage dem.

Denne veilederen er laget for spesielt for departementene og statlige virksomheter. Den er også relevant for kommuner og andre offentlige virksomheter.

Denne veilederen forklarer hvilke kriterier man skal legge til grunn for å vurdere om arkivet inneholder dokumenter som skal bevares i sitt opprinnelige format. 

Denne veilederen forklarer hvordan en virksomhet kan utarbeide en plan for å ordne og listeføre sine papirarkiver. 

I en unntakstilstand som den Norge står i nå er det spesielt viktig med gode dokumentasjonsrutiner. Arkivverket deler her fem arkivvettregler for å bistå i arbeidet med å håndtere arkiv i krisetid.

Denne veilederen forklarer hvordan et organ skal dokumentere sine elektroniske systemer som kan inneholde arkiv. Vi går igjennom punktene som skal være med, og gir forslag til oppsett.

Internkontrollen i offentlige organer skal omfatte arkivarbeidet. Denne veilederen hjelper dere med å innrette arkivplanen som et redskap for internkontroll. 

Denne veilederen gjør det enklere å beslutte hvilken dokumentasjon din virksomhet må sikre over tid. Metoden er et første steg på veien mot moderne dokumentasjonsforvalting og innebygd arkivering.

Webinarer

Webinar: Hvordan dokumentere arkivansvar
Webinar: Hvordan dokumentere arkivansvar
Her kan du se webinaret om hvordan man dokumenterer arkivansvaret, og lese svar på spørsmålene som kom inn.
Webinar: Hvordan planlegge langtidsbevaring av elektronisk materiale
Webinar: Hvordan planlegge langtidsbevaring av elektronisk materiale
Her kan du se webinaret med gjennomgang av veilederen for planlegging av elektronisk langtidsbevaring og lese svar på spørsmålene som kom inn.
Webinar: Hvordan dokumentere elektroniske arkivsystemer?
Webinar: Hvordan dokumentere elektroniske arkivsystemer?
Her kan du se webinaret med gjennomgang av veilederen for systemoversikt med beskrivelser og lese svar på spørsmålene som kom inn.
Webinar: Arkivverkets risikovurderingsskjema
Webinar: Arkivverkets risikovurderingsskjema
Hva er det, og hvordan bruke det? Her kan du se webinaret med gjennomgang av risikovurderingsskjemaet, og lese svar på spørsmålene som kom inn.