ENG
BERR9557

Verktøy for egenvurdering av arkivkvalitet

Bruk Arkivverkets verktøy for å kartlegge styrker og svakheter ved arkivholdet i egen virksomhet.

Arkivverket har laget et verktøy for egenvurdering av arkivkvaliteten i offentlige virksomheter. Verktøyet er ment for bruk internt i virksomheten for deg som har ansvar eller sentrale oppgaver innen dokumentasjonsforvaltning og arkivfaglig arbeid. Resultatet skal ikke rapporteres til Arkivverket.

Ved hjelp av verktøyet kan en virksomhet kartlegge styrker og svakheter ved sitt eget arkivhold gjennom å ta stilling til en rekke kvalitetsfaktorer. Last ned verktøyet i ecxel-format nederst på siden.

Verktøyet kan brukes i kartleggingsprosjekter, som en del av internkontrollen eller som rapporteringsverktøy. Det er i stor grad tilpasset elektroniske arkiver, og vil derfor ikke være like aktuelle for rene papirarkiver.

Kartleggingen løfter frem sentrale faktorer for arkivkvalitet innenfor fire tema: 

  • organisatoriske forutsetninger
  • dokumentfangst
  • tilgjengelighet
  • forvaltning 

Når egenvurderingen er fylt ut, lager verktøyet en rapport som viser om det er nødvendig med tiltak for å heve kvaliteten på arkivholdet i virksomheten, og eventuelt på hvilke områder.

For videre støtte i arbeidet med arkivkvalitet, se våre praktisk rettede veiledere for offentlig sektor og våre fagsider for arkiveiere og arkivskapere.

Arkivverket får ikke tilgang til resultatene med mindre virksomheten selv velger å sende det til vårt postmottak som et utgangspunkt for konkret veiledning.